Супер награди за вкуса на щастието!

1 август – 30 септември 2020

Дата

Име на победителя

Награда

08-08-2020

Борислав Борисов

гривни Smart Fit

09-08-2020

Магдалена Дупаринова

гривни Smart Fit

09-08-2020

Славейка Христова

безжични слушалки Twist

09-08-2020

Марио Лазаров

безжични слушалки Twist

10-08-2020

Десислава Киркова

безжични слушалки Twist

10-08-2020

Мартин Георгиев

безжични слушалки Twist

11-08-2020

Петя Борисова

безжични слушалки Twist

12-08-2020

Кристиян Борисов

гривни Smart Fit

13-08-2020

Юлияна Пешева

гривни Smart Fit

15-08-2020

Любомира Асенова

гривни Smart Fit

15-08-2020

Дора Русинова

безжични слушалки Twist

18-08-2020

Таня Гочева

безжични слушалки Twist

18-08-2020

Павлинка Георгиева

безжични слушалки Twist

18-08-2020

Павлина Веселинова

гривни Smart Fit

19-08-2020

Весислава Ламбова

гривни Smart Fit

22-08-2020

Емилия Пантилеева

гривни Smart Fit

23-08-2020

Анка Ганчева

безжични слушалки Twist

26-08-2020

Илия Георгиев

гривни Smart Fit

26-08-2020

Роза Соколова

безжични слушалки Twist

26-08-2020

Марина Маринова

безжични слушалки Twist

29-08-2020

Мария Кръстева

безжични слушалки Twist

30-08-2020

Веселка Атанасова

гривни Smart Fit

30-08-2020

Милена Недева

гривни Smart Fit

31-08-2020

Яна Иванова

гривни Smart Fit

01-09-2020

Магдалена Спасова

безжични слушалки Twist

01-09-2020

Николинка Рачкова

безжични слушалки Twist

02-09-2020

Моника Миленкова

гривни Smart Fit

04-09-2020

Зоя Милева

гривни Smart Fit

04-09-2020

Малина Борисова

безжични слушалки Twist

07-09-2020

Ивелина Добрева

безжични слушалки Twist

08-09-2020

Велислава Сталянова

безжични слушалки Twist

08-09-2020

Антония Делчева

гривни Smart Fit

09-09-2020

Божидар Божков

гривни Smart Fit

13-09-2020

Деси Георгиева

безжични слушалки Twist

15-09-2020

Марин Георгиев

гривни Smart Fit

15-09-2020

Кети Гошева

безжични слушалки Twist

15-09-2020

Радослава Илиева

гривни Smart Fit

17-09-2020

Атанаска Въчева

гривни Smart Fit

19-09-2020

Михаил Алексиев

безжични слушалки Twist

19-09-2020

Бианка Христова

безжични слушалки Twist

22-09-2020

Атанас Георгиев

безжични слушалки Twist

22-09-2020

Теодора Кирова

безжични слушалки Twist

25-09-2020

Павлина Георгиева

гривни Smart Fit

27-09-2020

Калоян Асенов

гривни Smart Fit

30-09-2020

Кирил Георгиев

безжични слушалки Twist

30-09-2020

Мария Хаджийска

гривни Smart Fit

15-10-2020

Нели Панайотова

ваучери за велосипед

15-10-2020

Лиляна Чакърова

ваучери за велосипед

15-10-2020

Румяна Шаламанова

ваучери за велосипед

15-10-2020

Милка Минчева

ваучери за велосипед

15-10-2020

Сезен Хайриева

ваучери за велосипед

15-10-2020

Ивайло Иванов

ваучери за велосипед

15-10-2020

Ваня Стоянова

ваучери за велосипед

15-10-2020

Диан Петров

ваучери за пазаруване

15-10-2020

Веселин Василев

ваучери за пазаруване

15-10-2020

Нели Костова

ваучери за пазаруване

16-10-2020

Керанка Андонова

ваучери за пазаруване

20-10-2020

Петранка Борисова

ваучери за пазаруване

21-10-2020

Велина Сакаджиева

ваучери за велосипед

28-10-2020

Милена Иванова

ваучери за велосипед

28-10-2020

Петко Петков

ваучери за пазаруване

29-10-2020

Ивайло Иванов

ваучери за велосипед

29-10-2020

Димитър Митев

ваучери за пазаруване