Dare ти дава още много възможности да спечелиш!

23 октомври – 17 декември 2023 г.

Дата

Име на победителя

Награда

02-01-2024

Георги Георгиев

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Атанаска Ерева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Ваня Михова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

11-01-2024

Татяна Петрова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Любомир Илиев

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Радомир Начев

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Станислав Цанов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Соня Чаушева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Гери Владимирова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Димитрина Иванова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Велко Василев

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Марийка Кръстева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Милена Тодорова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Милена Богданова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Димитър Кузмич

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Диана Андреева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Димитрина Тошевска

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Весела Маркова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Цветан Трифонов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Тихомир Иванов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Радослава Илиева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Виктория Колева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Илияна Воденичарова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Ирена Колева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Миглена Станчева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Жулиета Пенчева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Радина Петрова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Валя Великова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Валентина Христова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Вероника Колева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

02-01-2024

Димитричка Иванова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Милка Василева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Цветелина Русева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Владимир Любенов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Велка Бойчева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Събка Василева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Росица Кандилова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Христина Димитрова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Кристина Шаханова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Цвята Стойчева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Росица Русева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Габриела Неделкова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Христо Манджуков

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

02-01-2024

Рени Арнаудова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

02-01-2024

Симеон Веселинов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

02-01-2024

Янка Стамова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

02-01-2024

Маргарита Тодорова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

02-01-2024

Елина Великова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

02-01-2024

Стефан Стамов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

03-01-2024

Георги Господинов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-01-2024

Мирослав Димитров

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-01-2024

Сийка Николова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

04-01-2024

Милен Константинов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

04-01-2024

Иван Динев

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

04-01-2024

Иван Гьоков

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

04-01-2024

Димо Будаков

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

04-01-2024

Елена Будакова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

05-01-2024

Цветан Трифонов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

05-01-2024

Татяна Иванова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

08-01-2024

Радослав Христов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

08-01-2024

Недялко Живков

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

08-01-2024

Аспарух Йорданов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

11-01-2024

Стефан Николов-Стамов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

11-01-2024

Милена Стратиева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

11-01-2024

Боян Боянов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

11-01-2024

Йорданка Пенева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

11-01-2024

Галя Какарова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 500 лв.

11-01-2024

Наталия Николова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

15-01-2024

Велислава Сталянова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

15-01-2024

Цветанка Влахова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

15-01-2024

Николай Тънковски

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

15-01-2024

Анелия Георгиева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

16-01-2024

Юлия Стойчева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

16-01-2024

Ивелин Тодоров

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

16-01-2024

Мириам Зарева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

16-01-2024

Гергана Димитрова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 250 лв.

16-01-2024

Анелия Долашкова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

18-01-2024

Женя Лечева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

22-01-2024

Милена Димитрова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

23-01-2024

Татяна Вълкова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА ОСМЕЛИ СЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАШ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ С DARE!"


I. Организатор и официални правила на Промоцията

1. Промоцията ОСМЕЛИ СЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАШ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ С DARE!"

/споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/, се организира от ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул. Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park, U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски регистър на Румъния под номер J16 / 1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON, в Garanti Bank, представляван от Стефан Бату (Stephane Batoux) – Изпълнителен директор (споменаван навсякъде по-долу като „Организатор“),

и се провежда от

Абсент Студио ООД, със седалище: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ет.2, ап. 65 и адрес за кореспонденция София, 1164, ул. Галичица 16, България, данъчен номер: BG 131553369, представляван от Евгени Христов, (споменаван навсякъде по-долу като „Изпълнител“).

по възлагане от  Мъркюри360 Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.), рекламна агенция на ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА, със седалище в Румъния, Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998.


2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на www.etibonus.com/bg, където са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвевхатждане. На точките на продажба в магазините ще има на разположение и рекламни материали, в които са отразени основни положения от правилата на Промоцията.


3. Организаторът и Изпълнителят си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес www.etibonus.com/bg и оповестяването им по подходящ начин в точките на продажба в участващите магазини.

 

II. Територия на Промоцията

4. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в магазините, предлагащи марките, участващи в Промоцията, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.


III. Срок на Промоцията


5. Периодът на промоцията за всички търговски обекти е от 00:00 на 23.10.2023 до 23:59 на 17.12.2023.

5.1 Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.etibonus.com/bg.


6. Във всеки един от търговските обекти, върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.

 

7. Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.


IV. Участващи търговски марки и опаковки


8. В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Dare.

 

Участващи продукти

·       Dare тунквана вафла 50 гр.

·       Dare нетунквана вафла с крем от лешници и парченца фъстъци 29 гр.

 

9. Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.


V. Начин за провеждане на Промоцията, награди и получаване на наградите

 

10. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:10.1. 50 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 100 лв., изпратени като банков превод
10.2. 20 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 250 лв., изпратени като банков превод
10.3. 10 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 500 лв., изпратени като банков превод

Общата стойност на наградния фонд е 15 000 лв с ДДС.

11. За да участва за спечелването на наградата, участникът трябва да купи продукти, участваши в промоцията, на стойност минимум 5 лева в периода на промоцята. Със закупуването на продукти на стойност минимум 5 лева, участникът има правото да участва в томбола за спечелване на една награда, като за целта участникът трябва да регистрира касова бележка, включително номерът на касовата бележка и стойността на закупените промоционални продукти. Участникът трябва да запази касовата бележка, за да валидира направената покупка, ако бъде изтеглен като печеливш в промоцията.


12. Всички награди от т. 10 ще бъдат изтеглени както следва:

- след изтичане на пълния срок на промоцията на 17.12.2023, в рамките на следващите 15 календарни дни ще бъдат изтеглени 80 печеливши, както и по 3 заместника за всеки победител:

50 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 100 лв.
20 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 250 лв.
10 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 500 лв.

12.1. Победителите ще бъдат известени по телефон или имейл за това, че печелят и как могат да получат наградата си.

12.2. Наградите от т. 10 ще бъдат предоставени на съответния спечелил от представител на Изпълнителя чрез изпращане до банкова сметка, предоставена от спечелилия

12.3. Не се допуска замяна на спечелените материални награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

1
3. При въпроси, свързани с наградите, участниците може да получат повече информация на телефон:+ 359 2 490 1341 или на e-mail: etipromo@absentstudio.net

14. Всеки участник може да участва в Промоцията с повече от една касова бележка за покупка на промоционални продукти в промоционалния период при условие, че всяка от тях (касова бележка) доказва покупка на стойност минимум 5 лева.

15. Всеки участник в Промоцията може да регистрира до 10 касови бележки на ден, но да спечели само една награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.

16. Участващата в томболата за наградите касова бележка се счита за невалидна за целите на Промоцията и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи:

1
6.1. Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.

16.2. Ако регистрираната касова бележка е за по-малко от покупка на стойност минимум 5 лева от участващите продукти.

16.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;

16.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка, освен ако участието не се потвърди от законен представител.

16.5. В случай, че Изпълнителят или Организаторът прецени, че участващата бележка е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.

VI. Участници


17. Участие в Промоцията могат да вземат:

 

-          Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България


18. В Промоцията не могат да участват:

 

-          Служители на Абсент Студио ООД и дистрибуторите на марките, които участват в Промоцията


19. Изпълнителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официални правила.


20. Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

 

21. Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.


22. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.


23. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Изпълнителя и Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.


24. Печелившите на награда в Промоцията, за да получат наградата е необходимо:

•Да предоставят техни лични данни, посочени в настоящите Официални правила и в Политиката за защита на личните данни, свързана с Промоцията. Предоставянето на необходимите лични е доброволно и не е задължително, но без тях получаването на наградата няма да бъде възможно.


25. След като получат обаждане по телефона от представител или служител на Изпълнителя, всички изтеглени печеливши участници трябва да продиктуват своите лични данни, посочени в настоящите Официални правила, заедно с данни за банково плащане, или да ги изпратят на имейл: etipromo@absentstudio.net до 12.01.2024г.

 

В случай, че победителят не предостави гореописаните лични до 12.01.2024 г., на 13.01.2024 г. Изпълнителят се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да потвърди наградата си по гореописания начин най-късно до 25.01.2024 г. Изпълнителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.


26. Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 21.01.2024 15.02.2024 г.

27. Всеки участник в Промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

 

VII. Прекратяване на промоцията


28. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка е станало след обявяване на прекратяване на Промоцията.


VIII. Отговорност


29. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност в случай на доставка на наградата на грешна сметка, ако същата е грешно посочена от Участника.


IX. Съдебни спорове


30. При възникване на спор между Организатора, Изпълнителя и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

X. Публичност


31. С участието си в настоящата Промоция Участниците се информират, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, ако са дали изричното си съгласие. Преди да дадат съгласието си печелившите ще бъдат уведомени с каква цел и какво съдържание ще бъде използвано съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани в полза на Организатора, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата.

32. Списък с печелившите от Промоцията ще бъде публикуван на www.etibonus.com/bg.

XI. Лични данни


33. (1) Администратор на лични данни:

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул. Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park, U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски регистър на Румъния под номер J16 / 1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON

Обработващ личните данни по смисъла на член 4, точка 8 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Изпълнителят – “Абсент Студио“ ООД със седалищеи адрес на управление: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ет.2, ап. 65, ЕИК 131553369

по възлагане от обработващия лични данни Мъркюри360 Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.), със седалище в Румъния, Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998Администраторът и Обработващият личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на куриерски компании за целите на доставка на наградите и НАП. Личните данни ще бъдат съхранявани в сроковете, посочени в Политиката за защита на личните данни, след което същите ще бъдат заличени.


Подробна информация за процеса на събиране на лични данни във връзка с промоцията може да бъде намерена в нашата Политика за работа с лични данни тук.XI. Задължение за деклариране на получените на предметни награди

34. Част от наградите по т. 10. е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.