Осмели се да навлезеш в магически свят с DARE!

30.05.2022 - 11.07.2022

Дата

Име на победителя

Награда

01-06-2022

Теодорина Тодорова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Мария Добрева

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Диана Славова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Антоан Алсуки

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Данаил Генов

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Елена Х.

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Дочка Славова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Теодор Добрев

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Мария Костадинова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Христо Костадинов

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Есин Бекир

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Николай Николов

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

С. Петкова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Вергиния Стефанова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Христина Максимова Христова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Валентина Иванова Христова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

14-07-2022

Мария Костадинова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Радослава Илиева

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

14-07-2022

Ицо Мастравчиев

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Петър Коев

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Анелия Павлова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Красимир Телбийски

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

14-07-2022

Ивайло Близнаков

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Екатерина Телбийска

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Румяна Добрева

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Петко Андреев

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Катерина Василева

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Marin Ivanov

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Габриела Говачева

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Stefan Kovachev

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Елка

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Илия Илиев

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Пламена Върбанова-Кожухарова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Христо Тодоров

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

14-07-2022

Красимир Близнаков

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Христо

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Радослав Лазаров

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

павлина павлова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Нели Николова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Георги Маринов

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Венета Николова

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

13-07-2022

Павел иванов

Един 4-дневен стандартен билет за UNTOLD FESTIVAL

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Осмелете се да навлезете в магически свят!"

30.05.2022- 11.07.2022

 

 

I. Организатор и официални правила на Промоцията „ Осмелете се да навлезете в магически свят!" /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/, се организира от ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул. Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park, U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски регистър на Румъния под номер J16 / 1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON, в Garanti Bank, представляван от Стеган Бато (Stephane Batoux) – Директор международно развитие (споменаван навсякъде по-долу като „Организатор“),

и се провежда от

Абсент Студио ООД, със седалище: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ет.2, ап. 65 и адрес за кореспонденция София, 1164, ул. Галичица 16, България, данъчен номер: BG 131553369, представляван от Евгени Христов, (споменаван навсякъде по-долу като „Изпълнител“).

 

по възлагане от  Мъркюри360 Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.), рекламна агенция на ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА, със седалище в Румъния, Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998

 

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени  в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на www.etibonus.com/bg, където са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. На точките на продажба в магазините ще има на разположение и рекламни материали, в които са отразени основни положения от правилата на Промоцията.

 

3. Организаторът и Изпълнителят си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес www.etibonus.com/bg и оповестяването им по подходящ начин в точките на продажба в участващите магазини.

 

II. Територия на Промоцията

 

4. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в магазините, предлагащи марките, участващи в Промоцията, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.

 

III. Срок на Промоцията

 

5. Периодът на промоцията за всички търговски обекти е от 00:00 ч. на 30.05.2022г. до 23:59 ч. на 11.07.2022г.

 

5.1 Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.etibonus.com/bg.

 

6. Във всеки един от търговските обекти, върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.

 

7. Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.

 

IV. Участващи търговски марки и опаковки

 

8. В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Dare.

 

·        Dare – вафли с черен шоколад 50g

·        Dare – вафли с черен шоколад 112g

·        Dare – кокосова вафла с кокосов крем 40g

·        Dare – кокосова вафла с кокосов крем 142g

·        Dare – вафла с ягодов крем 40g

 

9. Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

 

V. Начин за провеждане на Промоцията, награди и получаване на наградите

 

10. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

 

50 бр. 4-дневни билета за UNTOLD Festival в Румъния

Билетите ще бъдат предоставени в електронен вид

 

Общата стойност на наградния фонд е 10 505,40 EUR без ДДС (11 659,19 EUR с ДДС или 22 813,36 лв. при обменен курс от 1,96

 

11. За да участва за спечелванетона наградата, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията, на стойност минимум 4,00 (четири) лв.с ДДС по време на периода на Промоцията. При покупка на стойност минимум 4,00 (четири) лв.с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една награда, като за тази цел участникът трябва да регистрира касовата си бележка, указвайки номер на касовата бележка и стойността на закупените промоционални продукти. Участникът трябва да запази касовата бележка, за да валидира направената покупка, ако бъде изтеглен като печеливш в промоцията.

 

13. Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип на 14.07.2022 г.:

-          50 победителя

-          По 3 резерви за всеки изтеглен победител

 

13.1. Победителите ще бъдат известени по телефон или имейл за това, че печелят и как могат да получат наградата си.

 

13.2. Не се допуска замяна на спечелените материални награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

 

14. При въпроси, свързани с наградите, участниците може да получат повече информация на телефон:+ 359 2 490 1341 или на e-mail: etipromo@absentstudio.net

 

15. Всеки участник може да участва в Промоцията с повече от една касова бележка за покупка на промоционални продукти в промоционалния период при условие, че всяка от тях (касова бележка) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум 4,00 (четири) лв. с ДДС.

 

16. Всеки участник в Промоцията може да регистрира до 10 касови бележки на ден, но да спечели само една награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.

 

17. Участващата в томболата за наградите касова бележка се счита за невалидна за целите на Промоцията и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш вследните случаи:

 

17.1. Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.

 

17.2. Ако регистрираната касова бележка е за участващите продукти на стойност по-малка от 4,00 (четири) лв. с ДДС.

 

17.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;

 

17.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка, освен ако участието не се потвърди от законен представител.

 

17.5. В случай, че Изпълнителят или Организаторът прецени, че участващата бележка е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.

 

VI. Участници

 

18. Участие в Промоцията могат да вземат:

 

-          Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България

 

19. В Промоцията не могат да участват:

 

-          Служители на Абсент Студио ООД и дистрибуторите на марките, които участват в Промоцията

 

 

20. Изпълнителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официални правила.

 

21. Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

 

22. Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.

 

23. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.

 

24. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Изпълнителя и Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

 

25. Печелившите на награда в Промоцията, за да получат наградата е необходимо:

•Да предоставят техни лични данни, посочени в настоящите Официални правила и в Политиката за защита на личните данни, свързана с Промоцията. Предоставянето на необходимите лични е доброволно и не е задължително, но без тях получаването на наградата няма да бъде възможно.

 

26. След като получат обаждане по телефона от представител или служител на Изпълнителя, всички изтеглени печеливши участници трябва да продиктуват своите лични данни, посочени в настоящите Официални правила, или да ги изпратят на имейл: etipromo@absentstudio.net до 20.07.2022г.

 

В случай, че победителят не предостави гореописаните лични до 15.07.2022 г., на 16.07.2022 г. Изпълнителят се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да потвърди наградата си по гореописания начин най-късно до 24.07.2022 г. Изпълнителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

 

27. Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 27-29.07.2022г.

 

28. Всеки участник в Промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

 

VI. Прекратяване на промоцията

 

29. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка е станало след обявяване на прекратяване на Промоцията.

 

VII. Отговорност

 

30. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е грешно посочен от Участника.

 

VIII. Съдебни спорове

 

31. При възникване на спор между Организатора, Изпълнителя и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

 

IX. Публичност

 

32. С участието си в настоящата Промоция Участниците се информират, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, ако са дали изричното си съгласие. Преди да дадат съгласието си печелившите ще бъдат уведомени с каква цел и какво съдържание ще бъде използвано съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани в полза на Организатора, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата.

 

33. Списък с печелившите от Промоцията ще бъде публикуван на www.etibonus.com/bg. Списъкът ще съдържа информация за първите 6 цифри на телефонния номер на печелившия съгласно принципа на анонимизация и минимизация съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

 

X. Задължение за деклариране на наградите

34. Всички награди в т. 10 имат пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награда на стойност над 100 лв., печелившите се считат за уведомени по смисъла на чл. 65, пар. 7 от Закона за личния доход и всички останали условия в този закон, че Организаторът има задължението да декларира спечелените награди в НАП за определения период, както и да ги заплати.

 

XI. Лични данни

 

35. (1) Администратор на лични данни:

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул. Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park, U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски регистър на Румъния под номер J16 / 1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON

Обработващ личните данни по смисъла на член 4, точка 8 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Изпълнителят – “Абсент Студио“ ООД със седалищеи адрес на управление: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ет.2, ап. 65, ЕИК 131553369

по възлагане от обработващия лични данни Мъркюри360 Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.), със седалище в Румъния, Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998

 

 

Администраторът и Обработващият личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на куриерски компании за целите на доставка на наградите и НАП. Личните данни ще бъдат съхранявани в сроковете, посочени в Политиката за защита на личните данни, след което същите ще бъдат заличени.

 

(2) Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване.

 

2.      Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Промоцията

 

2.1 За целите на участието в Промоцията, Организаторът и Изпълнителят събират и обработват следните данни на участниците – имена, телефонен номер и имейл, които участниците въвеждат във формата за регистрация на касовата бележка.

Основание за обработване са преддоговорни и договорни отношения на участника с Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД, във връзка с участието в Промоцията. Обработването  на тези данни е доброволно и не е задължително, но е необходимо условие за участие в Промоцията. В срока на обработване на данните Организаторът и Изпълнителят може да се свързват с участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането им и за целите на тегленето на наградите.

 

2.2. Лични данни на печелившите участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда

 

С цел получаване на награда и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави и пълните си три имена и адрес за получаване на наградата.

 

Основание за обработване на данните за доставка на наградата – три имена, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно за участие в играта и предоставяне на награда съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД. Обработването  на тези данни е доброволно и не е задължително, но е необходимо условие за получаване на наградата.

 

2.3. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с деклариране на наградите на стойност над 100 лева.

 

 

 

Основание за обработване на три имена и ЕГН на печелившите наградите по чл. 10. е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда и заплащане на дължимия за нея данък, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Основание за обработването на личните данни може да бъде и легитимният интерес на Организатора от уреждане или установяване на правни претенции или защита по такива.

 

Бисквитки

Уебсайтът www.etibonus.com/bg използва бисквитки, за да може да изпълнява функциите си и за да направи страницата по-приятна, удобна и лесна за използване от потребителите. Повече информация може да намерите в Политиката за бисквитките тук.

 

36.  Получатели/категории получатели на данните

 

Лични данни, обработвани във връзка с участието в Промоцията, се предоставят на компанията, оперираща платформата, на която се регистрират участниците в Промоцията, както и на Изпълнителя на Промоцията.

Лични данни, необходими за предоставяне на спечелените награди, се предават на куриерски компании, чрез които ще бъдат изпратени наградите.

Личните данни, необходими за деклариране на предоставената награда и за заплащане на дължимия за нея данък – три имена и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

Информация за първите 6 цифри на телефонния номер на печелившите участници ще бъде достъпна за публиката на www.etibonus.com/bg

 

37.  Срокове за съхранение на личните данни

 

5.1. Данните на печелившите и на резервните печеливши участници, необходими за участие в Промоцията, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на Промоцията, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на всички печеливши участници на сайта на Организатора. Данните на всички други участници ще бъдат унищожени веднага след изтеглянето на печелившите и на резервните печеливши.

 

5.2. Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.

 

5.3. Личните данни, необходими за деклариране на наградата и за заплащане на дължимия данъктри имена и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

 

5.4. Ако законът предвижда по-дълги срокове за съхранение, същите се прилагат съответно.

 

38.  Вашите права като субект на лични данни

 

Съгласно ОРЗД участниците имат право на безплатен достъп до собствените си лични данни, които Администраторът обработва във връзка с участието им в Промоцията,  и да получат копие от тях (чл. 15), право да искат коригиране, в случай че установят неточности или необходимост от актуализация на личните си данни (чл. 16), право да искат заличаване т.е. изтриване на личните им данни, в случай че са налице условията за това (чл. 17), право да искат ограничаване на обработването на лични данни, в определените от закона и ОРЗД случаи (чл. 18), правото да възразят срещу обработването на лични данни при определените от закона условия (чл. 21). В случай, че лице, което вече се е регистрирало за участие в промоцията, иска заличаване на личните му данни преди приключване на Промоцията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.

Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

При провеждането на Промоцията има автоматизирано вземане на решения спрямо участниците, а именно – определяне на печелившите участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, които ще получат награди. Автоматизираното решение е необходимо за изпълнение условията за участие и провеждане на Промоцията. Участниците имат право да изискват човешко присъствие и проследяване при вземане на решението, да изразят гледната си точка и да оспорят решението.

 

При въпроси относно обработването на личните данни или в случай, че участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или чрез “Абсент Студио” ООД, ЕИК: 131553369 гр. София 1164, ул. Галичица 16, данни за контакт: тел: 02/4901341 или на e-mail: dataprotection@absentstudio.net.

 

В допълнение участниците имат право на жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, https://www.cpdp.bg., както и до съда по реда, в сроковете и при условията, предвидени в Закона за защита на личните данни и действащото законодателство, ако считат, че правата им във връзка с обработването на личните им данни са нарушени.

 

XI. Задължение за деклариране на получените на предметни награди

38. Част от наградите по т. 10. е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.