MILK BURGER ще ти помогне да се подготвиш за училище направо за Отличен 6!

1 септември – 30 октомври 2023 г

Дата

Име на победителя

Награда

03-11-2023

Антония Белева

Roller up ученическа раница

03-11-2023

Мария Тафрова

Roller up ученическа раница

03-11-2023

Гинка Кирова

Roller up ученическа раница

03-11-2023

Ивелина Танкова

Roller up ученическа раница

03-11-2023

Петя Асенова

Roller up ученическа раница

03-11-2023

Велислав Величков

Roller up ученическа раница

07-11-2023

Маргарита Григорова

Roller up ученическа раница

07-11-2023

Катя Рогашка

Roller up ученическа раница

03-11-2023

Станимира Стоилова

Roller up ученическа раница

03-11-2023

Пенка Богоева

Roller up ученическа раница

03-11-2023

Гюлбеяз Чаушева

Детски смарт часовник

03-11-2023

Георги Джаров

Детски смарт часовник

03-11-2023

Любомир Илиев

Детски смарт часовник

03-11-2023

Георги Илков Бешев

Детски смарт часовник

03-11-2023

Иванка Славова

Детски смарт часовник

07-11-2023

Мариета Илиева

Детски смарт часовник

03-11-2023

Десислава Киркова

Детски смарт часовник

03-11-2023

Маргарита Жекова

Детски смарт часовник

03-11-2023

Пламен Петков

Детски смарт часовник

03-11-2023

Мартин Любомиров

Детски смарт часовник

03-11-2023

Веселин Йолов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Невена Лумпарова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Михаела Янкова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Мирослав Илиев

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Венета Николова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Вергюл Ахмед

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Младен Иробалиев

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

16-11-2023

Антоан Ал-Суки

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Надежда Кънчева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Мюмюн Бинбашъ

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Мирослав Маринов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

13-11-2023

Гергана Петрова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Тихомир Тончев

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Евелина Патева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Габриела Костадинова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 300 лв.

03-11-2023

Георги Любенов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

07-11-2023

Биляна Цветанова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Мирослава Павлова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Мария Чабаджакова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Даринка Кафалиева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Танчо Михов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Маргарита Върбанова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Росица Александрова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Зорница Цанкова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Александър Илиев

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Светлана Георгиева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Теодор Джунов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Тодора Иванова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

08-11-2023

Ирина Йорданова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Иван Радомиров

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Силвия Галева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

ЦВЯТА ДИМИТРОВА

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Венелина Брадушева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Любов Иванова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Десислава Банчева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Валя Михайлова Иванова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Веселина Димова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Адриана Бояджиева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Вероника Костова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Таня Клишева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Колева Вероника

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

07-11-2023

Венета Янкова

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Славянка Бабаяшева

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Антон Андонов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

03-11-2023

Данаил Генов

ВАУЧЕР за покупка на стойност 100 лв.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА ETI MILK BURGER ще ти помогне да се подготвиш за училище направо за Отличен 6!"


I. Организатор и официални правила на Промоцията

1. Промоцията ETI MILK BURGER ще ти помогне да се подготвиш за училище направо за Отличен 6!"

/споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/, се организира от ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул. Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park, U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски регистър на Румъния под номер J16 / 1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON, в Garanti Bank, представляван от Стефани Батоу (Stephane Batoux) – Изпълнителен директор (споменаван навсякъде по-долу като „Организатор“),

и се провежда от

Абсент Студио ООД, със седалище: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ет.2, ап. 65 и адрес за кореспонденция София, 1164, ул. Галичица 16, България, данъчен номер: BG 131553369, представляван от Евгени Христов, (споменаван навсякъде по-долу като „Изпълнител“).

по възлагане от  Мъркюри360 Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.), рекламна агенция на ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА, със седалище в Румъния, Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998.


2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на www.etibonus.com/bg, където са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. На точките на продажба в магазините ще има на разположение и рекламни материали, в които са отразени основни положения от правилата на Промоцията.


3. Организаторът и Изпълнителят си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес www.etibonus.com/bg и оповестяването им по подходящ начин в точките на продажба в участващите магазини.

 

II. Територия на Промоцията

4. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в магазините, предлагащи марките, участващи в Промоцията, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.


III. Срок на Промоцията


5. Периодът на промоцията за всички търговски обекти е от 00:00 на 01.09.2023 до 23:59 на 30.10.2023.

5.1 Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.etibonus.com/bg.


6. Във всеки един от търговските обекти, върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.

 

7. Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.


IV. Участващи търговски марки и опаковки


8. В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Milk Burger.

 

Участващи продукти

 

·         Milk Burger Milk & Honey - Кекс с мед (63%) с пълнеж от млечен крем (37%);

·         Milk Burger Milk, Honey & Cocoa – Кекс с какао и мед (66%) с пълнеж от млечно – какаов крем (34%);

·         Milk Burger Milk, Honey & Strawberry - Кекс с мед (63%), с пълнеж от млечно – ягодов крем (37%);

·         Milk Burger Twist with milk cream and coca cream - Кекс Twist, с пълнеж от млечен и какаов крем, 48g;

·         Milk Burger Cake, Honey cake with walnut - Кекс с мед и орехи, 27,5g

 

 

9. Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.


V. Начин за провеждане на Промоцията, награди и получаване на наградите

 

10. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:10.1. 10 бр. Roller up ученическа раница.
10.2. 10 бр. Детски смарт часовника
10.3. 15 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 300 лв.
10.4. 30 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 100 лв.


Общата стойност на наградния фонд е 9500 лв с ДДС.

11. За да участва за спечелването на наградата, участникът трябва да купи продукти, участваши в промоцията, поне 3 продукта в периода на промоцята. Със закупуването на минимум 3 продукта, участникът има правото да участва в томбола за спечелване на една награда, като за целта участникът трябва да регистрира касова бележка, включително номерът на касовата бележка и стойността на закупените промоционални продукти. Участникът трябва да запази касовата бележка, за да валидира направената покупка, ако бъде изтеглен като печеливш в промоцията.


12. Всички награди от т. 10 ще бъдат изтеглени както следва:

- след изтичане на пълния срок на промоцията на 30.10.2023, в рамките на следващите 15 календарни дни ще бъдат изтеглени 65 печеливши, както и по 3 заместника за всеки победител:

10 бр. Roller up ученическа раница.
10 бр. Детски смарт часовника
15 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 300 лв.
30 бр. ВАУЧЕРА за покупка на стойност 100 лв.


12.1. Победителите ще бъдат известени по телефон или имейл за това, че печелят и как могат да получат наградата си.

12.2. Наградите от т. 10 ще бъдат предоставени на съответния спечелил от представител на Изпълнителя чрез изпращане до адрес, предоставен от спечелилия

12.3. Не се допуска замяна на спечелените материални награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

1
3. При въпроси, свързани с наградите, участниците може да получат повече информация на телефон:+ 359 2 490 1341 или на e-mail: etipromo@absentstudio.net

14. Всеки участник може да участва в Промоцията с повече от една касова бележка за покупка на промоционални продукти в промоционалния период при условие, че всяка от тях (касова бележка) доказва покупка на поне 3 промоционални продукти

15. Всеки участник в Промоцията може да регистрира до 10 касови бележки на ден, но да спечели само една награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.

16. Участващата в томболата за наградите касова бележка се счита за невалидна за целите на Промоцията и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи:

1
6.1. Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.

16.2. Ако регистрираната касова бележка е за по-малко от 3 от участващите продукти.

16.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;

16.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка, освен ако участието не се потвърди от законен представител.

16.5. В случай, че Изпълнителят или Организаторът прецени, че участващата бележка е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.

VI. Участници


17. Участие в Промоцията могат да вземат:

 

-          Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България


18. В Промоцията не могат да участват:

 

-          Служители на Абсент Студио ООД и дистрибуторите на марките, които участват в Промоцията


19. Изпълнителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официални правила.


20. Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

 

21. Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.


22. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.


23. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Изпълнителя и Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.


24. Печелившите на награда в Промоцията, за да получат наградата е необходимо:

•Да предоставят техни лични данни, посочени в настоящите Официални правила и в Политиката за защита на личните данни, свързана с Промоцията. Предоставянето на необходимите лични е доброволно и не е задължително, но без тях получаването на наградата няма да бъде възможно.


25. След като получат обаждане по телефона от представител или служител на Изпълнителя, всички изтеглени печеливши участници трябва да продиктуват своите лични данни, посочени в настоящите Официални правила, или да ги изпратят на имейл: etipromo@absentstudio.net до 27.11.2023г.

 

В случай, че победителят не предостави гореописаните лични до 27.11.2023 г., на 28.11.2023 г. Изпълнителят се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да потвърди наградата си по гореописания начин най-късно до 08.11.2023 г. Изпълнителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.


26. Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 8.11.2023  –10.12.2023 г.

27. Всеки участник в Промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

 

VII. Прекратяване на промоцията


28. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка е станало след обявяване на прекратяване на Промоцията.


VIII. Отговорност


29. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е грешно посочен от Участника.


IX. Съдебни спорове


30. При възникване на спор между Организатора, Изпълнителя и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

X. Публичност


31. С участието си в настоящата Промоция Участниците се информират, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, ако са дали изричното си съгласие. Преди да дадат съгласието си печелившите ще бъдат уведомени с каква цел и какво съдържание ще бъде използвано съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани в полза на Организатора, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата.

32. Списък с печелившите от Промоцията ще бъде публикуван на www.etibonus.com/bg. Списъкът ще съдържа информация за първите 6 цифри на телефонния номер на печелившия съгласно принципа на анонимизация и минимизация съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

XI. Лични данни


33. (1) Администратор на лични данни:

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул. Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park, U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски регистър на Румъния под номер J16 / 1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON

Обработващ личните данни по смисъла на член 4, точка 8 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Изпълнителят – “Абсент Студио“ ООД със седалищеи адрес на управление: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ет.2, ап. 65, ЕИК 131553369

по възлагане от обработващия лични данни Мъркюри360 Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.), със седалище в Румъния, Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998Администраторът и Обработващият личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на куриерски компании за целите на доставка на наградите и НАП. Личните данни ще бъдат съхранявани в сроковете, посочени в Политиката за защита на личните данни, след което същите ще бъдат заличени.


Подробна информация за процеса на събиране на лични данни във връзка с промоцията може да бъде намерена в нашата Политика за работа с лични данни тук.XI. Задължение за деклариране на получените на предметни награди

34. Част от наградите по т. 10. е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.