MILK BURGER ЩЕ ТИ ПОМОГНЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА 3А УЧИЛИЩЕ!

22.08.2022 – 09.10.2022

Дата

Име на победителя

Награда

18-10-2022

Станислав Станков

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Весела Маркова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Станимира Димова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Цветелина Митева

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Евгени Кръстев

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Павлинка Георгиева

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

25-10-2022

Аврам Аврамов

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Веселин Йолов

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Анна Иванова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Нина Живкова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Петър Костадинов

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Ваня Антонова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Анна Димитрова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Калинка Великова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Гюнтер Чаушев

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

10-11-2022

Марина Русева

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Дочка Славова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Ивелина Иванова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Теодор Колев

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Латинка Савова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 200 лв

18-10-2022

Стойка Декова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Венелина Брадушева

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Анелия Георгиева Асенова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Елка Младенова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Евелина Димитрова Ангелова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Велислава Сталянова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Веселина Стойко

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Мария Живкова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Николинка Рачкова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Ани Георгиева

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Златина Танева

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Гергана Георгиева

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Емилиан Милков

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Росица Митева

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Димка Красимирова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

02-11-2022

ЕВА ЕМИЛОВА

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Валери Василев

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Катя

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Силвия Бояджиева

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

18-10-2022

Антония Маринова

ВАУЧЕР за продукти за училище на стойност 50 лв

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА MILK BURGER ЩЕ ТИ ПОМОГНЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА 3А УЧИЛИЩЕ!"

22.08.2022 – 09.10.2022
I.
Организатор и официални правила на Промоцията

1.
Промоцията "MILK BURGER ЩЕ ТИ ПОМОГНЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА 3А УЧИЛИЩЕ!" /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/, се организира от ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул. Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park, U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски регистър на Румъния под номер J16 / 1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON, в Garanti Bank, представляван от Стефан Бато (Stephane Batoux) – Директор международно развитие (споменаван навсякъде по-долу като „Организатор“),

и се провежда от

Абсент Студио ООД, със седалище: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ет.2, ап. 65 и адрес за кореспонденция София, 1164, ул. Галичица 16, България, данъчен номер: BG 131553369, представляван от Евгени Христов, (споменаван навсякъде по-долу като „Изпълнител“).

по възлагане от  Мъркюри360 Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.), рекламна агенция на ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА, със седалище в Румъния, Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998.


2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на www.etibonus.com/bg, където са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. На точките на продажба в магазините ще има на разположение и рекламни материали, в които са отразени основни положения от правилата на Промоцията.


3. Организаторът и Изпълнителят си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес www.etibonus.com/bg и оповестяването им по подходящ начин в точките на продажба в участващите магазини.

 

II. Територия на Промоцията


4. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в магазините, предлагащи марките, участващи в Промоцията, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.


III. Срок на Промоцията


5.
Периодът на промоцията за всички търговски обекти е от 00:00 на 22.08.2022 до 23:59 на 09.10.2022.

5.1 Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.etibonus.com/bg.


6. Във всеки един от търговските обекти, върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.


7. Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.


IV. Участващи търговски марки и опаковки


8. В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Milk Burger.

 

·        Milk Burger Milk & Honey - Кекс (63%) с пълнеж от млечен крем (37%), 35g;

·        Milk Burger Milk, Honey & Cocoa – Кекс с какао и мед (66%) с пълнеж от млечно – какаов крем (34%), 35g;

·        Milk Burger Milk, Honey & Strawberry - Кекс с мед (63%), с пълнеж от млечно – ягодов крем (37%), 35g;

 

9. Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.


V. Начин за провеждане на Промоцията, награди и получаване на наградите


10. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

 

·        20 x ВАУЧЕРА за продукти за училище на стойност 50 лв;

 

·        20 x ВАУЧЕРА за продукти за училище на стойност 200 лв;

 

10. Общата стойност на наградния фонд е 5000 лв с ДДС.

11. За да участва за спечелването на наградата, участникът трябва да направи следното:

a) да закупи в периода на промоцията поне 3 продукта от участващите в промоцията

b) да регистрира касовата си бележка (доказателство за покупка), на сайта www.etibonus.com/bg, указвайки номер на касовата бележка и стойността на закупените промоционални продукти. Участникът трябва да се регистрира с името си, телефонен номер и електронна поща

c) Един участник може да направи до 10 регистрации на ден.

d) Участник може да регистрира една касова бележка само веднъж. При опит една касова бележка да бъде регистрирана два или повече пъти, участникът ще бъде елиминиран от кампанията. 

e) Един участник може да спечели само една награда, без значение колко бележки е регистрирал.

f) Участникът трябва да запази касовата бележка, за да валидира направената покупка, ако бъде изтеглен като печеливш в промоцията.


1
2. Всички награди ще бъдат изтеглени чрез лотария на 19.10.2022 както следва:

-          40 победители;

-          3 заместника за всеки победител.

12.1. Победителите ще бъдат известени по телефон или имейл за това, че печелят и как могат да получат наградата си.


1
2.2. Не се допуска замяна на спечелените материални награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

1
3. При въпроси, свързани с наградите, участниците може да получат повече информация на телефон:+ 359 2 490 1341 или на e-mail: etipromo@absentstudio.net


1
4. Всеки участник може да участва в Промоцията с повече от една касова бележка за покупка на промоционални продукти в промоционалния период при условие, че всяка от тях (касова бележка) доказва покупка на поне 3 промоционални продукти


1
5. Всеки участник в Промоцията може да регистрира до 10 касови бележки на ден, но да спечели само една награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.

16. Участващата в томболата за наградите касова бележка се счита за невалидна за целите на Промоцията и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш вследните случаи:

1
6.1. Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.

1
6.2. Ако регистрираната касова бележка е за по-малко от 3 от участващите продукти.

1
6.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;

1
6.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка, освен ако участието не се потвърди от законен представител.


1
6.5. В случай, че Изпълнителят или Организаторът прецени, че участващата бележка е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.

VI. Участници


17. Участие в Промоцията могат да вземат:

 

-          Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България

 

18. В Промоцията не могат да участват:

 

-          Служители на Абсент Студио ООД и дистрибуторите на марките, които участват в Промоцията19. Изпълнителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официални правила.

 

20. Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

 

21. Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.

 

22. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.

 

23. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Изпълнителя и Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.


24. Печелившите на награда в Промоцията, за да получат наградата е необходимо:

•Да предоставят техни лични данни, посочени в настоящите Официални правила и в Политиката за защита на личните данни, свързана с Промоцията. Предоставянето на необходимите лични е доброволно и не е задължително, но без тях получаването на наградата няма да бъде възможно.


25. След като получат обаждане по телефона от представител или служител на Изпълнителя, всички изтеглени печеливши участници трябва да продиктуват своите лични данни, посочени в настоящите Официални правила, или да ги изпратят на имейл: etipromo@absentstudio.net до 25.10.2022г.

 

В случай, че победителят не предостави гореописаните лични до 25.10.2022 г., на 26.10.2022 г. Изпълнителят се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да потвърди наградата си по гореописания начин най-късно до 02.11.2022 г. Изпълнителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

 

26. Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в период от 30 дни след валидирането на победителя.

27. Всеки участник в Промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

 

VII. Прекратяване на промоцията


28. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка е станало след обявяване на прекратяване на Промоцията.


VIII. Отговорност


29. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е грешно посочен от Участника.

 

IX. Съдебни спорове


30.
При възникване на спор между Организатора, Изпълнителя и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

X. Публичност


31.
С участието си в настоящата Промоция Участниците се информират, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, ако са дали изричното си съгласие. Преди да дадат съгласието си печелившите ще бъдат уведомени с каква цел и какво съдържание ще бъде използвано съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани в полза на Организатора, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата.


32.
Списък с печелившите от Промоцията ще бъде публикуван на www.etibonus.com/bg. Списъкът ще съдържа информация за първите 6 цифри на телефонния номер на печелившия съгласно принципа на анонимизация и минимизация съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

XI. Лични данни


34. (1) Администратор на лични данни:

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул. Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park, U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски регистър на Румъния под номер J16 / 1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON

Обработващ личните данни по смисъла на член 4, точка 8 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Изпълнителят – “Абсент Студио“ ООД със седалищеи адрес на управление: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ет.2, ап. 65, ЕИК 131553369

по възлагане от обработващия лични данни Мъркюри360 Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.), със седалище в Румъния, Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998Администраторът и Обработващият личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на куриерски компании за целите на доставка на наградите и НАП. Личните данни ще бъдат съхранявани в сроковете, посочени в Политиката за защита на личните данни, след което същите ще бъдат заличени.


Подробна информация за процеса на събиране на лични данни във връзка с промоцията може да бъде намерена в нашата Политика за работа с лични данни тук.XI. Задължение за деклариране на получените на предметни награди

35. Част от наградите по т. 10. е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.