Twoja Szczęśliwa Loteria

przyjmowanie zgłoszeń: 20.05 – 23.06.2024 r. (włącznie)

Wygrywaj w Twojej Szczęśliwej Loterii!

Wygrywaj w Twojej Szczęśliwej Loterii!

Weź udział w loterii i graj o nagrody – Nagroda Główna 30.000 zł oraz codziennie o 5 x 200 zł wypłacanych z bankomatów Euronet. Co musisz zrobić, aby mieć szansę na wygraną?

  • Kupić min. 2 produkty marki Dare w czasie trwania akcji.
  • Zachować oryginał dowodu zakupu.
  • Zarejestrować się na etibonus.com/pl

Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 20 maja do 23 czerwca 2024 r.

Weź udział

Imię i nazwisko *

Miejscowość zamieszkania *

Numer telefonu *

Adres e-mail *

Całkowita wartość paragonu brutto (lub FV imiennej) *

Numer paragonu (lub FV imiennej) *

Numer kasy fiskalnej (lub NIP wystawcy FV imiennej) *

Kod pocztowy sklepu *

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Loteria ETi - Twoja Szczęśliwa Loteria” oraz wyrażam zgodę na jego treść*

Wyrażam zgodę na prowadzenie ze mną komunikacji w związku z loterią za pomocą środków komunikacji elektronicznej/telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (tj. wiadomości e-mail i sms; urządzeń przypisanych do numeru telefonu, z którego korzystam oraz adresu e-mail) na zasadach opisanych w Regulaminie, w celu przesyłania wiadomości związanych z moim udziałem w loterii, w tym w celu przekazywania bezpłatnych informacji dotyczących udziału w loterii w zakresie opisanym w Regulaminie*

Zostałem/am poinformowany/a o faktach i prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami pkt. 17 regulaminu Loterii „Loteria ETi - Twoja Szczęśliwa Loteria” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zarejestrowanych w formularzu dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności zgłoszenia, przeprowadzenia losowania i przyznania nagród, a w wypadku zwycięstwa - informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez zwycięzcę nagrody wymogów regulaminu Loterii oraz wydania nagrody*

 

Data

Wylosowani zwycięzcy

Nagroda

20-05-2024

Adrian

200zł

20-05-2024

Agata

200zł

20-05-2024

Alicja

200zł

20-05-2024

Barbara

200zł

20-05-2024

Andrzej

200zł

21-05-2024

Małgorzata

200zł

21-05-2024

Kamil

200zł

21-05-2024

Krzysztof

200zł

21-05-2024

Ewelina

200zł

21-05-2024

Mariusz

200zł

22-05-2024

Anna

200zł

22-05-2024

Robert

200zł

22-05-2024

Agata

200zł

22-05-2024

Katarzyna

200zł

22-05-2024

Aleksander

200zł

23-05-2024

Grzegorz

200zł

23-05-2024

Bogusław

200zł

23-05-2024

Monika

200zł

23-05-2024

Natalia

200zł

23-05-2024

Maria

200zł

24-05-2024

Alicja

200zł

24-05-2024

Bożena

200zł

24-05-2024

Stanisława

200zł

24-05-2024

Karina

200zł

24-05-2024

Dominika

200zł

25-05-2024

Katarzyna

200zł

25-05-2024

Kamil

200zł

25-05-2024

Mateusz

200zł

25-05-2024

Justyna

200zł

25-05-2024

Beata

200zł

26-05-2024

Jacek

200zł

26-05-2024

Dominik

200zł

26-05-2024

Anna

200zł

26-05-2024

Zuzanna

200zł

26-05-2024

Aneta

200zł

27-05-2024

Mirosław

200zł

27-05-2024

Piotr

200zł

27-05-2024

Marcin

200zł

27-05-2024

Ewa

200zł

27-05-2024

Alicja

200zł

28-05-2024

Monika

200zł

28-05-2024

Michał

200zł

28-05-2024

Jan

200zł

28-05-2024

Anna

200zł

28-05-2024

Ewelina

200zł

29-05-2024

Eliza

200zł

29-05-2024

Dariusz

200zł

29-05-2024

Barbara

200zł

29-05-2024

Karolina

200zł

29-05-2024

Jerzy

200zł

30-05-2024

Małgorzata

200zł

30-05-2024

Karol

200zł

30-05-2024

Przemysław

200zł

30-05-2024

Nina

200zł

30-05-2024

Ewa

200zł

31-05-2024

Monika

200zł

31-05-2024

Adrianna

200zł

31-05-2024

Danuta

200zł

31-05-2024

Maciej

200zł

31-05-2024

Katarzyna

200zł

01-06-2024

Agnieszka

200zł

01-06-2024

Joanna

200zł

01-06-2024

Krzysztof

200zł

01-06-2024

Maria

200zł

01-06-2024

Mateusz

200zł

02-06-2024

Kamil

200zł

02-06-2024

Zbigniew

200zł

02-06-2024

Jolanta

200zł

02-06-2024

Milena

200zł

02-06-2024

Adrian

200zł