Milk Burger te ajuta sa bifezi o întoarcere la scoala de nota 10!

15.08.2022 - 09.10.2022

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

20-08-2022

Calinoiu Florin

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

30-09-2022

Popescu simona

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

06-09-2022

Keresztely Viorela

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

06-09-2022

Huidu Gabriel

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

27-09-2022

Panturu Bogdan

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

29-09-2022

Velian Alina Daniela

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

25-09-2022

Andreea Mihaela Cucu

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

07-09-2022

Pasculescu Florin

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

03-09-2022

Serban Ionut

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

18-09-2022

Rusu hermina

Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

27-09-2022

Onea Valerica

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

17-08-2022

Aurora Moisuc

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

29-09-2022

Ciocirlan mariana

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

31-08-2022

Pantazi Georgiana

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

01-09-2022

Huidu Marioara

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

21-08-2022

Calinoiu Florin

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

16-08-2022

Paraschiv Alexandru-Cristian

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

08-09-2022

Gabriela Minodora Sima

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

30-08-2022

Oprescu Constanta

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

09-10-2022

Mailat Anamaria

Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei

24-08-2022

Sandru Elena

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

14-09-2022

Topliceanu Steliana

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

08-10-2022

Elena Grigore

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

30-09-2022

Popescu Ionel Adrian

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

09-09-2022

Ion Bogdan

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

27-09-2022

Gheorghe Ramona

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

04-09-2022

Nnicolae Ionela

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

29-08-2022

Dirlescu Elena

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

06-10-2022

Mocanu Simona

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

04-09-2022

Matei Tiberiu

Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

09-10-2022

Alecu Lucian

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

27-08-2022

Calinoiu Constantin

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

05-09-2022

Dudicska Ianos Lorand

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

26-08-2022

Gheorghe Calin

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

30-08-2022

Cosma Nicoleta

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

16-09-2022

Maxim Mihaela

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

09-10-2022

Toparcean Cornelia

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

02-09-2022

Nicolae Filofteia

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

26-08-2022

TIMOFTE CONSTANTIN

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

19-08-2022

Apetrei Alexandra

Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Milk Burger te ajuta sa bifezi o intoarcere la scoala de nota 10!”

15.08.2022 - 09.10.2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1. Campania promotionala Milk Burger te ajuta sa bifezi o intoarcere la scoala de nota 10!(denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre ETI European Food Industries S.A., cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285, cont IBAN nr. 59UGBI0000512003536RON, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata prin  Dl. Stephane Batoux, în calitate de Director al Departamentului Interna?ional.

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”. In cadrul acestei campanii, Agentia este raspunzatoare atat pentru formalitatile legale necesare in desfasurarea campaniei, respectiv redactarea si autentificarea Regulamentului.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site www.etibonus.com/ro.  


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei(magazine fizice si online) in perioada cuprinsa intre data de 15.08.2022 ora 00:00:00 si data de 09.10.2022, ora 23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 09.10.2022, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (15.08.2022 ora 00:00:00 si data de 09.10.2022, ora 23.59.59, ora Romaniei) si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.  


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

5.1. Produsele participante in Campanie sunt:

 

·        Milk Burger Prajitura cu miere si crema delapte 35g

 

·        Milk Burger Prajitura cu miere si crema delapte si cacao 35g

 

·        Milk Burger Prajitura cu miere si crema delapte si capsune 35g

 

·        Milk Burger Prajitura cu miere si crema delapte si banane 35g

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

 

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

·        Sa achizitioneze in perioada campaniei minimum 3 produse participante, pe acelasi bon fiscal, apartinand brandului Milk Burger, in orice combinatie.

·        Sa inscrie in perioada campaniei pe website-ul campaniei, www.etibonus.com/ro, in formularul dedicat campanieiMilk Burger te ajuta sa bifezi o intoarcere la scoala de nota 10!”, numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, valoarea bonului, data bonului, impreuna cu numele, numarul de telefon si sexul copilului (baiat/fata).

·        Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor.

 

6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

Premiiacordate prin tragere la sorti, la finalul campaniei, unul dintre urmatoarelepremii:

·        10 x Smart Watch GPS copii in valoare de 100 lei

·        10 x Ghiozdan roller Up in valoare de 600 lei 

·        10 x Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni invaloare de 2500 de lei

·        10 x Voucher pentru articole de imbracamintegata de scoala in valoare de 300 lei

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sa se inscrie la campanie prin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4. Fiecare numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Un bon fiscal unic este definit de numarulintegral, valoarea totala si data bonului.

6.6. Fiecare participant poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua si momentul inscrierilor sale. Un participant unic este definit in scopul acestei limitari prin numarul de telefon mobil sau prin orice alta combinatie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor castigate de aceeasi persoana (nume si prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, CNP-ul, in cazul premiilor mai mari de 600 lei, TVA inclus).

6.6. Numarul de inscrieri facute de un participant unic este limitat la 10 inscrieri in fiecare zi.

6.7. Vor fi considerate tentative de frauda care vor genera blocarea numerelor de telefon in cauza, fara posibilitatea de a fi facute inscrieri la campanie de pe respectivele numere de telefon, urmatoarele situatii:
- 10 inscrieri invalide consecutive

- Un bon fiscal unic inscris asociat maimultor numere de telefon. Se va considera validata doar prima inscriere,urmatoarele fiind considerate tentative de frauda

6.8. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

 

Prima inscriere reusita

Felicitari! Bon inscris cu succes in Campania ““Milk Burger te ajuta sa bifezi o intoarcere la scoala de nota 10!”. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Urmatoarea inscriere reusita

Inca o sansa la extragerea finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in Campania “Milk Burger te ajuta sa bifezi o intoarcere la scoala de nota 10!” Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 10 bonuri fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan ETI! Te asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Numar bon incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul bonului se scrie legat, complet, fara spatii sau alte semne distinctive, doar numeric.

Numar incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul de telefon se completeaza pe formatul 0712345678, avand 10 cifre.

Valoare bon incorecta

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca valoarea bonului se scrie integral, cu doua zecimale, pe formatul 10,45.

Campania nu a inceput inca

Campania “Milk Burger te ajuta sa bifezi o intoarcere la scoala de nota 10!” nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 15.08.2022. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “Milk Burger te ajuta sa bifezi o intoarcere la scoala de nota 10!” s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionalepot fi vizualizate in tabelul urmator:

 

Denumirea premiillor

Descrierea detaliata

Mod de acordare

Numar

Valoare unitara (lei inclusiv TVA)

Valoare totala

Valoare unitara impozit

Valoare totala impozit

10 x Smart Watch GPS copii

premii nationale

tragere la sorti

10

109

1,090.0

0

0

10 x Ghiozdan roller Up

premii nationale

tragere la sorti

10

574.77

5,747.7

0

0

10 x Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei (premii in bani)

premii nationale

tragere la sorti

10

2500

25,000

212

2,120

10 x Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala  in valoare de 300 lei Fashion Days

premii nationale

tragere la sorti

10

300

3000

 

 

Total

 

 

40

 

34,837

 

2,120

 

 

 

7.2. Valoarea comerciala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 34,837 lei cu TVA inclus, respectiv 36,957.7 lei, cu aplicarea impozitului aferent premiilor care depasesc valoarea de 600 lei.

7.3. Descrierea premiilor:

·        10 x Smart Watch GPS Copii

Tip

Ceas Smartwatch Localizator GPS prin LBS

Detalii

Nu este compatibil Digi Functioneaza in Vodafone/Orange/Telekom

Sistem inchidere

Catarama

Aplicatii

SeTracker 2 Wonlex

Placaj

Nu

Dimensiune carcasa (mm)

45*40*15.2mm

Ambalaj

Cutie plastic

Greutate

40 g

CARACTERISTICI GENERALE

Pentru

Copii

Stil

Casual Elegant Sport

Sistem de operare compatibil

iOS Android

Tip SIM

Micro SIM

Brand compatibil

LG Apple Fitbit Garmin Samsung Huawei Android Toate IOS

Model compatibil

Android 4.2+ si IOS 7+

Material curea/bratara

Silicon

Culoare curea/bratara

Roz

Material carcasa

Plastic

Culoare carcasa

Roz

Continut pachet

Manual de instructiuni Ceas GPS copii 1 Cablu incarcare

SPECIFICATII TEHNICE

Display

Digital

Tip display

TFT capacitive touch screen

Dimensiune display

1.3 inch

Stil display

Patrat

Conectivitate

Localizare LBS Localizare LBS+Localizare Foto

Tip procesor

Single core

Frecventa procesor

360 MHz

Capacitate memorie RAM

32 MB

Tip baterie

420 mAh

Capacitate baterie

420 mAh

Autonomie

72 h

Tip incarcare

Micro USB

FUNCTII

Activitate monitorizata

Pedometru Localizare copil Calorii Numarul pasilor History Perimetru de siguranta Localizare LBS

Functii

Lanterna Alarma Pedometru Buton SOS Telefon Mesaje Vocale si text Perimetru de securitate (GeoFence) History Convorbire bi-directionala Functie telefon Functie nu deranja Ageda telefonica Incarcare foto in aplicatie Functie spion Foto + Audio Primire si trimitere mesaje vocale Localizare LBS + Foto Camera foto laterala Buton raspundere apel lateral

Senzori

Pedometru Functie SOS Localizare LBS

Tehnologie

Smart

 

·        10 x Ghiozdan roller Up

Caracteristici:

Ghiozdanul Roller Up intr-o varianta fresh, in pas cu noile tendinte este cel mai durabil, cel mai ergonomic si practic ghiozdan cu roti pentru scoala.

Acest ghiozdan a trecut cele mai grele teste de durabilitate, asfel ca asigura siguranta, confort si protectie de cea mai inalta calitate.

Compartiment frontal cu doua buzunare mici si unul mare din plasa, ideal pentru a tine orarul, MP3-ul, telefonul, cheile etc.

Compartiment principal cu un buzunar din plasa si un buzunar captusit pentru pastrarea gustarilor si bauturilor racoritoare.

Capacitate de stocare mai mare de 27 l.

Confectionat din material semi-rigid pentru protejarea continutului.

Baza confectionata din material rigid pentru a proteja materialul de zgarieturi, precum si continutul.

Spatii speciale in partea frontala protectoare pentru a atasa insigne decorative.

Picior de stabilitate cu buton, care asigura o mai mare stabilitate verticala cand ghiozdanul nu este folosit.

Rotile mari cu diametrul de 17.5 cm sunt silentioase, faciliteaza urcarea si coborarea scarilor si a trotuarului si nu permite inclinarea ghiozdanului intr-o parte sau alta in timp ce este tras.

Maner telescopic din aluminiu, ajustabil in 3 pozitii: 77 cm, 83.5 cm si 98 cm, adaptate la copilul in crestere.

Maner ergonomic care permite impingerea ghiozdanului cu roti in fata (pozitie recomandata, ca un carut de cumparaturi), este mai usor de tras in spate.

Dimensiuni (Partea textila): 48 x 34 x 22 cm.

Dimensiuni totale: 38 x 53 x 23 cm.

Produs aprobat de Federatia Romana a Asociatiilor de Fizioterapie.

Design: Aquarella.

 

·        Premii in bani

-        10 x Voucher sa-ti descoperi noi pasiuni in valoare de 2500 de lei

 

·        Voucher Fashion Days

-        10 x Voucher pentru articole de imbracaminte gata de scoala in valoare de 300 lei

Termeni si conditii, modalitate deutilizare a cardului pe site-ul Fashion Days:

§  Pentru a putea fi utilizat voucherul trebuiesa fie in perioada de valabilitate.

§  Voucherele sunt valabile 12 luni de la datafacturarii, valabilitatea nu se poate prelungi.

§  Voucherele pot fi utilizate o singura data peo singura comanda.

§  Valoarea achizitiei trebuie sa fie egala saumai mare decat valoarea cardului cadou pentru a putea utiliza intreaga valoareaa cardului cadou. Daca valoarea achizitiei este mai mica decat valoareacardului cadou, diferenta nu se reporteaza.

§  Voucherul se poate cumula si cu alte promotiisau vouchere achizitionate.

§  Voucherul se aplica la toate produsele activein site Fashion Days, mai putin la categoriile: Produse din aur/argint simateriale pretioase, Carduri Cadou

§  In cazul stornarii de produs, voucherul sereactiveaza pentru noua comanda

 

 

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.  

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR:

 

8.1. Tragerea la sorti finala

Tragerea la sorti pentru toate premiile va fi electronica si va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentant ETI, pe data de 13.10.2022.

Vor fi extrase cate 5 rezerve pentru fiecare premiu. In cazul in care castigatorii nu pot fi anuntati sau nu pot fi validati in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a fiecarui castigator, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate rezervele si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului. 

In extragerea premiilor vor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postata pe site-ul www.etibonus.com/ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

 

9.2. Validarea castigatorilor

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare, adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cu bonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

- Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, castigatorii trebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail trebuie sa coincida neechivoc cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web.

- Daca fotografia cu bonul fiscalridica semne de intrebare, Organizatorul are dreptul de a solicita bonul de lacastigator, pentru o analiza mai amanuntita.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

 

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nuapar produse participante la campanie;

- Valoarea totala a produselor participante depe bon este sub valoarea stabilita in Regulament

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Bonul fiscal nu este din magazinele participante;

- Bonul fiscal a mai fost inscris anterior;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail, data sau valoarea totala nu coincid cu cele ale bonului fiscal inscris in Campanie prin Web;

- Bonul fiscal pe care il trimiteparticipantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau continestersaturi, facand bonul ilizibil;

-  Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul a mai castigat un premiu incadrul campaniei;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

 

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile reprezentate de ceasuri si ghizodane vor fi livrate castigatorilor prin curier, iar voucherele de imbracaminte vor fi trimise prin e-mail, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii. Voucherelepentru pasiuni vor fi premii in bani, trimise prin transfer bancar in termen demaximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

- Castigatorii premiilor vor avea in interiorul coletului si unproces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze peloc si sa il inmaneze reprezentatului de la firma de curierat sau, dacapolitica firmei de curierat nu mai permite aceasta procedura, sa ilfotografieze/scaneze si sa il trimita pe e-mail la adresa validare@mercury360.ro, in termen de 3 zile lucratoare.

 

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

·          Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·          Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in campanie;

·          Situatiile in care participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

·          Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

·          Eventuale greseli de tiparire a bonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul sa solicite fotografii in format electronic cu toate bonurile inscrise de catre un Castigator in campanie sau sa le solicite in original, daca exista vreo suspiciune in privinta sa. De asemenea orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca urmare eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social în Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Înregistrare RO32187285, cont bancar RO49UGBI0000512003538USD, deschis la Garanti Bank SA, reprezentat? prin  Dl. Stephane Batoux, în calitate de Director al Departamentului Interna?ional..

 

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale suntprelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.      Inscopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor incampanie.

2.      Inscopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3.      Inscopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cupremiile acordate.

 

Temeiul juridic

1.      Pentruscopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor incampanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conformarticolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2.      Pentruscopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face inbaza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - RegulamentGeneral de Protec?ia Datelor (GDPR).

3.      Pentruscopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cupremiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c -Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrageimposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catreautoritatile fiscale.

 

Datele prelucrate

1.      Pentruscopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon,nume, prenume, varsta si sexul copilului – fetita/fata/baiat/baietel

2.      Incazul castigatorilor premiilor neimpozabile se prelucreaza: numarul de telefon,nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiilor

3.      Incazul castigatorilor premiilor impozabile se prelucreaza in plus: CNP-ul siIBAN-ul.

 

Perioada prelucrarii

1.      Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2.      Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

 

Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.  

 

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

 

Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele,  persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

 

 

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentruorice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare adrepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contactaOperatorul prin e-mail, la adresa info@ETiETiETi.com

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina www.etibonus.com/ro sau printr-o solicitare scrisa catre ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.