Supereroul Milk Burger te organizeaza pentru scoala!

23.08.2021 - 06.10.2021

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

11-09-2021

Dragomir Florinela

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

29-08-2021

Luiza Maria Ciobanescu

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

14-09-2021

Ciocalteu Roxana

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

01-09-2021

Adriana Ciobanu

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

04-09-2021

Apetrei Alexandra

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

12-09-2021

Iancu Monica Andreea

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

06-09-2021

Adetu Ioana

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

14-09-2021

Gherasim Diana Ramonica

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

10-09-2021

Tohaneanu Florina

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

23-09-2021

Chirigiu Stelian

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

06-09-2021

Maxim Elena Mirela

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

23-09-2021

Ramona Adriana Sirop

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

30-08-2021

Ivan Mihaela

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

24-08-2021

Dobre Lucian

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

28-09-2021

Voiculescu Ionela

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

09-09-2021

Voinea Marius

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

25-08-2021

Dutu Oana Monica

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

20-09-2021

Popa Catalina

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

23-09-2021

Dragomir Georgiana

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

28-08-2021

Dinica Ioan

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

29-09-2021

Nicolae Elena

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

05-09-2021

Bogdanovici Florentina

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

02-09-2021

Doboseriu Petru

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

30-09-2021

Marginean Alina

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

28-08-2021

Stanciu Larisa

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

31-08-2021

Chelu Ion Claudiu

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

31-08-2021

Nica Papuc Florentina

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

13-09-2021

Parascan Mihaela

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

30-08-2021

Miron Nicoleta

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

11-09-2021

Raluca Busie

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE

06-09-2021

Ticu Elena Cristina

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

13-09-2021

Pasca Dan

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

02-10-2021

Ene Adina

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

15-09-2021

Dogaru Ileana

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

06-10-2021

Rogojinaru Sergiu

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

06-10-2021

Ivan Ciprian

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

30-08-2021

Culita Gabriela

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

29-08-2021

Bordeianu Geta

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

30-08-2021

Nicolescu Alexandra

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

28-08-2021

Miloiu Ionela

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

30-08-2021

Florea Oana-Rodica

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

06-09-2021

Ochescu Alin

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

19-09-2021

Maxim Monica Nicoleta

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

01-10-2021

Anca Andreea

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

27-08-2021

Vaida Vasile Doru

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA

24-09-2021

Ionela Tanasa

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

16-09-2021

Patraucean Georgeta

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

21-09-2021

Mandric Lucia

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

09-09-2021

Radu Dumitru

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

06-09-2021

Rambu Razvan Petru

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

06-10-2021

Ciucioi Elena

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

29-09-2021

Scirtoaje Bogdan Constantin

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

07-09-2021

Bradea Ioana

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

04-10-2021

Stancu Monica

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

03-09-2021

Cursaru Maria Cristina

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

27-09-2021

Popescu Stefania Iulia

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

24-09-2021

Simona Nicolescu

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

28-09-2021

Valcu Alina-Maria

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Supereroul Milk Burger te organizeaza pentru scoala!”

23.08.2021- 06.10.2021

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala “Supereroul Milk Burger te organizeaza pentru scoala!” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre ETI European Food Industries S.A., cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285, cont IBAN nr. 59UGBI0000512003536RON, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata prin  Dl. Stephane Batoux, în calitate de Director al Departamentului International.

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site www.etibonus.com/ro.  


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei (magazine fizice si online) in perioada cuprinsa intre data de 23.08.2021 ora 00:00:00 si data de 06.10.2021, ora 23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 06.10.2021, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (23.08.2021 ora 00:00:00 si data de 06.10.2021, ora 23.59.59, ora Romaniei) si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.  


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in Campanie sunt:

 

·         Milk Burger Prajitura cu miere si crema de lapte 35g

·         Milk Burger Prajitura cu miere si crema de lapte si cacao 35g

·         Milk Burger Prajitura cu miere si crema de lapte si capsune 35g

·         Milk Burger Prajitura cu miere si crema de lapte si banane 35g

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

·         Sa achizitioneze in perioada campaniei minimum 3 produse participante, pe acelasi bon fiscal, apartinand brandului Milk Burger, in orice combinatie.

·         Sa inscrie in perioada campaniei pe website-ul campaniei, www.etibonus.com/ro, in formularul dedicat campaniei “Supereroul Milk Burger te organizeaza pentru scoala!”, numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, valoarea bonului, data bonului, impreuna cu numele si numarul de telefon.

·         Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor.

 

6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

-          Premii acordate prin tragere la sorti, la finalul campaniei, unul dintre urmatoarele premii:

·         30 x GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE in valoare de 500 de lei;

·         15 x BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA in valoare de 1000 de lei;

·         15 X CEAS SMARTWATCH GPS COPII in valoare de 188.97 lei – aceste premii pot fi castigate NUMAI daca achizitionarea produselor participante se face din reteaua de magazine La 2 Pasi.

 

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sa se inscrie la campanie prin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4. Fiecare numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Un bon fiscal unic este definit de numarul integral, valoarea totala si data bonului

6.6. Fiecare participant poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua si momentul inscrierilor sale. Un participant unic este definit in scopul acestei limitari prin numarul de telefon mobil sau prin orice alta combinatie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor castigate de aceeasi persoana (nume si prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, CNP-ul, cod IBAN, in cazul premiilor impozabile).

6.6. Numarul de inscrieri facute de un participant unic este limitat la 10 inscrieri in fiecare zi.

6.7. Vor fi considerate tentative de frauda care vor genera blocarea numerelor de telefon in cauza, fara posibilitatea de a fi facute inscrieri la campanie de pe respectivele numere de telefon, urmatoarele situatii:
- 10 inscrieri invalide consecutive

- Un bon fiscal unic inscris asociat mai multor numere de telefon. Se va considera validata doar prima inscriere, urmatoarele fiind considerate tentative de frauda

6.8. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

 

Prima inscriere reusita

Felicitari! Bon inscris cu succes in Campania ““Supereroul Milk Burger te organizeaza pentru scoala!” ". Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Urmatoarea inscriere reusita

Inca o sansa la extragerea finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in Campania “Supereroul Milk Burger te organizeaza pentru scoala!” Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 10 bonuri fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan ETI! Te asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Numar bon incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul bonului se scrie legat, complet, fara spatii sau alte semne distinctive, doar numeric.

Numar incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul de telefon se completeaza pe formatul 0712345678, avand 10 cifre.

Valoare bon incorecta

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca valoarea bonului se scrie integral, cu doua zecimale, pe formatul 10,45.

Campania nu a inceput inca

Campania “Supereroul Milk Burger te organizeaza pentru scoala!” nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 23.08.2021. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “Supereroul Milk Burger te organizeaza pentru scoala!” s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale pot fi vizualizate in tabelul urmator:

 

Tip premiu

Numar premii

Valoare unitara (Lei cu TVA)

Valoare totala (Lei cu TVA)

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE - voucher Diverta in valoare de 500 de lei

30

500

15000

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA voucher IKEA in valoare de 1000 de lei

15

1000

15000

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

15

188.97

2834.5

TOTAL

60

 

32834

 

7.2. Valoarea comerciala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 32834 lei cu TVA inclus.

7.3. Descrierea premiilor:

GHIOZDANE ECHIPATE DE SCOALA CU RECHIZITE - voucher Diverta in valoare de 500 de lei

Gift card-ul nu poate fi preschimbat in bani cash;

La plata cumparaturilor cu gift card nu se acorda rest si se foloseste doar pentru o singura tranzactie. Cardul se pastreaza de catre personalul Diverta dupa efectuarea tranzactiei, in magazine iar pentru cumparaturile online se trimite retur la curier in momentul primirii comenzii.

La achizitionarea unor produse de valoare mai mare dacat valorea gift cardului, diferenta de bani se achita astfel:

             - In magazine prin plata cu numerar sau card la POS

             - Online plata ramburs la curier sau card sau OP

Pentru plata cu gift cardul Diverta, online pe www.dol.ro este necesara comunicarea codului de pe gift card/gift carduri, de pe verso, in momentul emiterii comenzii prin trecerea in campul "Observatii", si specificarea: plata cu gift card/gift carduri, precum si valoarea acestuia/acestora. Operatorul verifica valabilitatea acestora. Cardul poate fi utilizat doar pentru o tranzactie si nu se acorda rest. Daca valoarea cumparaturilor este mai mare decat valoarea gift cardului/gift cardurilor, diferenta se achita:

Cash - ramburs la curier, la livrarea coletului si se remite/remit acestuia gift cardul/gift cardurile pe cheltuiala Diverta.

          Pentru plata cu cardul se contacteaza operatorul pentru generarea link-ului personalizat cu diferanta de plata, exceptie cardurile de rate.

Pentru plata cu OP se contacteaza operatorul pentru emiterea facturii corespondente cu diferanta de plata, iar marfa se transmite dupa verificarea intrarii banilor in contul Diverta

        Pentru marfa cu ridicare din magazin, operatiile de incasare cu gift cardul se fac in locatia respectiva. Verificarea si validarea gift cardului/gift cardurilor se fac de catre agentii comerciali din magazinele Diverta iar diferenta de plata (daca este cazul) se poate face cash sau cu cardul la POS.

 In cazul returului (conform Politica de confidentialitate, pct 8) nu se returneaza contravaloarea gift cardului/ gift cardurilor, clientul poate opta pentru inlocuirea cu alte produse de aceeasi valoare a produselor returnate si necesita prezentarea documentului fiscal.

        Gift cardul nu este nominal, este transmisibil, iar eventuala pierdere a acestuia nu presupune inlocuirea lui de catre Diverta. Posesorul gift cardului este prezumat a fi beneficiarul de drept al acestuia.

BIROURI ECHIPATE GATA DE SCOALA voucher IKEA in valoare de 1000 de lei

Cardul cadou IKEA poate fi achizi?ionat ?i înc?rcat online, cu orice sum?.?

Cardul cadou IKEA nu poate fi folosit pentru achizi?ionarea produselor din Restaurantul IKEA, Bistro IKEA sau din Magazinul de Delicatese Suedeze.?

Suma de pe card nu poate fi preschimbat? în alte modalit??i de plat? ?i nu se poate transfera pe alte carduri IKEA.?

Cardul este valabil 3 ani de la data emiterii.?

Înc?rcarea se poate face cu sume cu valori întregi (mai mari de 1 leu), pe o tranzac?ie separat? de celelalte articole pe care dore?ti s? le achizi?ionezi.?

Cardul cadou nu se poate returna.?

Suma se poate folosi o singur? dat?.?

Cardul cadou poate fi folosit la plasarea unei comenzi online sau telefonice ?i în magazinele IKEA Bucure?ti Pallady sau IKEA Bucure?ti B?neasa.?

Cardul cadou nu se poate reîncarc? la casele de marcat ?i nici online sau telefonic.?

În cazul în care ai pierdut codul cardului, te rug?m s? ne contactezi la nr. 021-407.45.32.?

CEAS SMARTWATCH GPS COPII

Ceas smartwatch GPS copii MoreFIT™ MX600, functie telefon, monitorizare GPS, localizare camera foto, monitorizare spion, touchscreen, lanterna, buton SOS, perimetru siguranta, albastru + SIM prepay cadou. Functioneaza in retelele Vodafone/Orange/Telekom, Compatibil Android si iOS , Dimensiuni: 53 x 33 x 14 (milimetrii).Functii:

Pozitionare GPS+AGPS+LBS.Pozitie GPS extrem de precisa in aer liber. Functia Advanced GPS face ca locatia sa fie mai exacta si gasita mai rapid.

Microfon spion pentru monitorizare. Fara sa stie copilul poate fi ascultat.

Buton SOS pentru urgente. Formeaza instant numarul gardianului, trimite alerta in aplicatie si arata pozitia pe harta din momentul actionarii butonului

Comunicare bidirectionala. Un mic telefon chiar la mana micutului tau. Va puteti auzi si vorbi ori de cate ori este necesar.

Perimetru de siguranta. Daca este depasit aplicatia va alerteaza pe telefon. Alarma. Camera foto. Lanterna. Mesaje vocale si text. Copilul poate trimite scurte mesaje vocale catre parinti si poate primi mesaje vocale si text de la acestia. Foarte util cand o convorbire telefonica nu este necesara. Aceasta functie nu consuma credit ci doar date mobile.

Agenda cu 10 numere de telefon care pot suna si care pot fi apelate.

History. Cand vrei sa vezi traseul pe tot parcursul zilei poti utiliza aceasta functie. Joc aritmetica. Pedometru. Viteza de deplasare.

Functia “nu deranja”. Ceasul poate fi setat sa nu poata primi apeluri si ca cel mic sa nu fie deranjat. Util atunci cand se afla in timpul orelor

Oprire de la distanta.

Love reward - puteti trimite inimioare care ii vor aparea pe ecran ori de cate ori considerati ca merita o recompensa

Touch to make friends - daca un prieten are un ceas gps care are aceasta functie cele doua ceasuri se pot atinge si se pot adauga in memorie. De atunci cele doua ceasuri pot comunica intre ele telefonic.

Folie protectie ecran

Cronometru

 

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.  

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR:

8.1. Tragerea la sorti finala

Tragerea la sorti pentru toate premiile va fi electronica si va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentant ETI, pe data de 12.10.2021.

Vor fi extrase cate 5 rezerve pentru fiecare premiu. In cazul in care castigatorii nu pot fi anuntati sau nu pot fi validati in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a fiecarui castigator, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate rezervele si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului. 

In extragerea premiilor vor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postata pe site-ul www.etibonus.com/ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.


SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

 

9.2. Validarea castigatorilor

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare, adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cu bonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

- Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, castigatorii trebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail trebuie sa coincida neechivoc cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web.

- Daca fotografia cu bonul fiscal ridica semne de intrebare, Organizatorul are dreptul de a solicita bonul de la castigator, pentru o analiza mai amanuntita.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

 

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nu apar produse participante la campanie;

- Valoarea totala a produselor participante de pe bon este sub valoarea stabilita in Regulament

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Bonul fiscal nu este din magazinele participante;

- Bonul fiscal a mai fost inscris anterior;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail, data sau valoarea totala nu coincid cu cele ale bonului fiscal inscris in Campanie prin Web;

- Bonul fiscal pe care il trimite participantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau contine stersaturi, facand bonul ilizibil;

-  Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul a mai castigat un premiu in cadrul campaniei;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

 

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii. Castigatorii premiilor vor avea in interiorul coletului si un proces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze pe loc si sa il inmaneze reprezentatului de la firma de curierat sau, daca politica firmei de curierat nu mai permite aceasta procedura, sa il fotografieze/scaneze si sa il trimita pe e-mail la adresa validare@mercury360.ro, in termen de 3 zile lucratoare.


SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

·            Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·            Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in campanie;

·            Situatiile in care participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

·            Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

·            Eventuale greseli de tiparire a bonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul sa solicite fotografii in format electronic cu toate bonurile inscrise de catre un Castigator in campanie sau sa le solicite in original, daca exista vreo suspiciune in privinta sa. De asemenea orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca urmare eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social în Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Înregistrare RO32187285, cont bancar RO49UGBI0000512003538USD, deschis la Garanti Bank SA, reprezentat? prin  Dl. Stephane Batoux, în calitate de Director al Departamentului International..

 

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.       In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2.       In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3.       In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.

 

Temeiul juridic

1.       Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2.       Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

3.       Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

 

Datele prelucrate

1.       Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta

2.       In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiilor

3.       In cazul castigatorilor premiilor impozabile se prelucreaza in plus: CNP-ul

 

Perioada prelucrarii

1.       Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2.       Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

 

Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.  

 

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

 

Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele,  persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

 

 

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@ETiETiETi.com


SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina www.etibonus.com/ro sau printr-o solicitare scrisa catre ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.