Gusta adevarul si doar in Kaufland ai mai multe sanse de castig!

05.10.2020- 25.10.2020

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

12-10-2020

Grapeanu Alexandru - Mihai

Voucher Kaufland 50 ron

13-10-2020

Marin Gabriela-Roxana

Voucher Kaufland 50 ron

13-10-2020

Neculcea Florin

Voucher Kaufland 50 ron

14-10-2020

Petric Sonia Angela

Voucher Kaufland 50 ron

14-10-2020

Campulungeanu Dan

Voucher Kaufland 50 ron

15-10-2020

Florea Claudiu D.

Voucher Kaufland 50 ron

15-10-2020

Iavorenciuc Alin

Voucher Kaufland 50 ron

16-10-2020

Gabor Csaba

Voucher Kaufland 50 ron

16-10-2020

Prelipcean Adrian Dan

Voucher Kaufland 50 ron

18-10-2020

Kovari Jozsef

Smart Watch Xiaomi

19-10-2020

Dragomirescu Elena

Voucher Kaufland 50 ron

19-10-2020

Panait Diana Ionela

Voucher Kaufland 50 ron

20-10-2020

Mocanu Virgil Marian

Voucher Kaufland 50 ron

20-10-2020

Nistora Ramona

Voucher Kaufland 50 ron

21-10-2020

Tataru Ileana

Voucher Kaufland 50 ron

21-10-2020

Panait Elena

Voucher Kaufland 50 ron

22-10-2020

Rudnic Andrei

Voucher Kaufland 50 ron

22-10-2020

Felicia Ponta

Voucher Kaufland 50 ron

22-10-2020

Nenerica Irina Manuela

Smart Watch Xiaomi

23-10-2020

Gabriela Sorina Cristea

Voucher Kaufland 50 ron

23-10-2020

Neculcea Mariana

Voucher Kaufland 50 ron

24-10-2020

Vladut Alexandra Maria

Voucher Kaufland 50 ron

24-10-2020

Neculcea Constantin

Voucher Kaufland 50 ron

25-10-2020

Oniga Nicoleta

Voucher Kaufland 50 ron

05-10-2020

Ursut Alexandru

Voucher Kaufland 50 ron

05-10-2020

Ioana Margineanu

Voucher Kaufland 50 ron

06-10-2020

Maxim Mihai-Adrian

Voucher Kaufland 50 ron

06-10-2020

Dragomirescu Cristian

Voucher Kaufland 50 ron

07-10-2020

Bocovina Alexandra

Voucher Kaufland 50 ron

07-10-2020

Gheorghe Nicoleta

Voucher Kaufland 50 ron

07-10-2020

Dan Aurora

Smart Watch Xiaomi

08-10-2020

Popescu Liviu

Voucher Kaufland 50 ron

08-10-2020

Camelia Coste

Voucher Kaufland 50 ron

09-10-2020

Dragomirescu Simona

Voucher Kaufland 50 ron

09-10-2020

Costin Spiridon

Voucher Kaufland 50 ron

10-10-2020

Gabriel Duminica

Voucher Kaufland 50 ron

10-10-2020

Lucia Nestor

Voucher Kaufland 50 ron

11-10-2020

Dragomirescu Irina

Voucher Kaufland 50 ron

11-10-2020

Rosu Gabriela

Voucher Kaufland 50 ron

16-10-2020

Radu Denisa

Aparat foto mirrorless Canon

12-10-2020

Dumitrache Elisabeta

Voucher Kaufland 50 ron

17-10-2020

Ion Carmen Elena

Voucher Kaufland 50 ron

17-10-2020

Deaconescu Horia

Voucher Kaufland 50 ron

18-10-2020

Salae Eniko

Voucher Kaufland 50 ron

18-10-2020

Voiculescu Daniela

Voucher Kaufland 50 ron

25-10-2020

Doaga Marioara

Voucher Kaufland 50 ron

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Gusta adevarul si doar in Kaufland ai mai multe sanse de castig.”

05.10.2020- 25.10.2020

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala “Gusta adevarul si doar in Kaufland ai mai multe sanse de castig.” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre ETI European Food Industries S.A., cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285, cont IBAN nr. 59UGBI0000512003536RON, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata prin dl. Marian Balan – Director General.

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site www.etibonus.com/ro.  


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in magazinele Kaufland enumerate in Anexa 1 a prezentului Regulament, in perioada cuprinsa intre data de 05.10.2020 ora 00:00:00 si data de 25.10.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 25.10.2020, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (05.10.2020 ora 00:00:00 si data de 25.10.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei), din magazinele Kaufland si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.  


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in Campanie sunt:

·        Wanted baton cu nuga, caramel, arahide, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 45g,

·        Wated baton cu nuga, caramel, arahide, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 140g                                                                                                                                                   

·        Wanted baton cu nuga, caramel, arahide cereale crocante si glazur? de ciocolat? neagra 45g

·        Wanted baton cu nuga, caramel, arahide cereale crocante si glazur? de ciocolat? neagra 140g

·        Wanted baton cu cocos, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 28g

·        Wanted baton cu cocos, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 126g

·        Wanted baton cu caramel, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 28g

·        Wanted baton cu caramel, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 126g

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

·        Sa achizitioneze produse participante, in orice combinatie, in valoare cumulata de minimum 10 lei pe acelasi bon fiscal, in perioada Campaniei, din magazinele participante.

·        Sa inscrie pe website-ul campaniei, www.etibonus.com/ro, in formularul dedicat campaniei “Gusta adevarul si doar in Kaufland ai mai multe sanse de castig.”, numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, valoarea totala a bonului, data bonului, impreuna cu numele si numarul de telefon.

·        Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor.

 

6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

-        Premii acordate prin momente castigatoare (2 pe zi): Voucher Kaufland in valoare de 50 de lei

-        Premii acordate prin momente castigatoare (1 pe saptamana): Smart Watch Xiaomi

-        Premii acordate la finalul campaniei, prin extragere: aparat foto Canon

 

* Momentele castigatoare sunt alocate in intervalul orar 09:00 – 23:00 al fiecarei zile

 

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sa se inscrie la campanie prin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4. Fiecare numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Un bon fiscal unic este definit de numarul integral, valoarea totala si data bonului

6.6. Fiecare participant unic poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua si momentul inscrierilor sale. Un participant unic este definit in scopul acestei limitari prin numarul de telefon mobil sau prin orice alta combinatie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor castigate de aceeasi persoana (nume si prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, CNP-ul, cod IBAN, in cazul premiilor impozabile).

6.6. Numarul de inscrieri facute de un participant unic este limitat la 10 inscrieri in fiecare zi.

6.7. Vor fi considerate tentative de frauda care vor genera blocarea numerelor de telefon in cauza, fara posibilitatea de a fi facute inscrieri la campanie de pe respectivele numere de telefon, urmatoarele situatii:
- 10 inscrieri invalide consecutive

- Un bon fiscal unic inscris asociat mai multor numere de telefon. Se va considera validata doar prima inscriere, urmatoarele fiind considerate tentative de frauda

6.8. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

 

Castigator voucher Kaufland

Felicitari! Ai castigat un voucher Kaufland in valoare de 50 de lei. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal!

Castigator smartwatch Xiaomi

Felicitari! Ai castigat un smartwatch Xiaomi. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal!

O noua inscriere reusita

Inca o sansa la extragerea finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in Campania “Gusta adevarul si doar in Kaufland ai mai multe sanse de castig.”. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 10 bonuri fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan ETI! Te asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Numar bon incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul bonului se scrie legat, complet, fara spatii sau alte semne distinctive, doar numeric.

Numar incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul de telefon se completeaza pe formatul 0712345678, avand 10 cifre.

Valoare bon incorecta

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca valoarea bonului se scrie integral, cu doua zecimale, pe formatul 10,45

Campania nu a inceput inca

Campania “Gusta adevarul si doar in Kaufland ai mai multe sanse de castig.” nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 05.10.2020. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “Gusta adevarul si doar in Kaufland ai mai multe sanse de castig.” s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale pot fi vizualizate in tabelul urmator:

 

Denumirea premiillor

Numar de premii

Valoare unitara (lei inclusiv TVA)

Valoare totala

Premii acordate prin momente castigatoare (2 pe zi)

Vouchers Kaufland 50 ron - 2 pe zi

42

50

2100

Premii acordate prin momente castigatoare (1 pe saptamana)

Smart Watch Xiaomi - 1 pe saptamana

3

359

1077

Premii acordate prin extragere finala

Aparat foto mirrorless Canon EOS M50 + Obiectiv EF-M 15- 45mm

1

3000

3000

Total

46

 

6177

 

7.2. Valoarea comerciala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 6177 lei cu TVA inclus.

7.3. Descrierea premiilor:

Vouchers Kaufland 50 ron - 2 pe zi

Vouchers Kaufland 50 ron - valabilitate 3 ani de la data activarii, in toate magazinele Kaufland de pe teritoriul Romaniei,

Smart Watch Xiaomi - 1 pe saptamana

 Tehnologie: Smart
- display color LCD touchscreen Always-On reflectorizant 1.28'' - rezolutie 176 x 176 px
- sticla cu protectie Corning Gorilla 3 si anti-amprenta
- senzori: senzor de ritm cardiac, calitatea somnului, alarma, pedometru
- prin intermediul aplicatiei "Amazfit" (App Store / Google Play) - se obtine control asupra functiei: Multisport Tracking, Phone Free Music, ceas, vreme, notificari, vibratii, waterproof 3 ATM
- conectivitate: Bluetooth 4.1 / BLE, GPS (conectat la smartphone)
- compatibil cu Android 4.4+ / iOS 9.0+
- capacitate baterie Li-Polymer: 200 mAh
- material carcasa / curea:  policarbonat / silicon
- autonomie lucru: 1080 ore; timp de incarcare: 2.5 ore; stand-by: pana la 120 zile
- dimensiuni / greutate: 39.4 x 34.1 x 9.5 mm / 32 g.; latime bratara: 20 mm, lungime: 195 mm
- accesorii incluse: cablu incarcare, ghid de initiere rapida.

Aparat foto mirrorless Canon EOS M50 + Obiectiv EF-M 15- 45mm

Aparat foto mirrorless Canon EOS M50, 24.1 MP, 4K, Wi-Fi, Negru + Obiectiv EF-M 15- 45mm f/3.5-6.3 IS STM

 

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.  

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR:

 

8.1. Premiile oferite prin momente castigatoare

Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de 24/09/2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna momentele castigatoare pentru premiile acordate prin aceasta metoda, avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare sunt alocate in intervalul orar 09:00 – 23:00 al fiecarei zile.

Prima inscriere valida inregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

8.2. Tragerea la sorti

Tragerea la sorti finala va fi electronica si va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentant ETI, pe data de 26.10.2020.

Vor fi extrasi un castigator si 5 rezerve pentru fiecare premiu acordat prin aceasta metoda. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului. 

In extragerea pentru marele premii vor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postata pe site-ul www.etibonus.com/ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primii mesajului castigator/de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

 

9.2. Validarea castigatorilor

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare, adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cu bonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

- Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, castigatorii trebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

- Numarul, data si valoarea bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail trebuie sa coincida neechivoc cu datele inscrise in formularul de inscriere in Campanie pentru inscrierea care a fost extrasa castigatoare.

- Daca fotografia bonului fiscal este suspecta de a fi fost editata in orice mod cu programe electronice de manipulare foto, Organizatorul are dreptul de a solicita bonul in original de la castigator, pentru o analiza mai amanuntita. Organizatorul se obliga in aceasta situatie sa organizeze si sa suporte costurile expeditiei prin curier a bonului de la castigator catre Agentie, si inapoi la Castigator.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

 

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nu apar produse participante la campanie;

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Bonul fiscal nu este din magazinele participante;

- Bonul fiscal a mai fost inscris anterior;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

- Numarul, data sau valoarea bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail nu coincide cu informatia corespondenta din inscrierea castigatoare in campanie;

- Bonul fiscal pe care il trimite participantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau contine stersaturi, facand bonul ilizibil;

-  Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul a mai castigat un premiu in cadrul campaniei;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

 

 

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii. Castigatorii premiilor vor avea in interiorul coletului si un proces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze pe loc si sa il inmaneze reprezentatului de la firma de curierat sau, daca politica firmei de curierat nu mai permite aceasta procedura, sa il fotografieze/scaneze si sa il trimita pe e-mail la adresa validare@mercury360.ro, in termen de 3 zile lucratoare.


SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

·          Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·          Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in campanie;

·          Situatiile in care participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

·          Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

·          Eventuale greseli de tiparire a bonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul sa solicite fotografii in format electronic cu toate bonurile inscrise de catre un Castigator in campanie sau sa le solicite in original, daca exista vreo suspiciune in privinta sa. De asemenea orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca urmare eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social în Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Înregistrare RO32187285, cont bancar RO49UGBI0000512003538USD, deschis la Garanti Bank SA, reprezentat? prin dl. Marian Balan, Director General.

 

 

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.      In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2.      In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3.      In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.

 

Temeiul juridic

1.      Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2.      Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

3.      Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

 

 

 

Datele prelucrate

1.      Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta

2.      In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiilor

3.      In cazul castigatorilor premiilor impozabile se prelucreaza in plus: CNP-ul

 

Perioada prelucrarii

1.      Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2.      Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

 

Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.  

 

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

 

Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele,  persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@ETiETiETi.com

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina www.etibonus.com/ro sau printr-o solicitare scrisa catre ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

Anexa 1 – Magazine Participante

 

Nume magazin

Localitate

Adresa

Kaufland Bucure?ti - Colentina

Bucure?ti

?os. Colentina, nr. 6

Kaufland Ploie?ti - Vest

Ploie?ti

?os. Vestului, nr. 9

Kaufland Bistri?a-Calea Moldovei

Bistri?a

Calea Moldovei, nr 40

Kaufland Rm. Vâlcea - Libertatii

Râmnicu Vâlcea

Str. Gib. Mih?escu, nr. 30

Kaufland Oradea - Rogerius

Oradea

Bd. Bor?ului, nr 6

Kaufland Timisoara - Cetate

Timi?oara

Str. Gh. Laz?r, nr 26

Kaufland Carei

Carei

Calea Mihai Viteazul, nr 18

Kaufland Cluj - M?n??tur

Cluj-Napoca

Str. Câmpului, nr. 9-19

Kaufland Timi?oara Dumbr?vi?a

Timisoara

Str. Conac, nr. 51

Kaufland Baia Mare Republicii

Baia Mare

Str. George Co?buc, nr. 38

Kaufland Curtea de Arge?

Curtea de Arge?

Str. Albe?ti, nr. 30K

Kaufland Alba Iulia

Alba Iulia

Calea Mo?ilor, nr. 120

Kaufland C?l?ra?i

Calarasi

Str. Eroilor, nr. 49B

Kaufland Gala?i - Micro 21

Galati

Str. Victor Vîlcovici, nr. 20

Kaufland Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Calea Tg. Jiului, nr. 44

Kaufland Satu Mare - Closca

Satu Mare

Str. Careiului, nr. 9

Kaufland Alexandria

Alexandria

?os. Bucure?ti, nr. 168

Kaufland Hunedoara

Hunedoara

Str. Avram Iancu, nr. 9A

Kaufland Tecuci

Tecuci

Str. Gheorghe Petra?cu, nr. 66

Kaufland Târgovi?te-Centru

Targoviste

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2C

Kaufland N?vodari

Navodari

Str. Constan?ei, nr. 26

Kaufland Târgu Mure?-Orasul de Jos

Targu Mures

Str. Gheorghe Doja, nr. 66

Kaufland Pa?cani

Pascani ,Judet, Iasi

Str. Moldovei, nr. 98

Kaufland Suceava - George Enescu

Suceava

Str Universit??ii, nr. 17A

Kaufland Ia?i - T.Vladimirescu

Iasi

Bd. Chimiei, nr.2D

Kaufland Constan?a - Obor

Constanta

Bd. 1 Dec. 1918, nr. 21

Kaufland Ploie?ti - Sud

Ploie?ti

Pia?a 1 Decembrie 1918, nr. 1A

Kaufland Piatra Neam? - Obor

Piatra Neamt

Str. Obor, nr. 2A

Kaufland Bucure?ti Pantelimon

Bucure?ti

?os. Pantelimon, nr. 244-246

Kaufland Pite?ti - R?zboieni

Pitesti

Str. Exerci?iului, nr. 216

Kaufland Gherla

Gherla

Str. H??d??ii, nr. 1A

Kaufland Bucure?ti - Tei

Bucuresti

Str. Barbu V?c?rescu, nr. 120

Kaufland Rad?u?i

R?d?u?i

Str. ?tefan cel Mare, nr. 103

Kaufland Deva

Deva

Calea Zarandului, nr. 67

Kaufland Petro?ani

Petrosani

Str. Livezeni, nr. 12C

Kaufland Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc

Str. Lunca Mare, nr. 15

Kaufland Bucure?ti - Buc. Noi

Bucure?ti

Bd. Bucure?tii Noi, nr. 50B

Kaufland Slatina - Centrul Vechi

Slatina

Bd. Nicolae Titulescu, nr. 29A

Kaufland Bac?u - Carpati Cornisa

Bacau

Str. Milcov, nr. 5B

Kaufland Târgu Jiu - Luncilor

Targu Jiu

Str. Termocentralei, nr. 2A

Kaufland Bucure?ti - T.Vladimirescu

Bucuresti

Bd. 1 Mai, nr. 55

Kaufland Bucuresti Ap. Patriei

Bucure?ti

?os. Olteni?ei, nr. 388

Kaufland Botosani

Botosani

Bd Mihai Eminescu, Nr 193

Kaufland Bucuresti Ferentari

Bucuresti

Calea Ferentari, nr. 62

Kaufland Zal?u

Zalau

Str. Mihai Viteazu, nr. 49

Kaufland Bra?ov - Noua Darste

Bra?ov

Str. Calea Bucure?ti, nr. 112

Kaufland Bucure?ti - Militari

Bucuresti

Str. Valea Cascadelor, nr. 3

Kaufland Roman

Roman

Str. Artera Vest, nr. 2

Kaufland Bucure?ti - Vitan

Bucuresti

Str. R?cari, nr. 5

Kaufland Târgovi?te - Micro VI

TARGOVISTE

Bd. Unirii, nr. 8E

Kaufland Arad - Centrum

Arad

Str. Banu M?r?cine Nr: 6A

Kaufland Râmnicu Vâlcea Nord

Râmnicu Vâlcea

Str. Barajului, nr. 32-34

Kaufland Craiova - Valea Rosie

Craiova

Calea Bucure?ti, nr. 72

Kaufland Iasi - Alex. cel Bun

Iasi

Str. Teodor Rascanu, nr 6A

Kaufland Buz?u Unirii

Buz?u

Bulevardul Unirii, nr. 1

Kaufland Iasi - Nicolina

Iasi

Str. Mitropolit Varlaam, nr.20

Kaufland Târgu Mure?-T.Vladimirescu

Targu Mures

Str. Livezeni, nr. 6A

Kaufland Ia?i - P?curari

Iasi

?os. P?curari, nr. 86M

Kaufland Slatina - Piata Garii

Slatina

Str. Artileriei, nr. 2K

Kaufland Ploie?ti - Nord

Ploie?ti

Bd. Republicii, nr. 138

Kaufland Constan?a - Viile Noi

Constanta

Bd. Aurel Vlaicu, nr. 36

Kaufland Pite?ti - G?vana

Pitesti

Str. Nicolae B?lcescu, nr. 93

Kaufland Arad - ?ega

Arad

Calea Aurel Vlaicu, nr. 139

Kaufland Sibiu - ?elimb?r

Sibiu

DN 1, Com. ?elimb?r, nr. 1A

Kaufland Cluj Intre Lacuri

Cluj-Napoca

Str. Aurel Vlaicu, nr.182

Kaufland Bucure?ti Basarab

Bucure?ti

?os. Orhideelor, nr. 46

Kaufland Timisoara - Elisabetin

Timisoara

Str. D. Bojinca, nr. 4

Kaufland Vatra Dornei

Vatra Dornei

Str. 22 Decembrie, nr. 24

Kaufland Timi?oara - Fabric

Timisoara

Str. M. Kog?lniceanu, nr. 11

Kaufland Moreni

Moreni

22 Decembrie 1989, Nr 28

Kaufland Mangalia - Saturn Lavrion

Mangalia

Str. Lavrion, nr. 30A

Kaufland Bistri?a-Independentei Sud

Bistrita

Str. Independen?ei, nr. 97-99

Kaufland Cluj - Gheorgheni

Cluj-Napoca

Alexandru Vaida Voevod, nr. 59

Kaufland Cluj - Marasti

Cluj-Napoca

Str. Fabricii, nr. 12

Kaufland Br?ila - 1 Mai

Braila

Bd. Doroban?ilor, nr. 413

Kaufland Foc?ani

Focsani

Str. Br?ilei, nr. 102

Kaufland Br?ila Sud

Braila

Str. Mecanizatorilor, nr. 4

Kaufland Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc

Str. Bethlen Gabor, nr.79

Kaufland Oradea - Iosia

ORADEA

Str. ?t.Octavian Iosif, nr. 3A

Kaufland Lugoj

Lugoj

Calea Timi?orii, nr. 131

Kaufland Bac?u - Centru

Bacau

Str. Enea Nicu, nr. 3bis

Kaufland Sibiu - Strand

Sibiu

?os. Alba Iulia, nr. 42

Kaufland Turda

Turda

Str. Calea Victoriei, nr. 39

Kaufland Media?

Medias

?os. Sibiului, nr. 81

Kaufland Bucuresti - Od?i

Bucure?ti

Alexandriei, nr. 152

Kaufland Buz?u-Frasinet

Buzau

Str. Fr?sinet, nr. 15

Kaufland Arad - Mic?laca

Arad

Calea Radnei, nr. 128-130

Kaufland Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe

Str. Lunca Oltului, nr. 8-12

Kaufland Craiova - 1 Mai

Craiova

Str. Dr. N.Sisesti, nr. 23-23A

Kaufland Craiova - Craiovi?a

Craiova

Str. Tineretului, nr. 18C

Kaufland One?ti

Onesti

Str. Victor Babe?, nr. 5

Kaufland Bucure?ti - Rahova

Bucure?ti

Str. Mihail Sebastian, nr. 88C

Kaufland Oradea - Nuf?rului

ORADEA

Str. Nuf?rului, nr. 110

Kaufland Dorohoi

Dorohoi

Bd. Victoriei nr 120 A

Kaufland Bacau Aviatorilor

Bacau

Narciselor nr.17

Kaufland Bals

Bals

Str. Nicolae Balcescu nr 192

Kaufland Dej

Dej

Vilcele nr 28

Kaufland Gala?i - Tiglina 4

Galati

Str. Br?ilei, nr. 144

Kaufland Re?i?a Lunca Barzavei

Resita

Bd. Muncii, nr. 21

Kaufland Sighi?oara

Sighisoara

Str. Stadionului, nr. 1

Kaufland Slobozia

Slobozia

?os. Buc-Constan?a, nr. 3F

Kaufland Satu Mare - Centru

Satu Mare

Corvinilor, nr. 1-3

Kaufland Câmpulung

Campulung

Str. Fra?ii Gole?ti, nr. 22

Kaufland Bra?ov - Bartolomeu

Brasov

Str. Avram Iancu, nr. 62

Kaufland F?g?ra?

Fagaras

Str. T. Vladimirescu, nr. 85

Kaufland Codlea

Codlea

Str. Vulcanului, nr. 2A

Kaufland Bucuresti - Brâncusi

Bucuresti

Valea Oltului, nr. 195-197

Kaufland Reghin

Reghin

Str. G?rii, nr. 23-25

Kaufland Gala?i - Micro 40

Galati

Str. Henri Coand?, nr. 7

KAUFLAND SIBIU MALL

Sibiu

Lector nr. 1-3 A

Kaufland Tulcea

Tulcea

?os. Barajului, nr. 11

Kaufland Crevedia - Buftea

Buftea

Sos.Buc-Targoviste nr 232 A1

Kaufland Vaslui

Vaslui

Str. Decebal, nr. 44

Kaufland Bucure?ti - Teodor Pallady

Bucuresti

Teodor Pallady nr.51

Kaufland Sebe?

Sebes

Str. Augustin Bena, nr. 88

Kaufland Focsani II

Focsani

Str. Marasesti, nr. 5

Kaufland Or??tie

Orastie

Str. Armatei, nr. 36

Kaufland Bucuresti Energeticienilor

Bucure?ti

Bv.Energeticienilor nr 13-15

Kaufland Mioveni

Mioveni

Str. I.C. Br?tianu, nr. 10

Kaufland Resita Lunca Pomostului

Resita 2

Bd. Revolutia din Decembrie, nr. 1

Kaufland Com?ne?ti

Comanesti

Str. Vasile Alecsandri, nr. 5

Kaufland Giurgiu

Giurgiu

Bd. Bucure?ti, nr. 197

Kaufland F?lticeni

Falticeni

Str. Armatei, nr. 5B

Kaufland Câmpina

Campina

Bd. Nicolae Balcescu nr. 46C

Kaufland Baia Mare-V.Alecsandri

Baia Mare

Str. Unirii, nr. 21A

Kaufland Boto?ani

Botosani

Bd. Mihai Eminescu, nr. 4

Kaufland Bucuresti Sisesti

Bucure?ti

Soseaua Gh Ionescu-Sisesti nr 6

Kaufland Sighetu Marma?iei

Sighetu Marmatiei

Str. Bogdan Vod?, nr. 164 -170

Kaufland Caransebe?

Caransebes

Str. Ardealului, nr. 125

Kaufland Râmnicu S?rat

Ramnicu Sarat

Str. Ctin Brâncoveanu, nr. 46

Kaufland Medgidia

Medgidia

Str. Independen?ei, nr. 12bis

Kaufland Târgu Secuiesc

Targu Secuiesc

Str. Cernatului, nr. 20

Kaufland CONSTANTA MARITIMO

Constanta

Aurel Vlaicu nr 218

Kaufland Gheorgheni

Gheorgheni

Str. Fr??iei, nr. 44

Kaufland Bragadiru

Bragadiru

Soseaua Alexandriei, nr. 229 A