Dare si Wanted te alimenteaza cu ENERGIE, doar in statiile Mol!

01.09.2021 - 30.09.2021

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

24-09-2021

Tolomeiu Valdenis

Voucher cadou in valoare de 500 lei

29-09-2021

Bicosu Marin

Voucher cadou in valoare de 500 lei

12-09-2021

Ana Gavriloe

Voucher cadou in valoare de 500 lei

08-09-2021

Neculcea Florin

Voucher carburant MOL

29-09-2021

Ciolan Valentina

Voucher carburant MOL

19-09-2021

Bercea Gheorghe

Voucher carburant MOL

29-09-2021

Valentina Adela

Voucher carburant MOL

20-09-2021

Belu Petre

Voucher carburant MOL

27-09-2021

Neacsu Stefana

Kit de Fitness

25-09-2021

Neagu Fabian Eugen

Kit de Fitness

14-09-2021

Dumitru Niculae

Kit de Fitness

05-09-2021

Ilie Lucian

Kit de Fitness

20-09-2021

Enoae Carmen

Kit de Fitness

27-09-2021

Milos Cristian

Kit de Fitness

27-09-2021

Bicosu Ionut Alexandru

Kit de Fitness

23-09-2021

Vanghele Elena

Kit de Fitness

16-09-2021

Simona Plesnecuti

Kit de Fitness

17-09-2021

Gavrila Gabriela

Kit de Fitness

19-09-2021

Mocanasu Mariana

Kit de Fitness

26-09-2021

Marcu Alexandra

Kit de Fitness

02-09-2021

Rotaru Camelia

Kit de Fitness

30-09-2021

Mihailescu Ruxandra

Kit de Fitness

22-09-2021

Moldovan Izabela

Kit de Fitness

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Dare si Wanted te alimenteaza cu ENERGIE!”

01.09.2021- 30.09.2021

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala “Dare si Wanted te alimenteaza cu ENERGIE!” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre ETI European Food Industries S.A., cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285, cont IBAN nr. 59UGBI0000512003536RON, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata prin dl. Stephan Batoux, in calitate de Director al Departamentului International.


1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site www.etibonus.com/ro.  


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in statiile de alimentare MOL din Anexa nr 1 prezentului Regulament, in perioada cuprinsa intre data de 01.09.2021 ora 00:00:00 si data de 30.09.2021, ora 23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 30.09.2021, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (01.09.2021 ora 00:00:00 si data de 30.09.2021, ora 23.59.59, ora Romaniei), din orice magazin din tara, fizic sau online, prin orice platforma care pune in legatura participantii cu livratori specializati si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.  


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in Campanie sunt:

 

·         Toata gama de produse Dare si Wanted comercializata in statiile MOL Romania.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

·         Sa achizitioneze oricare din produsele participante la Campanie, apartinand brandurilor Wanted sau Dare, in perioada Campaniei, din lista de statii de alimentare MOL participante din tara.

·      Sa inscrie pe website-ul campaniei, www.etibonus.com/ro, in formularul dedicat campaniei Dare si Wanted te alimenteaza cu ENERGIE!", numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, valoarea bonului, data bonului, impreuna cu numele si numarul de telefon.

·                    Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor.


6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

-          Premii acordate prin tragere la sorti, la finalul campaniei: 15 x Kit de fitness in valoare de 145 lei fiecare.

-          Premii acordate prin tragere la sorti, la finalul campaniei: 5 x Voucher de combustibil MOL (benzina sau motorina) in valoare de 300 lei.

-          Premii acordate prin tragere la sorti, la finalul campaniei: 3 x Voucher cadou in valoare de 500 lei.

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sa se inscrie la campanie prin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4. Fiecare numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Un bon fiscal unic este definit de numarul integral, valoarea totala si data bonului

6.6. Fiecare participant unic poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua si momentul inscrierilor sale. Un participant unic este definit in scopul acestei limitari prin numarul de telefon mobil sau prin orice alta combinatie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor castigate de aceeasi persoana (nume si prenume, adresa de livrare, CNP-ul, cod IBAN, in cazul premiilor impozabile).

6.6. Numarul de inscrieri facute de un participant unic este limitat la 10 inscrieri in fiecare zi.

6.7. Vor fi considerate tentative de frauda care vor genera blocarea numerelor de telefon in cauza, fara posibilitatea de a fi facute inscrieri la campanie de pe respectivele numere de telefon, urmatoarele situatii:

- 10 inscrieri invalide consecutive

-  Un bon fiscal unic inscris asociat mai multor numere de telefon. Se va considera valida doar prima inscriere, urmatoarele fiind considerate tentative de frauda

6.8. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

Prima inscriere reusita

Felicitari! Bon inscris cu succes in campania “Dare si Wanted te alimenteaza cu ENERGIE!”. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Urmatoareq inscriere reusita

Inca o sansa la extragerea finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in campania “Dare si Wanted te alimenteaza cu ENERGIE!”. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 10 bonuri fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan ETi! Te asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Numar bon incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul bonului se scrie legat, complet, fara spatii sau alte semne distinctive, doar numeric.

Numar incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul de telefon se completeaza pe formatul 0712345678, avand 10 cifre.

Valoare bon incorecta

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca valoarea bonului se scrie integral, cu doua zecimale, pe formatul 10,45.

Campania nu a inceput inca

Campania “Dare si Wanted te alimenteaza cu ENERGIE!” nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 1 septembrie. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “Dare si Wanted te alimenteaza cu ENERGIE!” s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale pot fi vizualizate in tabelul urmator:

Tip premiu

Numar premii
 (lei cu TVA inclus)

Valoarea individuala
 (lei cu TVA inclus)

Valoarea totala
 (lei cu TVA inclus)

Premii acordate la finalul campaniei, prin extragere

Kit de Fitness

15

145.0

2174.4

Voucher carburant MOL

5

300

1500

Voucher cadou in valoare de 500 lei  

3

500

1500

TOTAL

23

5174.4

 

7.2. Valoarea comerciala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 5174.4 lei cu TVA inclus.

7.3. Descrierea premiilor:

7.3.1. Premii acordate la finalul campaniei: 15 x Kit de fitness:

Fiecare kit de fitness este compus din: geanta de fitness neagra, practic?, pliabil? ?i foarte u?oar?, coarda de sarit rosie cu mânere pe care se pot pune greut??i pentru a m?ri intensitatea exerci?iilor (150g per mâner) - greutatile se vand separat, extensor - accesoriu solid ?i eficient, pentru bodybuilding, care permite antrenarea mu?chilor din partea superioar?, cu 5 niveluri de reglare, pentru exerci?ii eficiente si set de 2 greutati pentru picioare de 1kg.

7.3.2. Premii acordate la finalul campaniei: 5 x voucher carburant MOL: Voucher de carburant in valoare de 300 de ron, care pemite achizitia de carburant din reteaua de benizarii MOL.

7.3.3. Premiu acordat la final de campanie: 3 x Voucher cadou in valoare de 500 lei:

Voucherul cadou reprezinta transfer bancar in contul castigatorului in valoare de 500 ron. Suma transferata poate fi folosita de catre castigator oricum doreste, fara vreo constrangere din partea organizatorului.

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.


SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR:

 

8.1. Extragerea finala

Extragerea finala pentru toate tipurile de premii va fi electronica si va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentant ETI, pe data de 4 octombrie 2021.

Vor fi extrase cate 5 rezerve pentru fiecare tip de premiu. In cazul in care castigatorii nu pot fi anuntati sau nu pot fi validati in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului. 

In extragerea premiilor vor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postata pe site-ul www.etibonus.com/ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primii mesajului castigator/de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

9.2. Validarea castigatorilor  

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare, adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cu bonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

- Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, castigatorii trebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

-  Pentru acordarea premiilor ce constau in Vouchere Cadou este necesara si transmiterea contului IBAN si numele posesorului contului

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail trebuie sa coincida neechivoc cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web.

- Daca fotografia cu bonul fiscal ridica semne de intrebare, Organizatorul are dreptul de a solicita bonul de la castigator, pentru o analiza mai amanuntita.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nu apar produse participante la campanie;

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Bonul fiscal nu este din statiile OMV din tara;

- Bonul fiscal a mai fost inscris anterior;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail nu coincide cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web;

- Bonul fiscal pe care il trimite participantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau contine stersaturi, facand bonul ilizibil;

-  Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul a mai castigat un premiu in cadrul campaniei;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

- Premiile campaniei ce constau in Vouchere Cadou in valoare de 500 lei fiecare vor fi acordate castigatorilor prin virament bancar de catre Agentie, in contul IBAN indicat de castigator in etapa de validare. Plata premiului se va efectua în RON (un total net, dup? deducerea impozitelor. Contul bancar trebuie s? fie deschis în RON la orice banc? de pe teritoriul României, pe numele poten?ialului câ?tig?tor.

- In cazul in care premiile acordate in cadrul Campaniei nu ajung in posesia Participantilor declarati castigatori din cauza unor probleme de ordin tehnic, privind informatiile furnizate de catre castigator (de ex. comunicarea unei adrese de email gresite sau contului IBAN), premiile raman in proprietatea Organizatorului

- Castigatorii premiilor ce constau in Vouchere carburant MOL vor avea in interiorul coletului si un proces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze pe loc si sa il inmaneze reprezentatului de la firma de curierat sau, daca politica firmei de curierat nu mai permite aceasta procedura, sa il fotografieze/scaneze si sa il trimita pe e-mail la adresa validare@mercury360.ro, in termen de 3 zile lucratoare.

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

·            Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·            Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in campanie;

·            Situatiile in care participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

·            Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

·            Eventuale greseli de tiparire a bonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul sa solicite fotografii in format electronic cu toate bonurile inscrise de catre un Castigator in campanie sau sa le solicite in original, daca exista vreo suspiciune in privinta sa. De asemenea orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca urmare eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social în Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Înregistrare RO32187285, cont bancar RO49UGBI0000512003538USD, deschis la Garanti Bank SA, reprezentat? prin dl. Stephan Batoux, in calitate de Director al Departamentului International.

 

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.       In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2.       In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3.       In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.

 

 

 

Temeiul juridic

1.       Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2.       Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

3.       Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

 

Datele prelucrate

1.       Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta

2.       In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiilor

3.       In cazul castigatorilor premiilor impozabile se prelucreaza in plus: CNP-ul

 

Perioada prelucrarii

1.       Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2.       Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

 

Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.  

 

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

 

Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele,  persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@ETiETiETi.com

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina www.etibonus.com/ro sau printr-o solicitare scrisa catre ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

Anexa 1
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Dare si Wanted te alimenteaza cu ENERGIE!”

 

Cod statie

Denumire statie

Adresa

Oras

Cluster

91001

Ploiesti 1 - Postei

Str. Postei  nr. 60. (Parcul Stejarelor)

Ploiesti

Big Town

91002

Brasov 1 - Calea Bucuresti

Calea Bucuresti nr. 101

Brasov

Big Town

91003

Bucuresti - Colentina

Sos. Colentina nr. 374E, sect  2

Bucuresti

Big Town

91004

Bucuresti - Otopeni 1 - AMOCO

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 127C.

Bucuresti

Big Town

91005

Odorheiu Secuiesc - Beclean

Str. Beclean  nr.14.

Odorheiu Secuiesc

Small Town

91006

Bucuresti - Fundeni

Sos. Fundeni nr. 161., sect 2

Bucuresti

Big Town

91007

Bucuresti - Postavarul

Sos. Postavarului nr. 24.

Bucuresti

Big Town

91008

Bucuresti - Odai

Sos. Odai nr.425.-431.

Bucuresti

Big Town

91009

Brasov 2 - Cristianului

Sos. Cristianului nr. 8A.

Brasov

Big Town

91010

Pitesti 1 - N.Balcescu (Bucuresti)

Bd. Nicolae Balcescu fn

Pitesti

Big Town

91011

Bucuresti - Turnu Magurele

Str. Turnu Magurele  nr.110.-112.

Bucuresti

Big Town

91012

Bucuresti - Ramnicu Valcea

Str. Râmnicu Vâlcea  nr.12.

Bucuresti

Big Town

91013

Brasov 3 - Grivitei

Bd. Grivitei  nr.2A.

Brasov

Big Town

91014

Sfantu Gheorghe - 1 Decembrie 1918

Bd. 1 Decembrie 1918 fn.

Sfintu Gheorghe

Big Town

91015

Targu Secuiesc - 1 Decembrie 1918

Str 1 Decembrie 1918 fn

Targu Secuiesc

Small Town

91016

Targu Mures 1 - Gheorghe Doja

Str. Gheorghe Doja nr. 76.

Targu Mures

Big Town

91017

Miercurea Ciuc - Brasovului

Str. Brasovului fn.

Miercurea Ciuc

Big Town

91018

Arad 2 - Zimandului

Str. Zimandului  nr.3.

Arad

Big Town

91019

Gheorgheni - Kossuth

Str. Kossuth nr. 201.

Gheorgheni

Small Town

91020

Turda - Stefan cel Mare

Str. Stefan Cel Mare nr.22

Turda

Small Town

91021

Sibiu 1 - Alba Iulia

Str. Alba Iulia fn.

Sibiu

Big Town

91022

Bucuresti - Iuliu Maniu

Str.  Iuliu Maniu nr. 15B., sect 6

Bucuresti

Big Town

91023

Zalau - Mihai Viteazul

Str. Mihai Viteazul fn.

Zalau

Big Town

91024

Timisoara 3 - Miresei

Str Miresei nr 1

Timisoara

Big Town

91025

Craiova 1 - Brestei

Str. Brestei 114

Craiova

Big Town

91026

Craiova 2 - Decebal

Str. Decebal nr.25

Craiova

Big Town

91027

Cluj-Napoca 1 - Observatorului

Str. Observatorului nr. 76-78

Cluj-Napoca

Big Town

91028

Sighisoara - Mihai Viteazul

Str.Mihai Vireazul fn.

Sighisoara

Transit

91029

Constanta 1 - Mangaliei

Str. Mangaliei fn.

Constanta

Big Town

91031

Alba Iulia-Clujului

Str.Clujului fn.

Alba Iulia

Big Town

91032

Arad 1 - Iuliu Maniu

Bdul. I. Maniu nr. 56.-62.

Arad

Big Town

91033

Baia Mare 1 - Bd. Bucuresti

Bd. Bucuresti nr.40 A

Baia Mare

Big Town

91034

Baia Mare 2 - Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri fn.

Baia Mare

Big Town

91035

Deva - Zarandului

DN 7, Calea Zarandului

Deva

Big Town

91036

Oradea 1 - Clujului

Calea Clujului  nr.231A.

Oradea

Big Town

91037

Oradea 2 - Decebal

Bd. Decebal nr.51.

Oradea

Big Town

91038

Orastie - Armatei

DN 7, Str. Armatei fn.

Orastie

Small Town

91039

Resita 1 - Republicii

DN 58B, Str. Republicii

Resita

Big Town

91040

Timisoara 1 - Liviu Rebreanu

Bulevardul Doctor Iosif Bulbuca, Nr 9

Timisoara

Big Town

91041

Timisoara 2 - Republicii

Bd. Republicii nr.12A.

Timisoara

Big Town

91042

Hunedoara 1 - Traian

Intersectia Bd. Traian cu Bd. Dacia

Hunedoara

Big Town

91043

Buzau 1 - Unirii

Bd Unirii nr 234

Buzau

Big Town

91044

Lugoj - Semenicului

Str. Semenicului fn.

Lugoj

Small Town

91046

Satu Mare 1 - Botizului

Str. H. Coanda fn.

Satu Mare

Big Town

91047

Cluj-Napoca 2 - Dorobantilor

Calea Dorobantilor nr.58-60

Cluj-Napoca

Big Town

91048

Bucuresti - 13 Septembrie

Calea 13 Septembrie 204-206A, sect. 5

Bucuresti

Big Town

91049

Bistrita - Calea Moldovei

Calea Moldovei nr 56

Bistrita

Big Town

91050

Focsani 1 - Independentei

Bd Independentei nr. 28

Focsani

Big Town

91051

Braila - Calea Calarasilor

Calea Calarasilor fn. (intrare dinspre Slobozia)

Braila

Big Town

91052

Bucuresti - Berceni

Str. Mariuca nr. 67, sect. 4

Bucuresti

Big Town

91053

Constanta 3 - Palazu Mare

DN2A 202+450km

Constanta

Big Town

91054

Galati 2 - Traian

Str. Traian nr. 2

Galati

Big Town

91055

Galati 1 - Cosbuc

Str. Teodor Neculuta nr. 24

Galati

Big Town

91056

Giurgiu - Bucurestiului

Sos. Bucuresti nr. 152

Giurgiu

Transit

91058

Iasi 1 - Pacurari

Str. Pacurari nr. 97-99

Iasi

Big Town

91059

Onesti - Marasesti

Calea Marasesti fn

Onesti

Transit

91060

Piatra Neamt - Traian

Bld. Traian nr. 179

Piatra Neamt

Big Town

91063

Slatina - Pitesti

Str. Pitesti fn (intrarea dinspre Pitesti)

Slatina

Big Town

91064

Targoviste - Mihai Bravu

Str. M. Bravu fn (iesire spre Brasov)

Targoviste

Big Town

91066

Reghin - Iernutei

Str. Iernuteni 32C-34

Reghin

Small Town

91067

Botosani - Mihai Eminescu

Intersectia Calea nationala cu str. M. Eminescu

Botosani

Big Town

91068

Roman - Roman Musat

Str. Roman Musat nr. 21

Roman

Transit

91071

Cluj-Napoca 3 - Maresal Ion Antonescu

Bd. Maresal Ion Antonescu fn.

Cluj-Napoca

Big Town

91072

Craiova 3 - Calea Severinului

Str. Nicolae Titulescu Nr. 173

Craiova

Big Town

91073

Pitesti 3 - Autostrada - Km 80

Autostrada Bucuresti - Pitesti, Km 80+700, com. RATESTI (Arges)

Pitesti

HW/Transit

91074

Medias - Pacii

Str. Pacii fn.

Medias

Small Town

91075

Bucuresti - Pallady No. 66

B-ul Theodor Pallady nr 66,Sect. 3

Bucuresti

Big Town

91076

Satu Mare 2 - Aurel Vlaicu

Str Aurel Vlaicu nr.74

Satu Mare

Big Town

91079

Bucuresti - Pallady No. 117 -199

Bd. Th Pallady nr. 117 – 199

Bucuresti

Big Town

91080

Satu Mare 3 - Careiului

Str. Drumul Careiului nr.7 (dupa Kaufland)

Satu Mare

Big Town

91082

Caransebes

E 70, KM 458, Paltinis, jud Caras-Severin

Caransebes

Small Town

91083

Gheorgheni - Gabor Aron

Str. Gabor Aron nr.41,

Gheorgheni

Small Town

91084

Rm.Valcea 2 - Calea lui Traian 166-oras

Calea lui Traian nr. 166

Rm. Valcea

Transit

91085

Tarnaveni-Armatei

Str Armatei, nr 121, Jud Mures

Tarnaveni

Small Town

91086

Aiud - Transilvaniei

Str. Transilvaniei nr. 95

Aiud

Small Town

91087

Bucuresti - Corneliu Coposu

Bd. Corneliu Coposu nr. 14

Bucuresti

Big Town

91088

Bucuresti -  Gara de Nord

Str. Dinicu Golescu nr 29 sect. 1

Bucuresti

Big Town

91089

Carei - 25 Octombrie

Str. 25 Octombrie nr. 112

Carei

Small Town

91090

Sebes - Drumul Sibiului

Str. Drumul Sibiului fn

Sebes

Small Town

91091

Targu Jiu - Victoriei

Str. Victoriei nr.328 (iesirea spre Craiova)

Tg. Jiu

Big Town

91092

Oradea 5 Episcopia

Str Stefan cel Mare nr 89

Oradea

Big Town

91093

Craiova 4

Calea Unirii nr. 206

Craiova

Big Town

91094

Ludus

Str. Republicii, nr. 58,Ludus,jud. Mures

Ludus

HW/Transit

91095

Arad 4- Calea Radnei

Calea Radnei, nr. 294

Arad

Big Town

91096

Fagaras

str.Tudor Vladimirescu , nr.78B, jud.Brasov

Fagaras

Transit

91097

Valeni

str. Nicolae Iorga, nr.133

Valenii de Munte

Small Town

91098

Sovata

str. Praidului FN ( str.Primaverii, nr.58), jud.Mures

Sovata

Small Town

91099

Vaslui 1

str.Petru Rares , nr.39, jud.Vaslui

Vaslui

Big Town

91100

Vaslui 2

str. Stefan cel Mare, 260, jud.Vaslui

Vaslui

Big Town

91102

Oradea 6 Borsului

Soseaua Borsului, nr. 39

Oradea

HW/Transit

91103

Barlad

str.Republicii, nr.316, jud.Vaslui

Barlad

Big Town

91104

Codlea

str.Barsei, nr.36, jud.Brasov

Codlea

Transit

91105

Turda 2 Calea Clujului

Calea Clujului, nr. 120, jud. Cluj

Turda

HW/Transit

91106

Brasov 4-Calea Feldioarei

Str.Feldioarei fn(spre Sighisoara)

Brasov

HW/Transit

91107

Bors 2 -Soseaua Borsului

Sos. Borsului nr.110, judetul Bihor(intrare in tara pe dreapta)

Bors

HW/Transit

91108

Bucuresti - Valea Cascadelor

Str. Valea Cascadelor nr 26, Sector 6, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91109

Odorheiu Secuiesc 2

Str. Nicolae Balcescu

Odorheiu Secuiesc

Small Town

91110

Dej

str. Valcele fn

Dej

Transit

91111

Timisoara 7-Selgros

Calea Aradului nr. 60

Timisoara

Big Town

91112

Sibiu Vestem

Sat Vestem, Comuna Selimbar (DN 1 int.DN7)

Selimbar

HW/Transit

91113

Chisineu Cris

str Infratirii nr 55

Chisineu Cris

Small Town

91114

Tulcea

str Barajului nr 3 , Tulcea

Tulcea

Big Town

91115

Gura Humorului

Str Stefan Cel Mare nr 128 BIS

Gura Humorului

Transit

91116

Brasov 5

Calea Bucuresti nr 4

Sacele

HW/Transit

91117

Targu Mures 3

Comuna Ernei  , nr,.630B

Targu Mures

HW/Transit

91118

Targu Neamt

Bld. Mihai Eminescu nr 18

Targu Neamt

Small Town

91119

Baia Mare 3

Str Victoriei nr 167

Baia Mare

HW/Transit

91120

Piatra Neamt 2

str Petru Movila nr 112-114

Piatra Neamt

Big Town

91121

Cluj Floresti

Str. Avram Iancu FN, Com Floresti, jud. Cluj (DN E60 km.487+875 dreapta)

Cluj-Napoca

HW/Transit

91122

Huedin

Strada Horea , Nr.215, Jud Cluj

Huedin

Transit

91123

Drobeta Turnu Severin 2

Simian DN6(E70), Km333+200

Simian

HW/Transit

91124

Timisoara 6

Calea Lugojului nr.86

Ghironda

Big Town

91125

Iasi 4 Nicolina

sos. Nicolina nr. 7, Iasi

Iasi

Big Town

91126

Eforie Sud

Bdul Republicii nr 131

Eforie Sud

HW/Transit

91127

Pipera

sos Bucuresti-Nord nr 20

Voluntari

Big Town

91128

Iasi 5 Miroslava

sat Bratuleni, iesirea spre Targu Frumos

Miroslava

Big Town

91129

Ilia

DN km 414+400

Ilia

HW/Transit

91130

Radauti

Calea Bucovinei FN

Radauti

Transit

91131

Chitila

soseaua Chitilei, nr. 242 C, sector 1

Bucuresti

Big Town

91132

Brad

str Vanatorilor nr 108

Brad

Small Town

91133

Cernavoda

Str. Medgidia nr. 1

Cernavoda

Small Town

91134

Calafat

calea Craiovei nr. 172

Calafat

HW/Transit

91135

Timisoara 8 Dumbravita

comuna Dumbravita, str. Bela Bartok FN

comuna Dumbravita

Big Town

91136

Campulung

Str. Alexandru cel Bun, nr. 1A, Campulung

Campulung

Small Town

91137

Constanta 6 Vlaicu

Intrarea pasajului nr 9

Constanta

Big Town

91138

Iasi 6 Bucium

Sos. Bucium, nr 53D

IASI

Big Town

91139

Ploiesti 4 – Cantacuzino

Bdul Grigore Cantacuzino FN,

Comuna Blojoi, Sat Blejoi

Big Town

91140

Targoviste 2

Calea Bucuresti, Nr 164

Targoviste

Big Town

91141

A1 EST SAGU KM 17

Autostrada A1, Lot 2 Est, km 17+400, tronson Arad – Timisoara, (km 12+250 - km 44+500), UAT Sagu, Jud. Arad

Autostrada A1 Est Sagului Km 17

HW/Transit

91142

A1 VEST SAGU KM 17

Autostrada A1, Lot 2 Vest, km 17+400, tronson Arad – Timisoara, (km 12+250 - km 44+500), UAT Sagu, Jud. Arad

Autostrada A1 Vest Sagului Km 17

HW/Transit

91143

A1 NORD GIARMATA

Autostrada A1, Lot 3 Nord, km 47+650, tronson Timisoara – Lugoj (km 44+500 - km 54+000), UAT Giarmata, Jud. Timis

Autostrada A1 NORD Giarmata KM 47

HW/Transit

91144

A1 SUD GIARMATA

Autostrada A1, Lot 3 Sud, km 47+650, tronson Timisoara – Lugoj (km 44+500 - km 54+000), UAT Giarmata, Jud. Timis

Autostrada A1 SUD Giarmata KM 47

HW/Transit

91145

A1 NORD ORASTIE KM 4

Autostrada A1, Lot 5 Nord, km 4+220, Varianta de ocolire Deva – Orastie, UAT Orastie, Jud. Hunedoara

Autostrada A1 DEVA ORASTIE NORD KM 4

HW/Transit

91146

A1 SUD ORASTIE KM 4

Autostrada A1, Lot 5 Sud, km 4+220, varianta de ocolire Deva – Orastie, UAT Orastie, jud. Hunedoara

Autostrada A1 DEVA ORASTIE SUD KM 4

HW/Transit

91147

A1 NORD CALNIC KM 38

Autostrada A1, Lot 7 Nord, km 38+500 dreapta, Tronson Orastie – Sibiu, km 43+855, UAT Câlnic, Jud. Alba

Autostrada A1 NORD Calnic KM 38

HW/Transit

91148

A1 SUD CALNIC KM 39

Autostrada A1, Lot 7 Sud, km 39+400, stanga, Tronson Orastie – Sibiu, km 24+110, UAT Câlnic, Jud. Alba

Autostrada A1 SUD Calnic KM 39

HW/Transit

91149

Salonta

Calea Oradiei nr. 55

Salonta

Small Town

91150

Craiova 6

comuna Carcea, sat Carcea, Calea Bucuresti nr. 10 A

Carcea

HW/Transit

91151

Rasnov

Calea Brasovului F.N. (DN 73)

Rasnov

Tranzit

91152

Sibiu 5

Calea Surii Mari FN

Sibiu

Tranzit

91153

Busteni

bulevardul Independentei nr. 2B

Busteni

Tranzit

91154

Movilita

Com Movilita , Calea Bucuresti nr 5

Movilita

Tranzit

91155

Pantelimon

Bdul Biruintei nr 19

Pantelimon

Tranzit

91156

Buzau 3

Sos Spatarului nr 2

Buzau

Tranzit

91157

Targu Mures 4

Bdul Pandurilor nr 53 A,

Targu Mures

Big Town

91159

Comanesti

Str Vasile Alecsandri nr 18

Comanesti

Tranzit

91160

Bistrita 2

Calea Dejului, nr.146

Viisoara

 

91161

Viseul de sus

Str Dragos Voda ,nr 132

Viseu de Sus

 

91162

Glina

DN CB nr. 305 B

Glina, jud Ilfov

 

91301

Bucuresti - Otopeni 2 - Mc Donalds

DN1, km13+00

Bucuresti

Big Town

91306

Rm.Valcea 1 - Calea lui Traian 291

Calea lui Traian nr. 291

Rm. Valcea

Big Town

91310

Galati 3 - Sos. Galati - Tecuci

Sos. Galati Tecuci km 0

Galati

Big Town

91312

Bucuresti - Giurgiului

Sos Giurgiului nr.200, sect.4

Bucuresti

Big Town

91317

Ploiesti 3 - DN 1, Km 63

DN1, km 63+00

Ploiesti

Big Town

91318

Focsani 2 - Calea Bucuresti

B-dul Bucuresti F.N., jud.Vrancea

Focsani

Transit

91319

Alexandria - DN 6

DN6, km 87, jud.Teleorman

Alexandria

Small Town

91322

Pitesti 4 - Intrare Autostrada

DN 65B, km 3+721

Pitesti

Transit

91328

Slobozia - DN 2A, KM 62

DN 2A, km 62, jud Ialomita

Slobozia

Big Town

91330

Bacau - 9 Mai

Str. 9 Mai nr 84

Bacau

Big Town

91339

Cluj-Napoca 4 - Teodor Mihali (Vlaicu)

Str Teodor Mihali Fn

Cluj-Napoca

Big Town

91343

Bucuresti - Iriceanu

Str serg.Ion Iriceanu nr 25-53, sect 4

Bucuresti

Big Town

91344

Iasi 2 - Silvestru

Intersectia Silvestru-Pod de piatra f.n.

Iasi

Big Town

91346

Cluj-Napoca 5 - Calea Turzii

Calea Turzii nr.158

Cluj-Napoca

Big Town

91348

Bucuresti - Militari

Bdul Iuliu Maniu nr.205-215 sect.6

Bucuresti

Big Town

91349

Arad 3-Aurel Vlaicu

Bdul Aurel Vlaicu nr 244-246

Arad

Big Town

91354

Petrosani 2 - Ion Creanga

Intersectia DN66 cu str.Ion Creanga

Petrosani

Small Town

91357

Bucuresti - Lujerului

Str.Lujerului fn.,sect.6

Bucuresti

Big Town

91358

Bucuresti - Giulesti

Calea Giulesti nr.39/Pod Grant, sect.6

Bucuresti

Big Town

91364

Bucuresti - Chiscani

Str. Chiscani nr.1 (Inters.Podul Grant), sect.1

Bucuresti

Big Town

91366

Timisoara 5 - Constantin Brancoveanu

Bdul L.Rebreanu inters.Bdul Const.Brancoveanu

Timisoara

Big Town

91368

Targu Mures 2 - 1 Decembrie 1918

Bdul 1Decembrie 1918 nr.242

Targu Mures

Big Town

91370

Sibiu 2 - Vasile Milea (Selimbar)

Str. Sibiului nr. 1

Sibiu

Big Town

91372

Suceava - Traian Vuia

Str.Traian Vuia cu Calea Unirii

Suceava

Big Town

91374

Bucuresti - Barbu Vacarescu

Str.Barbu Vacarescu nr.62-72, sect.2

Bucuresti

Big Town

91377

Oradea 4 - Dimitrie Cantemir

Str.Dimitrie Cantemir nr.26-30, jud.Bihor

Oradea

Big Town

91379

Cluj-Napoca 6 - 1 Decembrie 1918

Bdul 1 Decembrie 1918 fn.

Cluj-Napoca

Big Town

91380

Drobeta Turnu Severin - T. Vladimirescu

Bdul Tudor Vladimirescu intersectia cu str.Alunis

Dr.Turnu Severin

Big Town

91401

Bucuresti - 1 Mai

B-dul Ion Mihalache, Nr. 176, Sector 1, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91402

Bucuresti - Otopeni 3 - Bucurestilor

Calea Bucurestilor, Nr.224D, Otopeni, Judetul Ilfov

Otopeni

Big Town

91403

Bucuresti - Oltenitei

Soseaua Oltenitei, Nr. 83 A, Sector 4, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91404

Bucuresti - Decebal

Bd Decebal Nr. 23 Sect 3, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91405

Bucuresti - Timpuri Noi

Calea Vacaresti, Nr. 132 - 134, Sector 4, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91406

Bucuresti - Progresului

Strada Progresului, Nr. 154, Sector 5, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91407

Bucuresti - Barbu Vacarescu 2

Strada Barbu Vacarescu, Nr. 164B, Sector 2, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91408

Bucuresti - Colentina 2

Sos Colentina 258 - 260, Sector 2, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91409

Bucuresti - Pacii

Bd Iuliu Maniu Nr.194 Sect.6, Bucuresti, 61125

Bucuresti

Big Town

91410

Bucuresti - Caramfil

 Str. N. Caramfil 76-80, sect1, Bucuresti, 014146

Bucuresti

Big Town

91411

Craiova 5 - Decebal

Strada Decebal, Nr. 17, Craiova, Judetul Dolj

Craiova

Big Town

91412

Targoviste 3 - Baltaretu

Str. Col. Dumitru Baltaretu 74, Targoviste, Judetul Dambovita

Targoviste

Big Town

91413

Targu Jiu 2 - Teodoroiu

Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 88A, Targu Jiu, Judetul Gorj

Targu Jiu

Big Town

91414

Pitesti 2 - Balcescu 85

Bdul. Nicolae Balcescu, Nr. 85, Pitesti, Judetul Arges

Pitesti

Big Town

91415

Bucurestiu - Iuliu Maniu 2

Bd Iuliu Maniu Nr 8, Sector 6, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91416

Pitesti 5 - Republicii

Str. Republicii, Nr. 220, Pitesti, Judetul Arges

Pitesti

Big Town

91417

Timisoara 9 - Rebreanu

Bulevardul Liviu Rebreanu. Timisoara, Jud. Timis

Timisoara

Big Town

91418

Bucuresti - 13 Septembrie 2

Calea 13 Septembrie nr. 293-297, sector 5, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91419

Bucuresti - Virtutii 2

Sos. Virtutii nr. 22A, Sector 6, Bucuresti

Bucuresti

Big Town

91420

Autostrada A1 km 49

Autostrada A1 Buc- Pitesti Km.49+280 stg, Jud. Dambovita

Autostrada A

HW/Transit

91421

Floresti Prahova

Sat Floresti, nr. 750, comuna Floresti, jud. Prahova

Floresti

HW/Transit

91422

Sebes 2

str. Augustin Bena nr. 92, Sebes, jud. Alba

Sebes

Small Town

91423

Vladimirescu - DN 7 jud Arad

DN 7, Km. 534 + 310, Sat Vladimirescu, Jud. Arad

Vladimirescu

HW/Transit

91424

Oradea 7 - Mestesugarilor

Str. Mestesugarilor, Nr.32A, Oradea, Jud. Bihor

Oradea

Big Town

91426

Constanta 2 - Tomis

B-dul Tomis, Nr. 310D, Constanta, Jud. Constanta

Constanta

Big Town

91427

Constanta 4 - Dezrobirii

Str. Dezrobirii, Nr. 82B, Constanta, Jud. Constanta

Constanta

Big Town

91428

Constanta 5 - Bratianu

Sos. I.C. Bratianu, Nr. 50C, Constanta, Jud. Constanta

Constanta

Big Town

91429

Buzau 2 -Maracineni

DN 2 KM.116+300Com.Maracineni, Jud. Buzau

Buzau

HW/Transit

91430

Hunedoara 2 - Avram Iancu

Str. Avram Iancu, Nr. 20, Hunedoara, Jud. Hunedoara

Hunedoara

Big Town

91431

Petrosani 1 - Aviatorilor

Str.  Aviatorilor, Nr. FN, Petrosani, Jud. Hunedoara

Petrosani

Small Town

91432

Ploiesti 2 - Strandului

Str. Strandului nr. 42, Ploiesti, jud. Prahova

Ploiesti

Big Town

91433

Pitesti 6 - Balcescu 206

B-dul Nic. Balcescu, Nr. 206, Pitesti, Jud. Arges

Pitesti

Big Town

91434

Resita 2 - Timisoarei

B-dul Timisoarei, Nr. 1A, Resita, Jud. Caras Severin

Resita

Big Town

91435

Rupea

str. PE HILL, nr. 1, DN 13, loc. Rupea, oras Rupea, jud. Brasov

Rupea

HW/Transit

91436

Adunatii Copaceni

sos. Bucuresti - Giurgiu nr. 4, Ad. Copaceni, jud.Giurgiu

Adunatii Copaceni

HW/Transit

91163

Bragadiru

Soseaua Sperantei, nr 88, Bragadiru, Judet Ilfov

Bragadiru

new