#Staiacasa si ETi te recompenseaza!

31.03.2020 - 11.05.2020

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

31-03-2020

Ungureanu Daniel

Voucher eMag in valoare de 200 lei

31-03-2020

Pisaltu Liviu Constantin

Joc de societate Monolopy

31-03-2020

Rotaru Camelia

Joc de societate Activity

01-04-2020

Zlota Andrei

Joc de societate Monolopy

01-04-2020

Mehedintu Dorin

Joc de societate Activity

02-04-2020

Ungureanu Andrei

Joc de societate Monolopy

02-04-2020

Ceaus Loredana

Joc de societate Activity

03-04-2020

Puiu Octavian

Joc de societate Monolopy

03-04-2020

Zmaranda Maria Sanda

Joc de societate Activity

04-04-2020

Doina Strimb

Joc de societate Activity

04-04-2020

Lungu Cristina

Joc de societate Monolopy

05-04-2020

Boboc Silvia

Joc de societate Activity

05-04-2020

Muresan Claudia

Joc de societate Monolopy

06-04-2020

Barbu Liliana

Joc de societate Activity

06-04-2020

Chiriac Lorina

Joc de societate Monolopy

07-04-2020

Popa Giorgiana

Joc de societate Activity

07-04-2020

Plesu Lucica

Joc de societate Monolopy

08-04-2020

Adam Elena

Joc de societate Activity

08-04-2020

Constandache Margareta

Joc de societate Monolopy

09-04-2020

Albu Cristina

Joc de societate Activity

09-04-2020

Raceanu Angela

Joc de societate Monolopy

10-04-2020

Bobosila Daniela

Joc de societate Monolopy

10-04-2020

Avram Denisa

Joc de societate Activity

11-04-2020

Ungureanu Iulian

Joc de societate Activity

11-04-2020

Gosea Ion

Voucher eMag in valoare de 200 lei

11-04-2020

Cetin Aiedin

Joc de societate Monolopy

12-04-2020

Petru Usturoi

Joc de societate Monolopy

12-04-2020

Lazar Eugen

Joc de societate Activity

13-04-2020

Lupu Oana Georgiana

Joc de societate Activity

13-04-2020

Grigore Sergiu

Joc de societate Monolopy

14-04-2020

Istratescu Norocel

Joc de societate Activity

14-04-2020

Rațiu Cristina

Joc de societate Monolopy

15-04-2020

Ecaterina Pantece

Joc de societate Monolopy

15-04-2020

Catalin Puscas

Joc de societate Activity

16-04-2020

Feodorov Mariana

Joc de societate Activity

16-04-2020

Ion Cenuse

Joc de societate Monolopy

17-04-2020

Ceaus Ciprian

Joc de societate Monolopy

17-04-2020

Encica Alexandru

Joc de societate Activity

17-04-2020

Emil Chioveanu

Voucher eMag in valoare de 200 lei

18-04-2020

Ratiu Daniel

Joc de societate Activity

18-04-2020

Doboseriu Mihaela

Joc de societate Monolopy

19-04-2020

Gilea Elena

Joc de societate Activity

19-04-2020

Sterescu Mihaela

Joc de societate Monolopy

20-04-2020

Ciobanu Oana Cristina

Joc de societate Activity

20-04-2020

Dragomirescu Elena

Joc de societate Monolopy

21-04-2020

Ionescu Adrian

Joc de societate Activity

21-04-2020

Marcu Nela

Joc de societate Monolopy

22-04-2020

Grigore Rodica

Joc de societate Activity

22-04-2020

Arva Maria

Joc de societate Monolopy

22-04-2020

Viorica Clement

Voucher eMag in valoare de 200 lei

23-04-2020

Gall Anamaria Paula

Joc de societate Activity

23-04-2020

Rațiu Daniel

Joc de societate Monolopy

24-04-2020

Maria Cenuse

Joc de societate Monolopy

24-04-2020

Francisca Cenuse

Joc de societate Activity

25-04-2020

Maria Bacanu

Joc de societate Monolopy

25-04-2020

Anisoara Gaman

Joc de societate Activity

26-04-2020

Tudosa Alina

Joc de societate Activity

26-04-2020

Surdu Denis Andrei

Joc de societate Monolopy

27-04-2020

Dragomirescu Cristian

Joc de societate Activity

27-04-2020

Scurtu Mihaela

Joc de societate Monolopy

28-04-2020

Monalisa Stamate

Joc de societate Activity

28-04-2020

Rusu Elena Veronica

Joc de societate Monolopy

29-04-2020

Tatiana Nicolaescu

Joc de societate Monolopy

29-04-2020

Danilov Diana

Joc de societate Activity

30-04-2020

Mioara Talaban

Joc de societate Activity

30-04-2020

Dracon Georgian Cristian

Joc de societate Monolopy

01-05-2020

Chelaru Madalina

Joc de societate Activity

01-05-2020

Ion Ionut

Joc de societate Monolopy

02-05-2020

Tataru Constantin

Joc de societate Activity

02-05-2020

Daniela Stanila

Joc de societate Monolopy

03-05-2020

Vasile Bucureanu

Joc de societate Activity

03-05-2020

Covaci Georgiana_Violeta

Joc de societate Monolopy

04-05-2020

Virga Liviu Mihai

Joc de societate Activity

04-05-2020

Kovari Jozsef

Joc de societate Monolopy

04-05-2020

Marcu Dorel

Voucher eMag in valoare de 200 lei

05-05-2020

Niculescu Florin

Joc de societate Monolopy

05-05-2020

Gosea Simona

Joc de societate Activity

06-05-2020

Mihaela Gulita

Joc de societate Activity

06-05-2020

Schiopu Mihai

Joc de societate Monolopy

07-05-2020

Barac Adrian

Joc de societate Activity

07-05-2020

Mocanu Cristina

Joc de societate Monolopy

08-05-2020

Mihaela Beceanu

Joc de societate Monolopy

08-05-2020

Florea Catalina

Joc de societate Activity

09-05-2020

Oprea Adriana

Joc de societate Monolopy

09-05-2020

Andrei Liliana

Joc de societate Activity

10-05-2020

Bucur Adrian

Joc de societate Activity

10-05-2020

Alexandru Ariciuc

Joc de societate Monolopy

11-05-2020

Dina Marin

Joc de societate Monolopy

11-05-2020

Georgeta Bucureanu

Voucher eMag in valoare de 200 lei

11-05-2020

Marcu Florea

Joc de societate Activity

07-04-2023

Rădoiaș Alina

Smart TV 4K

07-04-2023

Luca Anda

Smart TV 4K

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“#Staicasa si ETi te recompenseaza!"

31.03.2020 - 11.05.2020


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala “#Staicasa si ETi te recompenseaza!" (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre ETI European Food Industries S.A., cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285, cont IBAN nr. 59UGBI0000512003536RON, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata prin dl. Marian Balan – Director General.

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site www.etibonus.com/ro.


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in toate magazinele din tara, fizice sau online, prin orice platforma care pune participantii in legatura cu livratori specializati, in perioada cuprinsa intre data de 31.03.2020 ora 00:00:00 si data de 11.05.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 11.05.2020, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (31.03.2020 ora 00:00:00 si data de 11.05.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei), din orice magazin din tara, fizic sau online, prin orice platforma care pune in legatura participantii cu livratori specializati si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in Campanie sunt toate produsele din categoria brandurilor Dare, Wanted, Adicto, Browni si Crax.


SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

Sa achizitioneze oricare produse apartinand brandurilor Dare, Wanted, Adicto, Browni si Crax, in valoare de minimum 10 lei, pe un bon fiscal, in perioada Campaniei, din orice magazin din tara, fizic sau online, prin orice platforma care pune in legatura participantii cu livratori specializati

Sa inscrie pe website-ul campaniei, www.etibonus.com/ro, in formularul dedicat campaniei “#staicasa si ETi te recompenseaza!", numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, impreuna cu numele si numarul de telefon.

Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor.

6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

- Premii acordate prin momente castigatoare, zilnice, pe parcursul campaniei: 84 jocuri de societate pentru adulti, 2 premii/zi

- Premii acordate prin momente castigatoare, pe parcursul campaniei: 6 vouchere in valoare de 200 de RON de cumparaturi eMag sau Fashion Days; 1 premiu/saptamana

- Premii acordate prin tragere la sorti, la finalul campaniei: 2 TV SMART de ultima generatie, tehnologie 4K.

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sa se inscrie la campanie prin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4. Fiecare numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Fiecare participant unic poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua si momentul inscrierilor sale. Un participant unic este definit in scopul acestei limitari prin numarul sau de telefon mobil sau prin orice alta combinatie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor castigate de aceeasi persoana (nume si prenume, adresa de livrare, CNP-ul, cod IBAN, in cazul premiilor impozabile).

6.6. Numarul de inscrieri facute de un participant unic este limitat la 10 inscrieri in fiecare zi.

6.7. Blocare numere de telefon - 30 de inscrieri invalide consecutive in perioada campaniei este considerata tentativa de frauda si va genera blocarea numarului de telefon in cauza. Nu mai pot fi facute inscrieri la campanie de pe respectivul numar de telefon.

6.8. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

Castigator joc de societate Activity

Felicitari! Ai castigat 1 joc de societate Activity. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal! Fa-i si o poza, sa te asiguri ca ai o copie de siguranta.

Castigator joc de societate Monopoly

Felicitari! Ai castigat 1 joc de societate Monopoly. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal! Fa-i si o poza, sa te asiguri ca ai o copie de siguranta.

Castigator voucher eMag sau Fashion Days

Felicitari! Ai castigat 1 voucher de cumparaturi eMag sau Fashion Days, la alegere, in valoare de 200 lei. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal! Fa-i si o poza, sa te asiguri ca ai o copie de siguranta.

Prima inscriere reusita

Felicitari! Bon inscris cu succes in campania “#staicasa si ETi te recompenseaza!". Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Urmatoarele inscrieri reusite

Inca o sansa la extragerea finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in campania “#staicasa si ETi te recompenseaza!". Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 10 bonuri fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan ETi! Te asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Completeaza din nou

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul si atentie la numarul de bon si numarul de telefon din 10 cifre, pe formatul 0712345678.

Campania nu a inceput inca

Campania “#staicasa si ETi te recompenseaza!" nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 31 martie. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “#staicasa si ETi te recompenseaza!" s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!


SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale pot fi vizualizate in tabelul urmator:

Tip premiu

Numar premii
(lei cu TVA inclus)

Valoarea individuala
(lei cu TVA inclus)

Valoarea totala
(lei cu TVA inclus)

Premii acordate zilnic, prin momente castigatoare

Joc de societate Activity

42

85

3570

Joc de societate Monolopy

42

105

4410

Premii acordate saptamanal, prin momente castigatoare

Voucher eMag sau Fashion Days in valoare de 200 lei

6

200

1200

Premii acordate la finalul campaniei, prin extragere

Smart TV 4K

2

2399

4798

TOTAL

92

13978


7.2. Valoarea comerciala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 13978 lei cu TVA inclus.

7.3. Descrierea premiilor:

- 7.3.1. Premii zilnice: Joc Piatnik Activity Original si Joc Monopoly - Millennials

- 7.3.2. Premii saptamanale: Voucher eMag sau Fashion Days in valoare de 200 lei

- 7.3.3. Smart TV de ultima generatie, tehnologie 4K

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.


SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR:

8.1. Premiile zilnice oferite prin momente castigatoare

Cele 84 premii zilnice (Jocuri de socieltate Activity si Monopoly) sunt acordate prin momente castigatoare. Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de 24.03.2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna 84 momente castigatoare pentru premiile acordate, avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate cate 2 pe zi, cate 1 pentru fiecare tip de joc, in perioada campaniei, in intervalul orar 07:00:00 – 23:00:00 al fiecarei zile. Prima inscriere valida inregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

8.2. Premiile saptamanale oferite prin momente castigatoare

Cele 6 premii saptamanale (vouchere eMag sau Fashion Days in valoare de 200 lei) sunt acordate prin momente castigatoare. Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de 24.03.2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna 6 momente castigatoare pentru premiile acordate, avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate aleator in perioada campaniei, in intervalul orar 07:00:00 – 23:00:00 al fiecarei zile. Prima inscriere valida inregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

8.3. Tragerea la sorti finala

Tragerea la sorti pentru 2 Smart TV 4K va fi electronica si va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentant ETI, pe data de 14 mai 2020.

Vor fi extrase cate 5 rezerve pentru marele premiu. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului.

In extragerea pentru marele premii vor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postata pe site-ul www.etibonus.com/ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primii mesajului castigator/de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

9.2. Validarea castigatorilor

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare, adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cu bonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

- Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, castigatorii trebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail trebuie sa coincida neechivoc cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web.

- Daca fotografia cu bonul fiscal ridica semne de intrebare, Organizatorul are dreptul de a solicita bonul de la castigator, pentru o analiza mai amanuntita.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nu apar produse participante la campanie;

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail nu coincide cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web;

- Bonul fiscal pe care il trimite participantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau contine stersaturi, facand bonul ilizibil;

- Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul a mai castigat un premiu in cadrul campaniei;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

- Castigatorii premiilor ce constau in jocuri de societate Activity si Monopoly vor avea in interiorul coletului si un proces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze, sa il fotografieze/scaneze si sa il trimita pe e-mail la adresa validare@mercury360.ro, in termen de 3 zile lucratoare.

- Castigatorii premiilor ce constau in vouchere eMag sau Fashion Days si Smart TV 4K vor avea in interiorul coletului si un proces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze pe loc si sa il inmaneze reprezentatului de la firma de curierat.


SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.


SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in campanie;

Situatiile in care participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

Eventuale greseli de tiparire a bonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, registrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de registrare RO32187285, cont IBAN nr. 59UGBI0000512003536RON, deschis la banca Garanti Bank, reprezentat? prin dl. Marian Balan – Director General.


Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2. In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.


Temeiul juridic

1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2. Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

3. Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.


Datele prelucrate

1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta

2. In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiilor

3. In cazul castigatorilor premiilor impozabile se prelucreaza in plus: CNP-ul


Perioada prelucrarii

1. Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2. Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare


Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.


Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.


Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele, persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@ETiETiETi.com


SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

13.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

13.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.


SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI

14.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

14.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;

- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

14.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 15. LITIGII

15.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

15.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL

16.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina www.etibonus.com/ro sau printr-o solicitare scrisa catre ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

16.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.