Gusta adevarul si vei fi rasplatit!

13.09.2020- 22.11.2020

Participa si castiga super premii

Pentru a participa, trebuie sa achizitionezi oricare produs sau combinatie de produse participante, apartinand brandului Wanted, in valoare cumulata de minimum 10 lei, in perioada Campaniei 13.09.2020- 22.11.2020. Completeaza apoi formularul de mai jos si pastreaza bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor. Iti dorim mult succes!

Inscrie-te aici

Numarul bonului *

Valoarea bonului *

Data bonului *

Telefon mobil *

Nume si prenume *

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, registrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285, cont bancar RO49UGBI0000512003538USD, deschis la Garanti Bank SA, reprezentata prin dl. Marian Balan, avand functia de Director General.

Scopul prelucrarii
Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:
1.In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.
2.In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.
3.In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.

Temeiul juridic
1.Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de ProtectiaDatelor (GDPR).
2.Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protectia Datelor (GDPR).
3.Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protectia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

Datele prelucrate
1.Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, orasul de resedinta, numele magazinului de unde au cumparat produsul.
2.In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile, se prelucreaza in plus: numele, prenumele, si adresa de livrare a premiilor.
3.In cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus: numele, prenumele, CNP-ul si adresa de livrare a premiilor

Perioada prelucrarii
1.Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.
2.Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

Modul de prelucrare
Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate
Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

Drepturile persoanelor vizate
In perioada in care detinem si prelucram datele, persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor
Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contactaOperatorul prin e-mail, la adresa info@etietieti.com.

 

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Gusta adevarul si vei fi rasplatit!


13.09.2020- 22.11.2020

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala “Gusta adevarul si vei fi rasplatit!”(denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre ET? European Food Industries S.A., cu sediul social în Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Înregistrare RO32187285, cont bancar RO59UGBI0000512003536RON deschis la banca Garanti Bank, sucursala Nerva Traian Bucure?ti, reprezentat? prin dl. Stephane Batoux – Head of International


1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata laRegistrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita incontinuare “Agentia”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site http://etibonus.com/ro.


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada cuprinsa intre data de 13.09.2020 ora 00:00:00 si data de 22.11.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile  prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 22.11.2020, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (13.09.2020ora 00:00:00 si data de 22.11.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei), si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.  


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in Campanie sunt urmatoarele:

·       Wanted baton cu nuga, caramel, arahide,cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 45g,

Wanted baton cu nuga, caramel, arahide, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 140

Wantedbaton cu nuga, caramel, arahide cereale crocante si glazur? de ciocolat? neagra45g

Wantedbaton cu nuga, caramel, arahide cereale crocante si glazur? de ciocolat? neagra140g

Wantedbaton cu cocos, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 28g

Wantedbaton cu cocos, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 126g

Wantedbaton cu caramel, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 28g

Wantedbaton cu caramel, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 126g


·        

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

·        Sa achizitioneze in perioada campaniei oricare produs sau combinatie de produse participante, apartinand brandului Wanted, in valoare cumulata de minimum 10 lei, in perioada Campaniei.

·                  Sa inscrie pe website-ul campaniei, https://etibonus.com/ro, in formularul dedicat campaniei  “Gusta adevarul si vei fi rasplatit!”(, numarul, data si valoarea totala a bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, impreuna cu numele si numarul de telefon.

·                  Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea  eventualelor castiguri de premii.

6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

-        Premii acordate prin momente castigatoare, zilnice, pe parcursulcampaniei: cate 2 premii pe zi: Voucher eMag in valoare de 50 lei fiecare

-        Premii acordate prin momente castigatoare, saptamanale, pe parcursul campaniei: 10 x Camera Foto Instant Polaroid Originals in valoare de 509.99lei fiecare, astfel:

 

Saptamana

Perioada

Nr premii

Numarul

De la

Pana la

Vouchere Emag

Camere foto

1

13/09/2020

19/09/2020

14

1

2

20/09/2020

26/09/2020

14

1

3

27/09/2020

03/10/2020

14

1

4

04/10/2020

10/10/2020

14

1

5

11/10/2020

17/10/2020

14

1

6

18/10/2020

24/10/2020

14

1

7

25/10/2020

31/10/2020

14

1

8

01/11/2020

07/11/2020

14

1

9

08/11/2020

14/11/2020

14

1

10

15/11/2020

22/11/2020

16

1

 

-        Un premiu acordat prin tragere la soti lafinalul campaniei: un Audi Q2 2019 35 TFSI 110 kW S tronic in valoare de 118.823,02 lei

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sa se inscrie la campanie prin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4. Fiecare bon fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Numarul de inscrieri facute de un participant unic este limitat la 1 inscriere in fiecare zi.

6.6. Blocare numere de telefon - 30 de inscrieri invalide consecutive in perioada campaniei este considerata tentativa de frauda si va genera blocarea numarului de telefon in cauza. Nu mai pot fi facute inscrieri la campanie de pe respectivul numar de telefon.

6.7. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie,valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

Castigator. Voucher eMag

Felicitari! Ai castigat un Voucher eMag. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal! Fa-i si o poza, sa te asiguri ca ai o copie de siguranta.

Prima inscriere reusita

Felicitari! Bon inscris cu succes in campania “Gusta adevarul si vei fi rasplatit!”. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

O noua inscriere reusita

Inca o sansa la extragerea finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in campania “Gusta adevarul si vei fi rasplatit!”. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 1 bon fiscal astazi. Iti multumim ca esti fan ETi! Te asteptam si zilele urmatoare cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Completeaza din nou

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul si atentie la numarul de bon si numarul de telefon din 10 cifre, pe formatul 0712345678.

Campania nu a inceput inca

Campania “Gusta adevarul si vei fi rasplatit!” nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 13.09.2020. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “Gusta adevarul si vei fi rasplatit!” s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionalepot fi vizualizate in tabelul urmator:

 

Tip premiu

Numar premii

Valoarea individuala

Valoarea totala

 (lei cu TVA inclus)

 (lei cu TVA inclus)

 (lei cu TVA inclus)

Premii acordate zilnic, prin momente castigatoare

Vouchere Emag

142

50,00

7.100,00

Premii acordate saptamanal, prin extragere

Camera Foto Instant Polaroid Originals

10

509.99

5.099,9

Premii acordate la finalul campaniei, prin extragere

Audi Q2 2019 35 TFSI 110 kW S tronic

1

118.823,02  

118.823,02  

TOTAL

31

 

131.022,92

 

7.2. Valoarea comerciala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 131.022,92 lei cu TVA inclus.

 

7.3. Descrierea premiilor:

Vouchere eMag

Vouchere eMag in valoare de 50 lei fiecare. Voucherele eMag sunt valabile pentru 12 luni de la data emiterii, sunt transmisibile, si pot fi utilizate pentru achizitii de produse pe site-ul www.emag.ro, din orice categorie de produse, cu urmatoarele exceptii: Asigurari, Roviniete, Aur si Bijuterii. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica denumirea si structura categoriilor permise si a celor exceptate, fara a anunta in prealabil castigatorii voucherelor.

Camera Foto Instant Polaroid Originals

Tehnologia de Imprimare ZINK (Zero Ink). Functii Unice: Trei moduri de culoare: Normal, Alb/Negru si un Ton Sepia Vintage, Imprimare cu sau fara marginea clasica Polaroid, Modul "Cabina Foto" preia rapid 6 fotografii pe parcursul a 10 secunde. CARACTERISTICI GENERALE: Dimensiune hartie: 50.8 x 76.2, Format film: Zink, Tip slot memorie: MicroSD, Culoare: Alb, Tip lentila: Standard, Setari predefinite: Alb/negru, Sepia, Blit: Da, Tip blit:Integrat

Audi Q2 2019 35 TFSI 110 kW S tronic

Audi Q2 2019 35 TFSI 110 kW S tronic in valoare de 118.823,02 lei. Model: Q2 35 RFSI, Culoare: negru briliant uni, Tapiterie: negru, Caracteristici tehnice: 150 CP/ 110KW, ST7, cutie automata de viteze, 4 usi, benzina,  Date tehnice: CO2 WLTP:147g/KM, CO2NEDC: 119g/km, consum mixt WLTP: 6.5l/100km, consum mixt NEDC: 5.2l/100km, Dotari optionale: Actiune Q2 Advanced 2o Cruise control, mentine viteza dorita incepand cu 30km/h - inclusiv limitator de viteza, Afisarea vitezei alese in sistemul de informare a soferului, Jante aliaj 7jx17 design 5 spite in V cu anvelope 215/55 R17, Pachet Advanced, contine: scaune fata incalzite, Audi hold assist, oglinda interioara cu efect antiorbire automat, Pachet lumini interioare cu LED, iluminare interioara fata si spate inclusiv lumini de citit, iluminare oglinda make-up, iluminare portbagaj, iluminare spatiu picioare fata, Parking control plus, Roata de rezerva cu dimensiuni reduse, Sistem informare sofer cu display color de 3.5 inch, Volan multifunctional imbracat in piele, design 3 spite.

 

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.

7.7. Fiecare participant are dreptul de a castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de categoria dincare acesta face parte. Pana la momentul validarii, participantul esteidentificat unic in campanie de numarul sau de telefon mobil. Daca la momentulvalidarii, un castigator (sau o rezerva) se dovedeste prin informatiile aditionale(Nume, adresa, CNP) ca fiind aceeasi persoana cu unul dintre castigatorii (saurezerva validate) premiilor anterioare, acesta va fi invalidat si se va trecela validarea urmatoarei reserve.

7.8. Inscrierea aceluiasi bon fiscal de pedoua sau mai multe numere de telefon diferite este considerata tentativa defrauda si va duce la invalidarea automata a participantilor care utilizeazaaceasta metoda.


SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR:


8.1. Premiile acordate prin momente castigatoare

Cele 142 premii zilnice,constand in Vouchere eMag), precum si premiile saptamanale (10 x Camera FotoInstant Polaroid Originals) sunt acordate prin momente castigatoare. Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de 11.09.2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna 71 de momente castigatoare pentru premiile zilnice, si 10 momente castigatoare pentru cele saptamanale, avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate in intervalul orar 07:00:00 – 23:00:00 al fiecarei zile. Prima inscriere valida inregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

 

8.2. Tragerea la sorti finala

Tragerea la sorti pentru masina Audi Q2 2019 35 TFSI 110 kW S tronic in valoare de 118.823,02 lei, va fi electronica si va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentant ETI, pe data de 23 noiembrie 2020.

Vor fi extrase 5 rezerve pentru marele premiu. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului. 

In extragerea pentru marele premii vor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postata pe site-ul www.etibonus.com/ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primii mesajului castigator/de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

 

 

9.2. Validarea castigatorilor

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare, adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cu bonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

- Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, castigatorii trebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

- Numarul, data si valoarea totala ale bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail trebuie sa coincida neechivoc cu celeale inscrierii declarata castigatoare, completate in formularul web departicipare la campanie.

- Daca in procesul de validareOrganizatorul suspecteaza o tentative de frauda, acesta are dreptul de asolicita castigatorului in cauza toate bonurile fiscale aferente inscrierilorfacute de acesta in perioada Campaniei. In acest sens, Organizatorul se obligala returnarea catre Castigator a tuturor bonurilor fiscale originale dupaincheierea procesului de validare si la suportarea costurilor de curierat, prinorganizarea in nume propriu a expeditiilor bonurilor de la castigator laorganizator si inapoi.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament si solicitate de Organizator in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

 

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nuapar produse participante la campanie in valoareaminima specificata de Regulament;

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

- Numarul, data sau valoarea bonului fiscal  din fotografia trimisa pe e-mail nu coincid cu datele corespondente ale bonului fiscal inscris in Campanie in formularul de participare;

- Bonul fiscal pe care il trimiteparticipantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau continestersaturi, facand bonul ilizibil;

-  Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

 

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile zilnice si saptamanale vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

- Inmanarea premiului constand inautoturism va fi facuta la sediul Agentiei, din Bucuresti, conform proceduriicomunicate de Organizator castigatorului dupa momentul validarii, la o datastabilita de comun acord cu acesta si cu reprezentantii dealerului auto. Autoturismulse livreaza castigatorului cu alimentarea minima de combustibil (2 litri),inmatriculat provizoriu (cu numere rosii), cu asigurare RCA valabila 30 de zilesi fara asigurare CASCO. Toate costurile implicate de preluarea si utilizareaautoturismului, cum ar fi, dar fara a se limita la: inmatriculareaautoturismului pe numele castigatorului, asigurarea acestuia, combustibil siintretinere vor fi suportate de Castigator. Kilometrajul masinii la momentulinmanarii catre castigator poate varia intre 0 si 500 de km, in functie dedistantele necesare de parcurs in procesul de livrare a premiului. Masina arputea prezenta mici zgarieturi in urma expunerii acesteia pe perioada campanieisau urme de colant in urma colantarii pentru expunere pe perioada campaniei. Dinmomentul inmanarii autoturismului si semnarii procesului verbal depredare-primire, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nicio obligatiein legatura cu premiul acordat.


SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

·          Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·          Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in campanie;

·          Situatiile in care participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

·          Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

·          Eventuale greseli de tiparire a bonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ET? European Food Industries S.A., cu sediul social în Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Înregistrare RO32187285, cont bancar RO59UGBI0000512003536RON deschis la banca Garanti Bank, sucursala Nerva Traian Bucure?ti, reprezentat? prin dl. Stephane Batoux – Head of International

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale suntprelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.      In scopul organizarii campanieipromotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2.      In scopul validarii castigatorilor silivrarea premiilor.

3.      In scopul indeplinirii obligatiilorfiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.

 

Temeiul juridic

1.      Pentru scopul organizarii campanieipromotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face inbaza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - RegulamentGeneral de Protec?ia Datelor (GDPR).

2.      Pentru scopul validarii castigatorilorsi livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantuluiparticipantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?iaDatelor (GDPR).

3.      Pentru scopul indeplinireaobligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate,prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General deProtec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitateaOperatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

 

Datele prelucrate

1.      Pentru scopul organizarii campanieipromotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, orasulde resedinta, numele magazinului de unde au cumparat produsul.

2.      In cazul castigatorilor premiilorneimpozabile, se prelucreaza in plus: numele, prenumele, si adresa de livrare apremiilor.

3.      In cazul castigatorilor premiilorimpozabile, se prelucreaza in plus: numele, prenumele, CNP-ul si adresa delivrare a premiilor.

 

Perioada prelucrarii

1.      Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2.      Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

 

Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.  

 

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

 

Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele,  persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

 

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru oricesolicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilormentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorulprin e-mail, la adresa info@etietieti.com


SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact:cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte deterorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare aRegulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina http://etibonus.com/ro sau printr-o solicitare scrisa catre ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.