Indrazneste sa gusti vara din plin!

01.06.2020 - 30.06.2020

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

01-06-2020

Ludosi Zoltan

Plin de carburant

01-06-2020

Catalin Stan

Baterie externa

02-06-2020

Picincu Hobjila Viorica

Baterie externa

03-06-2020

Moldovan Izabela

Baterie externa

04-06-2020

Apostol Vasile Adrian

Baterie externa

05-06-2020

Barac Adrian Ionut

Baterie externa

06-06-2020

Mihai Florin

Baterie externa

07-06-2020

Vasile Roxana

Baterie externa

08-06-2020

Saledin Nevghiur

Baterie externa

11-06-2020

Dodoc Alexandru

Set de fitness

12-06-2020

Apostol Cristina Elena

Set de fitness

13-06-2020

Gabor Maria

Set de fitness

14-06-2020

Gabriela Prelipcean

Set de fitness

18-06-2020

Dobrete Adelina Georgiana

Set de fitness

19-06-2020

Straua Valorica

Set de fitness

20-06-2020

Scurtu Mihaela

Set de fitness

21-06-2020

Preda Ecaterina

Plin de carburant

21-06-2020

Ivan Daniela

Odorizant auto Berger

22-06-2020

Marian Sebastian

Odorizant auto Berger

23-06-2020

Angela Dunava

Odorizant auto Berger

24-06-2020

Baraca Andrian

Odorizant auto Berger

24-06-2020

Dobrete ELena

Plin de carburant

26-06-2020

Gheorghe Maria Corina

Odorizant auto Berger

27-06-2020

Ioan Dodoc

Odorizant auto Berger

29-06-2020

Teodorescu Valentin

Odorizant auto Berger

30-06-2020

Elena Ivan

Odorizant auto Berger

09-06-2020

Damian Adrian

Plin de carburant

09-06-2020

Kiss Andreea

Baterie externa

10-06-2020

David Alina

Baterie externa

15-06-2020

Damian Anca

Set de fitness

16-06-2020

Damian Vasile

Set de fitness

17-06-2020

Adam Elena

Set de fitness

25-06-2020

Apostol Teodor

Odorizant auto Berger

28-06-2020

Oprea Adriana

Odorizant auto Berger

26-06-2020

Ciont Liliana

Voucher de calatorie

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Indrazneste sa gusti vara din plin”

01.06.2020 - 30.06.2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala“Indrazneste sa gusti vara din plin”(denumita in continuare “Campania”) este organizata de catreETI European Food Industries S.A., cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285,cont IBAN nr. 59UGBI0000512003536RON, deschis la banca Garanti Bank,reprezentata prin dl. Marian Balan – Director General.


1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediulin Cladirea Equilibrium,Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe sitewww.etibonus.com/ro.


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in magazinele OMV din Anexa nr 1 prezentului Regulament, inperioada cuprinsa intre data de01.06.2020ora00:00:00si data de30.06.2020, ora23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de30.06.2020, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (01.06.2020ora00:00:00si data de30.06.2020, ora23.59.59, ora Romaniei), din orice magazindin tara, fizic sau online, prin orice platforma care pune in legatura participantii cu livratori specializatisi care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in Campanie sunt:

Wanted Nuts Milk 45g

Dare Tablet Dark Pistachio 70g

Dare Dark Wafers 50g

Dare Wafers Minis Bag 112g

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

6.1.Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

Sa achizitionezeoricare din produsele participante la Campanie, apartinand brandurilorWanted sau Dare, in perioada Campaniei, din orice magazinOMV din tara

Sa inscrie pe website-ul campaniei,www.etibonus.com/ro,in formularul dedicat campaniei“#Indrazneste sa gusti vara din plin”,numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, valoarea bonului, data bonului, impreuna cu numele si numarul de telefon.

Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor.

6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

-Premii acordateprinmomente castigatoare, zilnice, pe parcursul campaniei:1 Odorizant auto Berger/zi sau 1 Baterie externa/zi sau 1 Set de fitness/zi.

-Premii acordateprinmomente castigatoare, saptamanale, pe parcursul campaniei:1 plin de combustibil (benzina sau motorina) in limita a 400 lei/saptamana.

-Premii acordate prin tragere la sorti, la finalul campaniei: 1 voucher de calatorie in valoare de 800 de euro

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sase inscrie la campanieprin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4.Fiecare numar de bon fiscalpoate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Un bon fiscal unic este definit de numarul integral, valoarea totala si data bonului

6.6.Fiecare participant unic poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua si momentul inscrierilor sale. Un participant unic este definit in scopul acestei limitari prin numarul de telefon mobil sau prin orice alta combinatie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor castigate de aceeasi persoana (nume si prenume, adresade livrare,CNP-ul,cod IBAN,in cazul premiilor impozabile).

6.6. Numarul de inscrieri facutede un participant unic este limitat la10inscrieri in fiecare zi.

6.7.Vor fi consideratetentative de fraudacare vorgenera blocarea numerelor de telefon in cauza, fara posibilitatea de a fifacute inscrierila campaniede pe respectivele numerede telefon, urmatoarelesituatii:

6.7.1. 10 inscrieri invalide consecutive

6.7.2. Un bon fiscal unic inscris asociat mai multor numere de telefon. Se va considera valida doar prima inscriere, urmatoarele fiind considerate tentative de frauda

6.8. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

CastigatorOdorizant auto Berger

Felicitari! Ai castigat 1 Odorizant auto Berger. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal!

Castigator1 Baterie externa

Felicitari! Ai castigat 1 Baterie externa. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal!

Castigator1 Set de fitness

Felicitari! Ai castigat 1 Set de fitness. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal!

Castigator1 plin de carburant

Felicitari! Ai castigat 1 plin de carburant(benzina sau motorina) in limita a 400 lei. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal!

Prima inscriere reusita

Felicitari! Bon inscris cu succes in campania “Indrazneste sa gusti vara din plin”. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Urmatoarele inscrieri reusite

Inca o sansa la extragerea finala.Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in campania “Indrazneste sa gusti vara din plin”. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 10 bonuri fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan ETi! Te asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Numar bon incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul bonului se scrie legat, complet, fara spatii sau alte semne distinctive, doar numeric.

Numar incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul de telefon se completeaza pe formatul 0712345678, avand 10 cifre.

Valoare bon incorecta

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca valoarea bonului se scrie integral, cu doua zecimale, pe formatul 10,45

Campania nu a inceput inca

Campania “Indrazneste sa gusti vara din plin” nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 1 iunie. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “Indrazneste sa gusti vara din plin” s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale pot fi vizualizate in tabelul urmator:

Tip premiu

Numar premii
(lei cu TVA inclus)

Valoarea individuala
(lei cu TVA inclus)

Valoarea totala
(lei cu TVA inclus)

Premii acordate zilnic, prin momente castigatoare

Baterie externa

10

102.34

1023.4

Set de fitness

10

86.11

861.1

Odorizant auto Berger

10

85.68

856.8

Premii acordate saptamanal, prin momente castigatoare

Plin de carburant

4

400

1600

Premii acordate la finalul campaniei, prin extragere

Voucher de calatorie in valoare de 800 de euro

1

4032

4032

TOTAL

35

8373.3

7.2.Valoarea comercialanetaa premiilor oferite in cadrul Campaniei este8373.3leicu TVAinclus.

7.3. Descrierea premiilor:

-7.3.1.Premii zilnice: Baterie externa, Set de fitness, Odorizant auto Berger

-7.3.2. Premii saptamanale:Plin de combustibil (benzina sau motorina) in limita a 400 lei

7.3.3. Premiu acordat la final de campanie:Voucher de calatorie in valoare de 800 de euro, valabil 12 luni de la emitere

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5.Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.


SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR
:

8.1.Premiilezilnice oferite prin momente castigatoare

Cele30 premii ce constau in Baterie externa, Set de fitness, Odorizant auto Bergersunt acordatecate 1 in fiecare zi,prin momente castigatoare. Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de28.05.2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna30momente castigatoare pentru premiile acordate,avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate cate 1 pe zi, in perioada campaniei, in intervalul orar 07:00:00 – 23:00:00 al fiecarei zile.Prima inscriere validainregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

8.2.Premiilesaptamanale oferite prin momente castigatoare

Cele4 premii ce constau in Plin decarburantsunt acordate cate 1 pe saptamana,prin momente castigatoare. Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de28.05.2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna4momente castigatoare pentru premiile acordate,avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate aleator in perioada campaniei, in intervalul orar 07:00:00 – 23:00:00 al fiecarei zile.Prima inscriere validainregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

8.3.Tragerea la sortifinala

Tragerea la sortipentru 1Voucher de calatorie in valoare de 800 de eurova fi electronica si va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentantETI, pedata de 1 iulie 2020.

Vor fi extrase cate5rezerve pentru marele premiu. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate cele5rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului.

In extragerea pentru marele premiivor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postatape site-ulwww.etibonus.com/ro,in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la dataprimii mesajului castigator/de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata,premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

9.2. Validarea castigatorilor

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresavalidare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume,data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare,adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cubonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

-Pentru premiile cuvaloare mai mare de 600 lei, castigatoriitrebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

-Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mailtrebuie sa coincida neechivoc cu numarulbonului fiscalinscris in Campanie prin Web.

- Daca fotografia cu bonul fiscal ridica semne de intrebare, Organizatorul are dreptul de a solicita bonul de la castigator, pentru o analiza mai amanuntita.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nu apar produseparticipante la campanie;

-Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Bonul fiscal nu este dinmagazinele OMV din tara;

- Bonul fiscal a mai fost inscris anterior;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatoruluiinformatiile necesare validarii,in termenul limita de5zile lucratoare de laultimul apel inregistrat;

-Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail nucoincide cu numarulbonului fiscalinscris in Campanie prin Web;

- Bonul fiscal pe care il trimite participantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau contine stersaturi, facand bonul ilizibil;

-Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul a mai castigat un premiu in cadrul campaniei;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoanacare a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

- Castigatorii premiilor vor avea in interiorul coletului si un proces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze pe loc si sa il inmaneze reprezentatului de la firma de curierat sau, daca politica firmei de curierat nu mai permite aceasta procedura, sa il fotografieze/scaneze si sa il trimita pe e-mail la adresavalidare@mercury360.ro, in termen de 3 zile lucratoare.


SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezervadreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, faracaOrganizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constataasemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordareefectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefoninscrise in campanie;

Situatiile in care participantii inscriu pe paginaweb un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

Eventuale greseli de tiparire abonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifestaun comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.Organizatorul are dreptul sa solicite fotografii in format electronic cu toate bonurile inscrise de catre un Castigator in campanie sau sa le solicite in original, daca exista vreo suspiciune in privinta sa.De asemenea orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea caurmareeliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, registrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de registrare RO32187285, cont bancar RO49UGBI0000512003538USD, deschis la Garanti Bank SA, reprezentat? prin dl. Marian Balan, Director General.

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2.In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3.In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.

Temeiul juridic

1.Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2.Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

3.Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

Datele prelucrate

1.Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta

2.In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiilor

3.In cazul castigatorilor premiilor impozabile se prelucreaza in plus: CNP-ul

Perioada prelucrarii

1.Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2.Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele,persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prine-mail, la adresa info@ETiETiETi.com

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

FortaMajora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecutdupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca fortamajora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj,in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe paginawww.etibonus.com/rosauprintr-o solicitare scrisa catreETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Anexa 1
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Indrazneste sa gusti vara din plin”

Cod statie

Denumire statie

Adresa

Oras

R1032

R032 Titan

Bucuresti, Sectorul 3, Bd. Nicolae Grigorescu Nr. 2

Bucuresti

R1039

R039 OMV Arad 6 Ring Road

DN 69 Arad Timisoara, jud. Arad

Arad

R1052

R052 Chitila OMV

Bucuresti, Soseaua Chitilei nr. 228A, sector 1

Bucuresti

R1065

R065 Domnesti OMV

comuna Domnesti, sat Domnesti, Soseaua de Centura, judetul Ilfov

Domnesti

R1067

R067 1 Decembrie

comuna 1 Decembrie, sat 1 Decembrie, Soseaua Bucuresti - Giurgiu nr. 136 (T7), judetul Ilfov

1 Decembrie.

R1076

R076 Iuliu Maniu

Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 390 -400, sector 6

Bucuresti

R1077

R077 1 Cluj

Municipiul Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 140 -142, judetul Cluj

Cluj-Napoca

R1086

R086 Turda

Comuna Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu nr. 1400A, DN 1, judetul Cluj

Mihai Viteazu

R1090

R090 1 Suceava

Municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 1, judetul Suceava

Suceava

R1092

R092 3 Suceava

Municipiul Suceava, str. Cuza Voda nr. 65, judetul Suceava

Suceava

R1136

R136 13 Bucium

Municipiul Iasi, Soseaua Bucium nr. 17, judetul Iasi

Iasi

R1145

R145 1 Viisoara Piatra Neamt

Comuna Alexandru cel Bun, sat Bistrita, str. Petru Rares nr. 221, judetul Neamt

Alexandru Cel Bun

R1176

R176 1 Vaslui

Municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 24, judetul Vaslui

Vaslui

R1189

R189 22 Sendreni

Comuna Sendreni, sat Sendreni, judetul Galati

Sendreni

R1191

R191 24 Traian

Municipiul Galati, str. Traian nr. 438 -A, judetul Galati

Galati

R1193

R193 25 Tecuci

Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 85, judetul Galati

Tecuci

R1202

R202 7 Adjud

Municipiul Adjud, str. Republicii nr.2 B, judetul Vrancea

Adjud

R1205

R205 1 Buzau

Municipiul Buzau, Str. Unirii nr. 2E, judetul Buzau

Buzau

R1226

R226 19 Buzaului

Municipiul Braila, Sos. Buzaului nr. 13, judetul Braila

Braila

R1263

R263 9 Campina

municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu Nr. 60,judetul Prahova

Cimpina

R1267

R267 14 Mizil

Comuna Vadu Sapat, satul Ungureni nr. 800, judetul Prahova

Ungureni

R1268

R268 15 Cornu

Cornu de Sus, Calea Brasovului, nr. 32, judetul Prahova

Cornu De Sus

R1304

R304 1 Bistrita

municipiul Bistrita, Str. Libertatii nr. 54, judetul Bistrita Nasaud

Bistrita

R1319

R319 5 Targu Jiu

Municipiul Targu Jiu, str. Victoriei nr. 192, judetul Gorj

Tg-Jiu

R1334

R334 5 Turnu Magurele

Municipiul Turnu Magurele, str. Alexandriei nr. 9, judetul Teleorman

Turnu Magurele

R1351

R351 14 Mioveni

Orasul Mioveni, B-dul Dacia nr. 133, judetul Arges

Mioveni

R1357

R357 1 Slatina

Municipiul Slatina, str. Pitesti nr. 193, judetul Olt

Slatina

R1370

R370 1 Troianu - Ramni

Municipiul Ramnicu Valcea, str Calea lui Traian nr. 25, judetul Valcea

Rm.Valcea

R1373

R373 4 Topolog

Comuna Milcoiu, satul Tepsenari, judetul Valcea

Tepsenari

R1387

R387 1 Craiova

Municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 32, judetul Dolj

Craiova

R1388

R388 2 Craiova

Municipiul Craiova, Calea Bucuresti nr. 150A, judetul Dolj

Craiova

R1416

R416 5 Drobeta Turnu Severin

Municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga, Nr.16, judetul Mehedinti

Dr.Tr.Severin

R1437

R437 1 Miercurea Ciuc (Jigodin

Municipiul Miercurea Ciuc, str. Zsogodi Nagy Imre nr. 229, judetul Harghita

Miercurea Ciuc

R1455

R455 3 Tg.Mures

Municipiul Targu Mures, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 256, judetul Mures

Targu Mures

R1472

R472 4 Darste

Municipiul Sacele, Calea Bucuresti nr. 2, judetul Brasov

Brasov

R1476

R476 10 Rasnov

oras Rasnov, Sos. Bran nr.2A , judetul Brasov

Rasnov

R1483

R483 1 Fagaras

Municipiul Fagaras, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, judetul Brasov

Fagaras

R1503

R503 1 Resita

Municipiul Resita, Calea Timisoarei Nr. 1, judetul Caras Severin

Resita

R1536

R536 13 Timisoara

Municipiul Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa Nr. 37 A, judetul Timis

Timisoara

R1545

R545 2 Arad (Aradul Nou)

Municipiul Arad, Calea Timisorii nr. 176/A, judetul Arad

Arad

R1547

R547 4 Arad (Aurel Vlaicu)

Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 267, judetul Arad

Arad

R1553

R553 10 Arad (CET)

Municipiul Arad, Calea Zimandului nr.45, judetul Arad

Arad

R1575

R575 STATIA PETROMV NR.1 ALBA

Municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza Nr. 8, judetul Alba

Alba Iulia

R1588

R588 STATIA NR. 2 ORADEA

Municipiul Oradea, Calea Clujului nr. 203, judetul Bihor

Oradea

R1601

R601 STATIA NR. 15 SALONTA

Municipiul Salonta, str. Aradului nr. 37, judetul Bihor

Salonta

R1604

R604 STATIA PETROMV NR.1 ZALAU

Municipiul Zalau, B-dul M. Viteazul nr. 55, judetul Salaj

Zalau

R1612

R612 STATIA PETROMV NR.1 SIBIU

Municipiul Sibiu, Bd. Vasile Milea nr. 37B, judetul Sibiu

Sibiu

R1625

R625 STATIA PECOMAR

Municipiul Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 124, judetul Maramures

Baia Mare

R1637

R637 STATIA PETROMV NR.9 BORSA

Oras Borsa, Str. Victoriei nr. 145, judetul Maramures

Borsa

R1642

R642 STATIA NR.8 SATU MARE

Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 137/F, judetul Satu Mare

Satu Mare

R1644

R644 STATIA NR.10 SATU MARE

Municipiul Satu Mare, Str. Botizului nr. 151, judetul Satu Mare

Satu Mare

R1671

R671 STATIA NR.32 CONSTANTA

Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr. 325, judetul Constanta

Constanta

R1678

R678 STATIA NR.1 HARSOVA

orasul Harsova, Soseaua Constantei nr. 1C, judetul Constanta

Harsova

R1696

R696 STATIA PETROMV STREHAIA

Orasul Strehaia, str. Republicii nr. 413, judetul Mehedinti

Strehaia

R1722

R722 STATIA PETROMV FOCSANI

Municipiul Focsani, str. Revolutiei nr. 30, judetul Vrancea

Foc?ani

R1729

R729 STATIA BALCESCU PITESTI

Municipiul Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu nr. 184, judetul Arges

Pitesti

R1730

R730 STATIA PETROMV NR.35 CONS

Municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr. 302, judetul Constanta

Constanta

R1770

R770 STATIA PREDEAL

Oras Predeal, Soseaua Nationala nr. 63B, judetul Brasov

Predeal

R1778

R778 STATIA TUNARI

Oras Otopeni,Str.Horia Closca si Crisan nr.83, judetul Ilfov

Otopeni

R1780

R780 STATIA CORBEANCA 1

comuna Balotesti, sat Balotesti,Calea Bucuresti nr.2 D, judetul Ilfov

Balotesti

R1783

R783 ALBOTA PETROMV

comuna Albota, sat Albota, Tarlaua 17, parcela 113, judetul Arges

Albota

R1792

R792 STATIA AUREL VLAICU

Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr. 180B, judetul Constanta

Constanta

R1856

R856 STATIA PETRU CERCEL TARGO

Municipiul Targoviste, Str. Petru Cercel nr. 22, judetul Dambovita

Targoviste

R1883

R883 AUTOSTRADA SOARE CT-B PET

comuna Perisoru, sat Tudor Vladimirescu, Autostrada A2, km 111 +770 stanga, judetul Calarasi

Tudor Vladimirescu

R1884

R884 AUTOSTRADA SOARE B-CT PET

comuna Perisoru, sat Tudor Vladimirescu, Autostrada A2, km 111 +770 dreapta, judetul Calarasi

Tudor Vladimirescu

R1887

R887 STATIA ALBA IULIA

Str. Motilor 114 A, Alba Iulia, judetul Alba

Alba Iulia

R1888

R888 STATIA ARAD 1

Municipiul Arad, Str. Banu Maracine nr 1/C, Judetul Arad

Arad

R1890

R890 STATIA AUTOSTRADA

Comuna Vanatorii Mici, sat IZVORU, Sola 67, Parcela 461, nr cadastral 115 si nr cadastral 40, jud. Giurgiu

Giurgiu

R1891

R891STATIA BACAU

Municipiul Bacau, Str. Prelungirea Bradului, nr. 1-3, judetul Bacau

Bacau

R1892

R892 STATIA BAIA MARE 1

Municipiul Baia Mare, B-dul Independentei nr. 38, judetul Maramures

Baia Mare

R1894

R894 STATIA BISTRITA

Calea Moldovei f.n.

Bistrita

R1896

R896 STATIA BRAILA

Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr 118-118bis-120, judetul Braila

Braila

R1897

R897 STATIA BRASOV 1

Municipiul Brasov, Calea Fagarasului 6A, judetul Brasov

Brasov

R1898

R898 STATIA BRASOV 2

Municipiul Brasov, Bd. Garii 7A, judetul Brasov

Brasov

R1900

R900 STATIA AEROGARII

Bucuresti, Str. Alexandru Serbanescu, Sector 1

Bucuresti

R1901

R901 STATIA ALEXANDRIEI

Bucuresti, Sos.Alexandriei 120-122, Sect 5

Bucuresti

R1902

R902 STATIA BELLU

Bucuresti, Sos Oltenitei 2, Sect 4

Bucuresti

R1903

R903 STATIA BERCENI

Bucuresti, Str. Berceni 8, Sect 4

Bucuresti

R1905

R905 STATIA COPOSU

Bucuresti, Bd. Corneliu Coposu 12, Sect 3

Bucuresti

R1906

R906 STATIA COLENTINA

Bucuresti, Sos. Colentina 446, Sect.2

Bucuresti

R1907

R907 STATIA COSBUC

Bucuresti, Str. Gazelei 18-20, Sect 4

Bucuresti

R1908

R908 STATIA ELECTROAPARATAJ

Bucuresti, Sos.Pantelimon/Pierre de Coubertin, Sect 2

Bucuresti

R1910

R910 STATIA GIURGIULUI

Bucuresti, Sos. Giurgiului 293A

Bucuresti

R1912

R912 STATIA MILEA

Bucuresti, B-dul. Vasile Milea 5, Sect 6

Bucuresti

R1913

R913 Pipera OMV RO

Bd. Pipera,nr.1 A, tarlaua 49, parcela A983, Voluntari, jud. Ilfov

Voluntari

R1914

R914 STATIA RAHOVA

Bucuresti, Str. Calea Rahovei 266 A

Bucuresti

R1915

R915 STATIA TIMISOAREI

Bucuresti, Bd. Timisoara 60B, Sect 6

Bucuresti

R1917

R917 STATIA BUZAU 2

Municipiul Buzau, Bd. Unirii f.n., judetul Buzau

Buzau

R1918

R918 STATIA CALIMANESTI

Calimanesti, str Calea lui Traian nr.950, Jud. Valcea

Calimanesti

R1919

R919 STATIA FLORESTI

Luna de Sus,Floresti

Cluj

R1920

R920 STATIA MANASTUR

Calea Floresti 56, Cluj Napoca

Cluj

R1921

R921 STATIA MARASTI

P-ta Marasti, Cluj Napoca

Cluj

R1922

R922 STATIA TURZII

Calea Turzii , Cluj Napoca

Cluj

R1924

R924 STATIA CONSTANTA 1

Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu / str. Cumpenei, judetul Constanta

Constanta

R1925

R925 STATIA CONSTANTA 2

Municipiul Constanta, Bd. Tomis / Str. Suceava, judet Constanta

Constanta

R1926

R926 STATIA CRAIOVA 1

Municipiul Craiova, Calea Severinului, Nr.7, Judetul Dolj

Craiova

R1927

R927 STATIA CRAIOVA 2

Municipiul Craiova, Calea Bucuresti,Nr.82,Jud. Dolj

Craiova

R1928

R928 STATIA DEJ

Str. Valcele, Municipiul Dej

Dej

R1929

R929 STATIA DEVA

Municipiul Deva, Calea Zarandului f.n., judet Hunedoara

Deva

R1930

R930 STATIA DROBETA

Municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul Mihai Viteazul nr. 1N, judetul Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

R1931

R931 STATIA GALATI

Municipiul Galati, Sos de Centura, T 156 P27, judetul Galati

Galati

R1932

R932 STATIA HUNEDOARA

Municipiul Hunedoara, Str. Traian Nr. 1A, judetul Hunedoara

Hunedoara

R1933

R933 STATIA IASI 1

Municipiul Iasi,Str. Nicolina 8-12, judetul Iasi

Iasi

R1934

R934 STATIA IASI 2

Municipiul Iasi, Str. Pacurari 92, judetul Iasi

Iasi

R1935

R935 STATIA LUGOJ

Municipiul Lugoj, Calea Timisoara 113, judetul Timis

Lugoj

R1936

R936 STATIA ORADEA 1

Municipiul Oradea, Str. Ovidiu Densuseanu f.n., judetul Bihor

Oradea

R1937

R937 STATIA ORADEA 2

Municipiul Oradea, Bd. Decebal f.n. , judetul Bihor

Oradea

R1938

R938 STATIA PETROSANI

Municipiul Petrosani,Bd. 1 Decembrie 1918 f.n., judetul Hunedoara

Petrosani

R1939

R939 STATIA PIATRA NEAMT

Municipiul Piatra Neamt, Str. Mihai Viteazu f.n., judetul Neamt

Piatra Neamt

R1940

R940 STATIA PITESTI 1

Municipiul Pitesti, Calea Bucuresti nr. 40, judetul Arges

Pitesti

R1941

R941 STATIA PITESTI 2

Municipiul Pitesti,Str. Petrochimistilor nr. 51, judetul Arges

Pitesti

R1942

R942 STATIA PLOIESTI 1

Municipiul Ploiesti, Str. Republicii 182, judetul Prahova

Ploiesti

R1943

R943 STATIA PLOIESTI 2

Sos. Vestului colt Marasesti

Ploiesti

R1946

R946 STATIA ROMAN

Municipiul Roman, Str. MihaiViteazul nr. 1, judetul Neamt

Roman

R1947

R947 STATIA SATU MARE 1

Municipiul Satu Mare, Henri Coanda f.n., judet Satu Mare

Satu Mare

R1949

R949 STATIA SIBIU

Municipiul Sibiu, Str. Alba Iulia 114, Judetul Sibiu

Sibiu

R1951

R951 STATIA SIGHISOARA

Municipiul Sighisoara,Str.Mihai Viteazul 7A , Judetul Mures

Sighisoara

R1952

R952 STATIA SIMERIA

Oras Simeria, Sos. Nationala DN 7, KM 372+200, Judet Hunedoara

Simeria

R1953

R953 STATIA SLATINA

Municipiul Slatina, Str. Cornisei f.n., judetul Olt

Slatina

R1955

R955 STATIA TARGOVISTE

Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti 106, jud Dambovita

Targoviste

R1956

R956 STATIA TG. MURES 1

Municipiul Targu Mures, Str. Gheorghe Doja nr. 62 , Judetul Mures

Tg. Mures

R1957

R957 STATIA TG. MURES 2

Comuna Sangeorgiu de Mures, Str Transilvaniei 254, judetul Mures

Sangeorgiu De Mures

R1958

R958 STATIA TIMISOARA 1

Municipiul Timisoara, Str.Aries 9, judetul Timis

Timisoara

R1959

R959 STATIA TIMISOARA 2

Municipiul Timisoara, B-dul. Republicii, Nr. 23, Localiatatea Timisoara, Jud. Timis

Timisoara

R1960

R960 STATIA TIMISOARA 3

Municipiul Timisoara, Calea Aradului, judetul Timis

Timisoara

R1966

R966 STATIA A2 KM49 STANGA

A2 km 49+000 ( Autostrada Constanta – Bucuresti)sat Sarulesti com Sarulesti

Sarulesti

R1967

R967 STATIA A2 KM 49DREAPTA

A2 km 49+000 ( Autostrada Bucuresti – Constanta )

Sarulesti

R1968

R968 Brasov Ring Road OMV

Municipiul Brasov, Calea Feldioarei nr. 68G, judetul Brasov

Brasov

R1969

R969 Cluj Ring Road OMV

Strada Principala nr 60/A, localitatea Sub Coasta, Comuna Apahida, jud Cluj

Sub Coasta

R1997

R997 Statia Timisoara 6 OMV

Municipiul Timisoara, Calea Dorobantilor , Nr.49,Timisoara, Judet TIMIS

Timisoara

R1059

R059 OMV Timisoara 7 Calea Sag

Calea Sagului, nr.203, Timisoara, jud. Timis

Timisoara

R1899

R899 STATIA BRASOV 3

Municipiul Brasov, Bd. 13 Decembrie 1-3, judetul Brasov

Brasov

R1904

R904 STATIA BUCURESTII NOI

Bucuresti, Str. Bucurestii Noi 141-143, Sect 1

Bucuresti

R1909

R909 STATIA GARA DE NORD

Bucuresti, Str. Grivitei 183, Sect 1

Bucuresti

R1911

R911 STATIA LIZEANU

Bucuresti, Maica Domnului, NR. 1A, 1 SI 1BIS

Bucuresti

R1945

R945 STATIA RAMNICU VALCEA 2

Municipiul Ramnicu Valcea, Str. Calea lui Traian 160A, judetul Valcea

Ramnicu Valcea

R1962

R962 STATIA TIMISOARA 5

Municipiul Timisoara, Str. Bocu Sever 2-4, judetul Timis

Timisoara

R1018

R018 Voluntari

oras Voluntari, Soseaua Afumati nr. 93 -95, judetul Ilfov

Voluntari

R1099

R099 8 Campulung Moldovenesc

comuna Sadova, sat Sadova, nr. 901, judetul Suceava

Sadova

R1104

R104 7 Falticeni

Municipiul Falticeni, str. Plugari nr. 1, judetul Suceava

Falticeni

R1113

R113 1 Botosani

Municipiul Botosani, str Sucevei nr. 3, judetul Botosani

Botosani

R1140

R140 2 Targu Frumos

Orasul Targu Frumos, str. Cuza Voda nr. 52, judetul Iasi

Tg Frumos

R1173

R173 15 Bacau

Municipiul Bacau, Calea Doctor Alexandru Safran nr. 14A, judetul Bacau

Bacau

R1324

R324 1 Alexandria

Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 8, judetul Teleorman

Alexandria

R1375

R375 6 Horezu

Orasul Horezu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 92, judetul Valcea

Horezu

R1474

R474 7 Codlea

Municipiul Codlea, str Lunga nr. 180, judetul Brasov

Codlea

R1487

R487 2 Brad

Municipiul Brad, str. Vanatorilor nr. 69, judetul Hunedoara

Brad

R1508

R508 1 Caransebes

Municipiul Caransebes, Str. Calea Timisoarei nr. 12C, judetul Caras - Severin

Caransebes

R1559

R559 18 Nadlac

Oras Nadlac,DN 7, km 623 +920 stg, judetul Arad

Nadlac

R1596

R596 STATIA NR. 10 ALESD

oras Alesd, Str. 1 Decembrie nr 55, judetul Bihor

Alesd

R1653

R653 STATIA NR.1 GIURGIU

Municipiul Giurgiu, B-dul Bucuresti nr. 76, judetul Giurgiu

Giurgiu

R1666

R666 STATIA NR.19 CONSTANTA

Municipiul Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74, judetul Constanta

Constanta

R1683

R683 OMV Alexandria Alexandru

Alexandria, str. Alexandru-Ghica, nr.107CDE-107G-107F, jud. Teleorman

Alexandria

R1685

R685 OMV Odaii 1

Otopeni, Soseaua Odai, nr.36, jud. Ilfov

Otopeni

R1686

R686 OMV Odaii 2

Bucuresti, str. Odai, nr.147A, sector 1

Bucuresti

R1858

R858 STATIA3 REGHIN PETROMV

Municipiul Reghin, str. Mihai Viteazul nr. 230, judetul Mures

Reghin

R1961

R961 STATIA TIMISOARA 4

Municipiul Timisoara, Bd. 16 Decembrie, nr. 65, judetul Timis

Timisoara

R1997

R997 Statia Timisoara 6 OMV

Municipiul Timisoara, Calea Dorobantilor , Nr.49,Timisoara, Judet TIMIS

Timisoara