Produsele ETi iti aduc ENERGIA de toamna - Incarca-ti calatoriile cu energie si momente dulci!

01.09.2020 - 30.09.2020

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

01-09-2020

Radu Dunca

Vouchere combustibil

01-09-2020

Griga Vlad

Bluetooth Speaker Mino

02-09-2020

Bianca Muntiu

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

03-09-2020

Ursut Alexandru

Bluetooth Speaker Mino

04-09-2020

Ceaus Marinela

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

05-09-2020

Dobrete Adelina

Bluetooth Speaker Mino

06-09-2020

Doina Vitomireanu

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

07-09-2020

Ursut Cristina

Bluetooth Speaker Mino

08-09-2020

Laura Lupu

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

09-09-2020

Dragomirescu Simona

Bluetooth Speaker Mino

10-09-2020

Marcela Dita

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

11-09-2020

Ioan Chirila

Bluetooth Speaker Mino

09-09-2020

Radu Ionel

Vouchere combustibil

12-09-2020

Grigore Sergiu

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

13-09-2020

Ionescu Maria

Bluetooth Speaker Mino

14-09-2020

Tanase Liana

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

15-09-2020

Grigore Mihaela

Bluetooth Speaker Mino

16-09-2020

Gaina George

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

16-09-2020

Lupescu Damian Costin

Bluetooth Speaker Mino

18-09-2020

Gheorghe Maria

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

19-09-2020

Ciprian Giurgica

Bluetooth Speaker Mino

20-09-2020

Gheorghita Sotir

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

20-09-2020

Daniel Olteanu

Vouchere combustibil

21-09-2020

Gabor Maria

Bluetooth Speaker Mino

22-09-2020

Samziana Constantinescu

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

09-09-2020

Paraschiv Luminita

Vouchere combustibil

23-09-2020

Anisia Sucea

Bluetooth Speaker Mino

24-09-2020

Novac Mihai

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

25-09-2020

Chiscop Ioan Teodor

Bluetooth Speaker Mino

26-09-2020

Ciucioi Elena

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

27-09-2020

Sandor Tamas

Bluetooth Speaker Mino

28-09-2020

Liviu Pop

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

29-09-2020

Mitroi Alexandru

Bluetooth Speaker Mino

07-09-2020

Adrian Vlad

E-vouchere Fashion Days / eMag

29-09-2020

Dina Florina

E-vouchere Fashion Days / eMag

16-09-2020

Bratan Gigi-Razvan

E-vouchere Fashion Days / eMag

30-09-2020

Epure Nistor

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

        REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

                “Produsele ETi iti aduc ENERGIA de toamna - Incarca-ti calatoriile cu energie si momente dulci!”


01.09.2020 - 30.09.2020

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala “Produsele ETi iti aduc ENERGIA de toamna - Incarca-ti calatoriile cu energie si momente dulci!” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre ETI European Food Industries S.A., cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285, cont bancar RO59UGBI0000512003536RON deschis la banca Garanti Bank, sucursala Nerva Traian Bucuresti, reprezentata prin Dl. Stephane Batoux – Head of International.


1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site http://etibonus.com/ro.


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in magazinele operate sub brandul Petrom conform Anexei 1, in perioada cuprinsa intre data de 01.09.2020 ora 00:00:00 si data de 30.09.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile  prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 30.09.2020, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (01.09.2020 ora 00:00:00 si data de 30.09.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei), din orice magazin operat sub brandul Petrom din tara conform Anexei 1 si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.  


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in Campanie sunt urmatoarele:

 

  • Wanted Nuts Dark - Baton 45g

  • Wanted Nuts Milk - Baton 45g

  • Wanted Pops Coconut - Baton 28g

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

·                  Sa achizitioneze oricare produs participant apartinand brandului Wanted, in perioada Campaniei, din magazinele Petrom.

·                  Sa inscrie pe website-ul campaniei, https://etibonus.com/ro, in formularul dedicat campaniei  “Produsele ETi iti aduc ENERGIA de toamna - Incarca-ti calatoriile cu energie si momente dulci!”, numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, impreuna cu numele si numarul de telefon.

·                  Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea  eventualelor castiguri de premii.

 

6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

-        Premii acordate prin momente castigatoare, alocate astfel:

o   Cate 1 premiu in fiecare zi cu numar impar din perioada Campaniei: Bluetooth Speaker Mino with Passive Bass System

o   Cate 1 premiu in fiecare zi cu numar par din perioada Campaniei: Incarcator Bali Wireless 5000mAh

-        Premii acordate prin momente castigatoare, saptamanale, pe parcursul campaniei: 4 plinuri de combustibil, benzina sau motorina, in limita a 400 lei, sub forma de voucher.

-        Premii acordate prin tragere la soti la finalul campaniei: 3 premii constand in E-vouchere Fashion Days /eMag in valoare de 1000 lei fiecare.

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sa se inscrie la campanie prin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4. Fiecare numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Numarul de inscrieri facute de un participant unic este limitat la 10 inscrieri in fiecare zi.

6.6. Blocare numere de telefon - 30 de inscrieri invalide consecutive in perioada campaniei este considerata tentativa de frauda si va genera blocarea numarului de telefon in cauza. Nu mai pot fi facute inscrieri la campanie de pe respectivul numar de telefon.

6.7. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

Castigator. Un Bluetooth Speaker Mino with Passive Bass System

Felicitari! Ai castigat un Bluetooth Speaker Mino with Passive Bass System. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal! Fa-i si o poza, sa te asiguri ca ai o copie de siguranta.

Castigator. Un Incarcator Bali Wireless 5000mAh

Felicitari! Ai castigat un Incarcator Bali Wireless 5000mAh. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal! Fa-i si o poza, sa te asiguri ca ai o copie de siguranta.

Castigator. Voucher combustibil in valoare de 400 RON

Felicitari! Ai castigat un voucher combustibil in valoare de 400 RON. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal! Fa-i si o poza, sa te asiguri ca ai o copie de siguranta.

Prima inscriere reusita

Felicitari! Bon inscris cu succes in campania “Produsele ETi iti aduc ENERGIA de toamna - Incarca-ti calatoriile cu energie si momente dulci!”. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

O noua inscriere reusita

Inca o sansa la extragerea saptamanala sau finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in campania “Produsele ETi iti aduc ENERGIA de toamna - Incarca-ti calatoriile cu energie si momente dulci!”. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 10 bonuri fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan ETi! Te asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Completeaza din nou

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul si atentie la numarul de bon si numarul de telefon din 10 cifre, pe formatul 0712345678.

Campania nu a inceput inca

Campania “Produsele ETi iti aduc ENERGIA de toamna - Incarca-ti calatoriile cu energie si momente dulci!” nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 1 septembrie. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “Produsele ETi iti aduc ENERGIA de toamna - Incarca-ti calatoriile cu energie si momente dulci!” s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale pot fi vizualizate in tabelul urmator:

 

Tip premiu

Numar premii

Valoarea individuala

Valoarea totala

 (lei cu TVA inclus)

 (lei cu TVA inclus)

 (lei cu TVA inclus)

Premii acordate zilnic, prin momente castigatoare

Bluetooth Speaker Mino with Passive Bass System

15

176,12

2641,80

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

15

176,12

2641,80

Premii acordate saptamanal, prin extragere

Vouchere combustibil

4

400

1600

Premii acordate la finalul campaniei, prin extragere

E-vouchere Fashion Days/ eMag

3

1000

3000

TOTAL

37

 

9884,60

 

7.2. Valoarea comerciala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 9884,60  lei cu TVA inclus.

7.3. Descrierea premiilor:

Bluetooth Speaker Mino

Bluetooth Speaker Mino in valoare de 176,12 lei. 5W Bluetooth® speaker. Compatibil via TWS (True Wireless Stereo). Reincarcabil, Hands-free, Selfie control. Durata baterie: 5h. Timp de incarcare: 2h. Se reincarca printr-un port USB-C (cablul este inclus). Dimensiuni: Ø 3.6 x 1.1”

Incarcator Bali Wireless 5000mAh

Incarcator Bali Wireless 5000mAh in valoare de 176,12 lei.  5 000 mAh Power Bank cu 10W incarcare wireless. Fast charging: approx 3h pentru o incarcare completa de smartphone; Dimensiuni: Ø 4.22 x 0.68”. Qi-certified (wireless power transfer using inductive charging). Compatibil cu Qi-enabled smartphones. Se reincarca printr-un port USB-C (cablul este inclus)

 

Vouchere combustibil

Vouchere combustibi Petrom, motorina sau benzina, in valoare de 400 lei fiecare, valabile timp de 12 luni, in statiile de alimentare mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament.

E-vouchere Fashion Days / eMag

E-vouchere Fashion Days / eMag in valoare de 1000 lei fiecare. Voucherele Fashion Days/ eMag sunt valabile pentru 12 luni de la data emiterii, sunt transmisibile, si pot fi utilizate pentru achizitii de produse pe site-ul www.fashiondays.ro/ www.emag.ro, din orice categorie de produse, cu urmatoarele exceptii: Asigurari, Roviniete, Aur si Bijuterii. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica denumirea si structura categoriilor permise si a celor exceptate, fara a anunta in prealabil castigatorii voucherelor.

 

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.


SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR:

8.1. Premiile acordate prin momente castigatoare

Cele 30 premii (15 x Bluetooth Speaker Mino with Passive Bass System, 15 x Incarcator Bali Wireless 5000mAh), precum si premiile saptamanale (4 x vouchere de combustibil) sunt acordate prin momente castigatoare. Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de 31.08.2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna 30 de momente castigatoare pentru premiile zilnice, si 4 momente castigatoare pentru cele saptamanale, avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate in intervalul orar 07:00:00 – 23:00:00 al fiecarei zile. Prima inscriere valida inregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.


8.2. Tragerea la sorti finala

Tragerea la sorti pentru E-voucherele Fashion Days/eMag in valoare de 1000 RON fiecare, va fi electronica si va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentant ETI, pe data de 1 octombrie 2020.

Vor fi extrase cate 4 rezerve pentru marele premiu. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate cele 4 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului. 

In extragerea pentru marele premii vor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postata pe site-ul www.etibonus.com/ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primii mesajului castigator/de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.


9.2. Validarea castigatorilor

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare, adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cu bonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

- Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, castigatorii trebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail trebuie sa coincida neechivoc cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web.

- Daca fotografia cu bonul fiscal ridica semne de intrebare, Organizatorul are dreptul de a solicita bonul de la castigator, pentru o analiza mai amanuntita.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

 

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nu apar produse participante la campanie;

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Produsele nu au fost achizionate din magazinele Petrom din tara, din anexa 1;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

- Numarul, data sau valoarea bonului fiscal  din fotografia trimisa pe e-mail nu coincid cu datele corespondente ale bonului fiscal inscris in Campanie in formularul de participare;

- Bonul fiscal pe care il trimite participantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau contine stersaturi, facand bonul ilizibil;

-  Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

 

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.


SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

·          Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·          Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in campanie;

·          Situatiile in care participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

·          Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

·          Eventuale greseli de tiparire a bonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social în Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Înregistrare RO32187285, cont bancar RO49UGBI0000512003538USD, deschis la Garanti Bank SA, reprezentat? prin dl. Sitki Alp Erk – General Manager

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.      In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2.      In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3.      In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.

 

 

Temeiul juridic

1.      Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2.      Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

3.      Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

Datele prelucrate

1.      Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, orasul de resedinta, numele magazinului de unde au cumparat produsul.

2.      In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile, se prelucreaza in plus: numele, prenumele, si adresa de livrare a premiilor.

3.      In cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus: numele, prenumele, CNP-ul si adresa de livrare a premiilor.


Perioada prelucrarii

1.      Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2.      Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare


Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.  

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

 

Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele,  persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@etietieti.com


SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina http://etibonus.com/ro sau printr-o solicitare scrisa catre ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

 

ANEXA 1

Lista locatii PETROM participante la campanie

 

Cod Statie

Denumire Statie

Adresa

Oras

R006

R006 Dorobanti

Bucuresti, Calea Dorobantilor Nr. 180, Sector 1

Bucuresti

R008

R008 Intercontinental

Bucuresti, Str. Tudor Arghezi Nr. 3a, Sector 2

Bucuresti

R012

R012 Mihai Eminescu

Bucuresti, Str. Mihai Eminescu Nr. 85, Sector 2

Bucuresti

R015

R015 Vasile Parvan

Bucuresti,Strada Vasile Parvan Nr.1a, Sector 1

Bucuresti

R019

R019 Al.I.Cuza

Bucuresti, B-Dul Alexandru Ioan Cuza Nr. 96, Sector 1

Bucuresti

R029

R029 Muncii

Bucuresti, Str. Gheorghe Petrascu Nr. 2a, Sector 3

Bucuresti

R034

R034 Veniamin Costache

Bucuresti, Str. Veniamin Costache Nr. 3a, Sector 4

Bucuresti

R044

R044 Cotroceni

Bucuresti, Splaiul Independentei Nr. 191, Sector 6

Bucuresti

R045

R045 Ghencea

Bucuresti, Str. Antiaeriana Nr. 2a, Sectorul 5

Bucuresti

R050

R050 Salaj

Bucuresti, Soseaua Salaj Nr. 124, Sector 5

Bucuresti

R069

R069 Razoare

Bucuresti, Str. Lt. Av. Caranda Gheorghe Nr. 5, Sector 6

Bucuresti

R074

R074 Mihai Bravu

Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu Nr. 566, Sector 3

Bucuresti

R120

R120 Darabani

Orasul Darabani, Str. 1 Decembrie Nr. 132, Judetul Botosani

Darabani

R121

R121 Vf.Campului

Comuna Varfu Campului, Sat Maghera, Str. Principala Nr. 1207 (Dn-29a), Judetul Botosani

Varfu Campului

R134

R134 11 Dacia

Municipiul Iasi, Str. Tabacului Nr. 10, Judetul Iasi

Iasi

R209

R209 6 Buzau

Municipiul Buzau, B-Dul Republicii Nr. 17 A, Judetul Buzau

Buzau

R215

R215 Brotacelu

 Comuna Surdila Gaiseanca, Sat Filipesti Dn 2b Km 69 Nr. 454, Judetul Braila

Filipesti

R216

R216 Gradina Publica

Municipiul Braila, Str. Gradinii Publice Nr. 22, Judetul Braila

Braila

R234

R234 Babadag

Oras Babagad, Str. Mihai Viteazu Nr. 24, Judetul Tulcea

Babadag

R247

R247 Cazanesti

Orasul Cazanesti, Sos. Bucuresti Nr. 2, Judetul Ialomita

Cazanesti

R273

R273 Mobila A1 Nadlac – Arad

Oras Pecica, Spatiu Pentru Servicii, De La Km 26 +200 Stg, Lot 1, Autostrada A1 Arad-Nadlac,Km22+218 Km 38+882, Jud Arad

Arad

R274

R274 Mobila A1 Arad – Nadlac

Oras Pecica, Spatiu Pentru Servicii, De La Km 26 +200 Stg, Lot 1, Autostrada A1 Tronson Arad-Nadlac,Km22+218 Km 38+882, Jud Arad

Arad

R275

R275 Mobila A1 Lugoj – Deva

Autostrada A1 Lugoj-Deva,Km21+720, Com. Traian Vuia, Jud Timis

Hunedoara

R276

R276 Mobila A1 Deva – Lugoj

Autostrada A1 Deva-Lugoj,Km21+720, Com. Traian Vuia, Jud Timis

Hunedoara

R277

R277 Mobila A1 Orastie – Sebes

Autostrada A1 Orastie-Sebes,Km.19+950, Com. Pianu,Sat Pianu De Jos, Jud Alba

Alba

R278

R278 Mobila A1 Sebes – Orastie

Autostrada A1 Sebes-Orastie,Km.19+950, Com. Pianu,Sat Pianu De Jos, Jud Alba

Alba

R279

R279 Mobila A1 Sebes – Sibiu

Autostrada A1 Sebes-Sibiu,Km76+150, Com Cristian, Jud Sibiu

Sibiu

R280

R280 Mobila A1 Sibiu – Sebes

Autostrada A1 Sibiu-Sebes,Km76+150, Com Cristian, Jud Sibiu

Sibiu

R298

R298 9 Titu

Orasul Titu, Str. Garii Nr. 58, Judetul Dambovita

Titu

R314

R314 13 Targu Jiu

Municipiul Targu Jiu, B-Dul Ecaterina Teodoroiu Nr. 504, Judetul Gorj

Tg-Jiu

R322

R322 11 Alimpesti

Comuna Alimpesti, Satul Ciupercenii De Oltet,  Dn 67 Nr. 52, Judetul Gorj

Ciuperceni De Oltet

R329

R329 13 Tatarasti

Comuna Tatarastii De Sus, Sat Udupu, Judetul Teleorman

Udupu

R332

R332 3 Rosiori De Vede

Municipiul Rosiori De Vede, Str. Mihail Kogalniceanu Nr. 50, Judetul Teleorman

Rosiori De Vede

R337

R337 7 Videle

Oras Videle, Str. Petrolului Nr. 2 Bis, Judetul Teleorman

Videle

R343

R343 6 Slobozia

Comuna Slobozia, Satul Slobozia, Str. Eroilor Nr. 117, Judetul Arges

Slobozia

R346

R346 9 Campulung

Municipiul Campulung, Str. Cuza Voda Nr. 38 A, Judetul Arges

Campulung

R347

R347 10 Campulung

Municipiul Campulung, Str. Elena Doamna Nr. 11, Judetul Arges

Campulung

R350

R350 13 Costesti

Orasul Costesti, Str. Victoriei Nr. 58, Judetul Arges

Costesti

R352

R352 15 Caldararu

Comuna Caldararu, Sat Caldararu Nr. 373, Judetul Arges

Caldararu

R356

R356 19 Curtea De Arges

Municipiul Curtea De Arges, B-Dul Basarabilor Nr. 53, Judetul Arges

Curtea De Arges

R362

R362 7 Caracal

Municipiul Caracal, Str. Carpati Nr. 49a, Judetul Olt

Caracal

R363

R363 8 Caracal

Municipiul Caracal, Drum European 70  (Dn 6),  Judetul Olt

Caracal

R376

R376 7 Ramnicu Valcea

Municipiul Ramnicu Valcea, B-Dul Tudor Vladimirescu Nr. 40, Judetul Valcea

Rm.Valcea

R383

R383 10 Balcesti

Oras Balcesti, Str. Deputat Anton Mitaru Nr. 4, Judetul Valcea

Balcesti

R385

R385 16 Tatarani

Comuna Mihaiesti, Sat Munteni Nr. 75, Judetul Valcea

Munteni

R390

R390 4 Craiova

Municipiul Craiova, Str. Stefan Cel Mare Nr. 2a, Judetul Dolj

Craiova

R392

R392 7 Craiova

Municipiul Craiova, Str. Ana Ipatescu Nr. 74a, Judetul Dolj

Craiova

R398

R398 27 Craiova

Municipiul Craiova, Calea Severinului Nr. 31 Judetul Dolj

Craiova

R418

R418 7 Drobeta Turnu Severin

Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Revolutiei 16 - 22 Decembrie 1989 Nr. 21g, Judetul Mehedinti

Dr.Tr.Severin

R419

R419 Vanju Mare

Orasul Vanju Mare, Calea Severinului Nr. 2, Judetul Mehedinti

Vinju-Mare

R425

R425 Orsova

Municipiul Orsova, Str. Eroilor Nr. 14a, Judetul Mehedinti

Orsova

R431

R431 8 Reci

Sat Reci, Comuna Reci, Intersectia Dn 11 Cu Dn 13e, Judetul Covasna

Reci

R440

R440 4 Tusnad

Orasul Baile Tusnad, Str. Oltului Nr. 29, Judetul Harghita

Baile Tusnad

R443

R443 2 Toplita

Municipiul Toplita, Str. Borsecului Nr. 2, Judetul Harghita

Toplita

R460

R460 1 Sighisoara

Municipiul Sighisoara, Str. Tirnavei Nr. 12, Judetul Mures

Sighisoara

R466

R466 Iernut

Oras Iernut, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 1, Judetul Mures

Iernut

R470

R470 2 Temelia

Municipiul Brasov, Str. Temeliei Nr. 1, Judetul Brasov

Brasov

R488

R488 Complex Dobra

Comuna Dobra, Str. 1 Decembrie Nr. 69, Judetul Hunedoara

Dobra

R489

R489 2 Deva

Municipiul Deva, Str. Horia Nr. 103, Judetul Hunedoara

Deva

R499

R499 4 Hunedoara

Municipiul Hunedoara, Str. Victoriei Nr. 2a, Judetul Hunedoara

Hunedoara

R511

R511 4 Otelu Rosu

Oras Otelu Rosu, Str. Revolutiei Fn, Judetul Caras - Severin

Otelu Rosu

R513

R513 1 Moldova Noua

Oras Moldova Noua, Str. Moldova Veche Nr. 485/B, Judetul Caras Severin

Moldova Noua

R531

R531 1 Sannicolau Mare

Orasul Sannicolau - Mare, Str. Drumul Saravale Nr. 1/A, Judetul Timis

Sannicolau Mare

R537

R537 16 Timisoara

Municipiul Timisoara, Str. Lunei, Nr. 20, Judetul Timis

Timisoara

R548

R548 5 Arad (Gradiste)

Municipiul Arad, Piata Carpati Nr. 1, Judetul Arad

Arad

R562

R562 Statia Nr.1 Pancota

Oras Pancota, Str. T. Vladimirescu Nr. 53/A, Judetul Arad

Pancota

R563

R563 Statia Nr.2 Ineu

Oras Ineu, Calea Republicii Nr. 66a, Judetul Arad

Ineu

R578

R578 Statia Blaj

Municipiul Blaj, Str. Mihail Kogalniceanu Nr. 46, Judetul Alba

Blaj

R590

R590 Statia Nr. 4 Oradea

Municipiul Oradea, Str. M. Kogalniceanu Nr. 4, Judetul Bihor

Oradea

R600

R600 Statia Nr. 14 Valea Lui M

Orasul Valea Lui Mihai, Str. Revolutiei Nr. 29, Judetul Bihor

Valea Lui Mihai

R602

R602 Statia Nr. 16 Vascau

Orasul Vascau, Str. Bihorului  Nr. 9, Judetul Bihor

Vascau

R605

R605 Statia Nr.2 Zalau

Municipiul Zalau, Str Porolissum Nr 13 /A, Judetul Salaj

 Zalau

R606

R606 Statia Nr.3 Simleu Silvan

Oras Simleu Silvaniei, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 40, Judetul Salaj

Simleu Silvaniei

R608

R608 Statia Nr.5 Cehu Silvanie

Oras Cehu Silvaniei, Str Garii Nr. 6, Judetul Salaj

Cehu Silvaniei

R609

R609 Statia Nr.6 Ileanda

Comuna Ileanda, Sat Ileanda, Str. Simion Barnutiu Nr. 26, Judetul Salaj

Ileanda

R619

R619 Statia Nr.7 Agnita

Oras Agnita, Str. Avram Iancu Nr. 143, Judetul Sibiu

Agnita

R626

R626 Statia Nr.2 Baia Mare

Municipiul Baia Mare, Str. Minerilor Nr 2, Judetul Maramures

Baia Mare

R632

R632 Statia Nr.12 Tauti Magher

Sat Busag, Oras Tautii - Magheraus,  Str. 112 Nr. 99, Judetul Maramures

Busag

R640

R640 Statia Nr.3 Satu Mare

Municipiul Satu Mare, Piata George Calinescu Nr. 13, Judetul Satu Mare

Satu Mare

R641

R641 Statia Nr.4 Satu Mare

Municipiul Satu Mare, Piata George Boitor Nr. 14, Judetul Satu Mare

Satu Mare

R643

R643 Statia Nr.9 Satu Mare

Municipiul Satu Mare, Piata Nicolae Titulescu Nr. 33, Judetul Satu Mare

Satu Mare

R645

R645 Statia Nr.11 Iojib

Comuna Mediesu Aurit, Sat Iojib, Judetul Satu Mare

Iojib

R649

R649 Statia Nr.16 Livada

Oras Livada, Str. Satu Mare Dn 19 Km 199+420 (Dn 1c), Judetul Satu Mare

Livada

R652

R652 Statia Nr. 15 Tasnad

Orasul Tasnad, Str. Infratirii Nr. 102, Judetul Satu Mare

Tasnad

R681

R681 Statia Nr.4 Neptun

Municipiul Mangalia, Soseaua Constantei Nr. 191, Judetul Constanta

Neptun

R734

R734 Statia 14 Poiana Teiului

Comuna Poiana Teiului, Sat Poiana Largului, Dn 17b, Judetul Neamt

Poiana Largului

R017

R017 Buftea Studio

Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste 296, Judetul Ilfov

Buftea

R036

R036 Constanta Sud

Municipiul Constanta, Soseaua Managaliei, Nr.154, Constanta, Jud. Constanta

Constanta

R068

R068 Barbu Vacarescu

Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu Nr. 78, Sector 2

Bucuresti

R070

R070 Drumul Gazarului

Bucuresti, B-Dul Constantin Brancoveanu Nr. 110a, Sector 4

Bucuresti

R079

R079 3 Cluj

Municipiul Cluj - Napoca, Calea Turzii Nr. 257, Judetul Cluj

Cluj-Napoca

R081

R081 5 Cluj

Municipiul Cluj Napoca, Str. Oasului Nr. 16, Judetul Cluj

Cluj-Napoca

R085

R085 Campia Turzii

Municipiul Campia Turzii, Str.George Cosbuc Nr. 41a, Judetul Cluj

Campia Turzii

R088

R088 Dej

Municipiul Dej, Str. Libertatii Nr. 2, Judetul Cluj

Dej

R089

R089 Gherla

Municipiul Gherla, Str. Clujului Nr. 4e, Judetul Cluj

Gherla

R119

R119 Dorohoi

Municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei Nr. 116, Judetul Botosani

Dorohoi

R126

R126 4 Tutora

Municipiul Iasi, Calea Chisinaului Nr. 102 -104, Judetul Iasi

Iasi

R127

R127 5 Silvestru

Municipiul Iasi, Str. Silvestru Nr. 154, Judetul Iasi

Iasi

R132

R132 9 Sf. Andrei

Municipiul Iasi, Str. Colonel Langa Nr. 19, Judetul Iasi

Iasi

R139

R139 1 Targu Frumos

Orasul Targu Frumos, Str. Petru Poni Nr. 6, Judetul Iasi

Tg Frumos

R147

R147 3 Savinesti

Comuna Savinesti, Sat Savinesti, Str. Chimiei Nr. 9, Judetul Neamt

Savinesti

R150

R150 7 Humulesti

Orasul Targu Neamt, Str. Mihail Sadoveanu Nr. 100, Judetul Neamt

Targu Neamt

R156

R156 2 Roman

Municipiul Roman, Str. Stefan Cel Mare Nr. 290, Judetul Neamt

Roman

R160

R160 2 Bacau

Municipiul Bacau, Str Republicii Nr. 187, Judetul Bacau

Bacau

R161

R161 3 Buhusi

Orasul Buhusi, Str Libertatii Nr. 76, Judetul Bacau

Buhusi

R168

R168 10 Comanesti

Orasul Comanesti, Str Moldovei Nr. 122, Judetul Bacau

Comanesti

R178

R178 Negresti

Oras Negresti, Str. Decebal Nr. 8, Judetul Vaslui

Negresti

R181

R181 Barlad

Municipiul Barlad, Soseaua Tecuciului Nr. 3, Judetul Vaslui

Barlad

R183

R183 Zorleni

Comuna Zorleni, Sat Simila Nr. 393, Judetul Vaslui

Zorleni

R186

R186 Husi

Municipiul Husi, Calea Basarabiei Nr. 64b, Judetul Vaslui

Husi

R187

R187 Albita

Comuna Dranceni, Sat Rasesti, Str. Basarabiei Nr. 3, Judetul Vaslui

Rasesti

R192

R192 26 Tirgu Bujor

Oras Targu Bujor, Str. G-Ral Eremia Grigorescu Nr. 7, Judetul Galati

Tg.Bujor

R196

R196 2 Focsani

Municipiul Focsani, B-Dul Bucuresti Nr. 15a, Judetul Vrancea

Focsani

R199

R199 9 Panciu

Oras Panciu, Str. Nicolae Titulescu Nr. 31, Judetul Vrancea

Panciu

R201

R201 30 Marasesti

Orasul Marasesti, Soseaua Bucuresti – Bacau, Nr. 2a, Km 203 – 205, Judetul Vrancea

Marasesti

R228

R228 Mircea Malaeru

Municipiul Braila, Str Mircea Malaeru Nr. 4, Judetul Braila

Braila

R233

R233 Baia

Comuna Baia, Sat Baia, Dn 22b Km 23, Judetul Tulcea

Baia

R260

R260 6 Valeni

Oras Valenii De Munte, Str. Stefan Cel Mare Nr.2, Judetul Prahova

Valenii De Munte

R266

R266 13 Piatra Arsa

Orasul Busteni, B-Dul Independentei Nr. 9b, Judetul Prahova

Busteni

R271

R271 28 Baicoi

Orasul Baicoi, Str.Republicii Nr. 85, Judetul Prahova

Baicoi

R290

R290 4 Pucioasa

Orasul Pucioasa, Str. Fantanelor Nr. 40, Judetul Dambovita

Pucioasa

R295

R295 15 Voinesti

Comuna Voinesti, Satul Lunca, Dn 72a, Judetul Dambovita

Lunca

R300

R300 7 Gaesti

Orasul Gaesti, Str. Nicolae Titulescu Nr. 140, Judetul Dambovita

Gaesti

R303

R303 14 Crevedia

Comuna Crevedia, Sat Crevedia, Sos. Bucuresti - Targoviste Nr. 666, Judet Dambovita

Crevedia

R307

R307 4 Nasaud

Orasul Nasaud, B-Dul Granicerilor Nr. 59a, Judetul Bistrita Nasaud

Nasaud

R315

R315 14 Targu Jiu

Municipiul Targu Jiu, Str. Nicolae Titulescu Nr. 21a, Judetul Gorj

Tg-Jiu

R316

R316 16 Tg. Jiu - Castel Apa

Municipiul Targu Jiu, B-Dul Ecaterina Teodoroiu Nr. 1, Judetul Gorj

Tg-Jiu

R317

R317 2 Rovinari

Oras Rovinari, Str. Energeticianului Nr. 5, Judetul Gorj

Rovinari

R318

R318 3 Motru

Municipiul Motru, Calea Severinului Nr. 15, Judetul Gorj

Motru

R323

R323 7 Targu-Carbunesti

Orasul Targu Carbunesti, Str. Trandafirilor Nr. 149, Judetul Gorj

Tg Carbunesti

R326

R326 10 Poroschia

Comuna Poroschia, Sat Poroschia, Judetul Teleorman

Poroschia

R344

R344 7 Leordeni

Comuna Leordeni, Satul Leordeni, Nr. 588, Judetul Arges

Leordeni

R345

R345 8 Campulung

Municipiul Campulung, Soseaua Nationala Nr. 38 A, Judetul Arges

Campulung

R348

R348 11 Curtea De Arges

Municipiul Curtea De Arges, Str. Victoriei Nr. 181a, Judetul Arges

Curtea De Arges

R355

R355 18 Rucar

Comuna Rucar, Str. Brasovului Nr. 110, Judetul Arges

Rucar

R358

R358 2 Slatina

Municipiul Slatina, Str. Crisan Nr. 21, Judetul Olt

Slatina

R365

R365 10 Corabia

Orasul Corabia, Str. Caracal Nr. 2, Judetul Olt

Corabia

R367

R367 5 Bals

Comuna Bobicesti, Tarlaua 84, Parcela 164, Dn 65 Slatina - Craiova, Judetul Olt

Bobicesti

R372

R372 3 Brezoi

Oras Brezoi, Str. Eroilor Nr. 8, Judetul Valcea

Brezoi

R378

R378 14 Ramnicu Valcea-Est

Municipiul Ramnicu Valcea, Str. Libertatii Nr. 36, Judetul Valcea

Rm.Valcea

R382

R382 9 Dragasani

Municipiul Dragasani, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 703, Judetul Valcea

Dragasani

R391

R391 5 Craiova

Municipiul Craiova, Str. Caracal Nr. 115b, Judetul Dolj

Craiova

R396

R396 23 Craiova

Municipiul Craiova, Str. Brestei Nr. 350, Judetul Dolj

Craiova

R401

R401 30 Craiova

Municipiul Craiova, Str. Caracal Nr. 162 A, Judetul Dolj

Craiova

R403

R403 15 Bechet

Oras Bechet, Str. A. I. Cuza Nr. 111, Judetul Dolj

Bechet

R407

R407 Bailesti - Depozit

Bailesti, Calea Craiovei Nr. 1, Judetul Dolj

Bailesti

R410

R410 9 Filiasi

Orasul Filiasi, Str. Racoteanu Nr. 217, Judetul Dolj

Filiasi

R420

R420 Cujmir

Comuna Cujmir, Sat Cujmir, Dn 56 A Nr.132, Judetul Mehedinti

Cujmir

R429

R429 Baraolt

Orasul Baraolt, Str. Kossuth Lajos Nr. 216, Judetul Covasna

Baraolt

R430

R430 4 Intorsura Buzaului

Orasul Intorsura Buzaului, Str. Mihai Viteazu Nr. 7, Judetul Covasna

Intorsura Buzaului

R433

R433 5 Targu Secuiesc

Oras Targu Secuiesc, Str. Cernatului Nr. 29, Judetul Covasna

Tirgu Secuiesc

R434

R434 6 Covasna

Orasul Covasna, Str. Stefan Cel Mare Nr. 1, Judetul Covasna

Covasna

R438

R438 2 Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Zold Peter Nr. 1/ A, Judetul Harghita

Miercurea Ciuc

R444

R444 3 Borsec

Oras Borsec, Str. Toplitei Nr. 97, Judetul Harghita

Borsec

R449

R449 2 Odorheiu Secuiesc

Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Il. Rakoczi Ferenc Nr. 25, Judetul Harghita

Odorheiu-Secuiesc

R450

R450 3 Cristuru Secuiesc

Orasul Cristuru Secuiesc, Str. Berde Mozes Nr. 53, Judetul Harghita

Cristuru-Secuiesc

R451

R451 4 Odorheiu Secuiesc

Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean Nr. 284, Judetul Harghita

Odorheiu-Secuiesc

R454

R454 2 Tg.Mures

Municipiul Targu Mures, Piata Marasesti Nr. 24, Judetul Mures

Tg.Mures

R458

R458 Luncani

Comuna Luna, Sat Luncani Nr. 86f, Judetul Cluj

Luncani

R461

R461 2 Sighisoara

Comuna Albesti, Strada Nationala, Nr 15a, Judetul Mures

Sighisoara

R462

R462 Sovata

Oras Sovata, Str. Primaverii Nr. 118, Judetul Mures

Sovata

R471

R471 3 Noua

Municipiul Brasov, Str. Lacurilor Nr. 2b, Judetul Brasov

Brasov

R490

R490 3 Deva

Municipiul Deva, Str. Santuhalm Nr. 146b, Judetul Hunedoara

Deva

R491

R491 5 Deva

Municipiul Deva, Calea Zarandului Nr. 148 , Judetul Hunedoara

Deva

R493

R493 7 Simeria Veche

Orasul Simeria, Dn 7 Km 377+732 M, Judetul Hunedoara

Simeria

R495

R495 2 Hateg

Orasul Hateg, Str. Viilor Nr. 1, Judetul Hunedoara

Hateg

R497

R497 2 Pestis

Sat Pestisu Mare, Municipiul Hunedoara, Nr. 6,  Dj 687, Judetul Hunedoara

Hunedoara

R500

R500 2 Orastie

Municipiul Orastie, Str. Unirii Nr. 78, Judetul Hunedoara

Orastie

R501

R501 2 Livezeni

Municipiul Petrosani, Str. Livezeni Nr. 106, Judetul Hunedoara

Petrosani

R502

R502 3 Vulcan

Municipiul Vulcan, Str. Mihai Viteazu Nr. 1a, Judetul Hunedoara

Vulcan

R505

R505 7 Bocsa

Orasul Bocsa, Str. Dacia Nr. 3, Judetul Caras - Severin

Bocsa

R512

R512 6 Mehadia

Sat Mehadia, Comuna Mehadia, E 70 Km 384, Judetul Caras Severin

Mehadia

R514

R514 2 Oravita

Orasul Oravita, Str. Closca Nr. 43, Judetul Caras Severin

Oravita

R525

R525 1 Jimbolia

Oras Jimbolia, Calea Timisorii Nr. 96, Judetul Timis

Jimbolia

R539

R539 Dumbravita

Sat Dumbravita, Comuna Dumbravita, Str. Conac Nr. 4, Judetul Timis

Dumbravita

R544

R544 1 Arad (Podgoria)

Municipiul Arad, P-Ta Acad. Caius Iacob Nr. 1/C, Judetul Arad

Arad

R552

R552 9 Arad (Cocorilor)

Arad, Str. Musetel Nr.45, Jud. Arad

Arad

R561

R561 20 Han

Municipiul Arad, D.N.7 Km 555+100, Judetul Arad

Arad

R566

R566 Statia Nr.1 Chisineu Cris

Orasul Chisineu Cris, Str. Infratirii F.N., Judetul Arad

Chisineu Cris

R568

R568 Statia Nr.3 Varsand

Comuna Pilu, Sat Varsand, Dn 79 A, Km 23 Nr. 520, Judetul Arad

Varsand

R570

R570 Statia Nr.1 Lipova

Orasul Lipova, Piata Nicolae Iorga Nr. 1, Judetul Arad

Lipova

R576

R576 Statia Nr.2 Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia, Str. Republicii Nr. 30, Judetul Alba

Alba Iulia

R577

R577 Statia Teius

Orasul Teius, Str Clujului Nr. 157, Judetul Alba

Teius

R580

R580 Statia Nr.2 Sebes

Municipiul Sebes, Str Lucian Blaga Nr. 102, Judetul Alba

Sebes

R582

R582 Statia Cugir

Orasul Cugir, Str Victoriei Nr. 12, Judetul Alba

Cugir

R591

R591 Statia Nr. 5 Oradea

Municipiul Oradea, Str Gheorghe Lazar,  Roman Ciorogariu – Mihai Eminescu, Judetul Bihor

Oradea

R597

R597 Statia 11 Beius

Municipiul Beius, Str. Horea Nr. 80, Judetul Bihor

Beius

R607

R607 Statia Nr.4 Jibou

Oras Jibou, Str. 1 Mai Nr. 25, Judetul Salaj

Jibou

R613

R613 Statia Nr.2 Sibiu

Municipiul Sibiu, Calea Surii Mari Nr. 16b, Judetul Sibiu

Sibiu

R621

R621 Statia Nr.9 Copsa Mica

Oras Copsa Mica, Soseaua Sibiului Nr. 57, Judetul Sibiu

Copsa Mica

R627

R627 Statia Nr.3 Baia Mare

Municipiul Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu Nr. 163, Judetul Maramures

Baia Mare

R669

R669 Statia Nr.28 Eforie Nord

Orasul Eforie, Loc. Eforie Nord, Str. Republicii Nr. 2, Judetul Constanta

Eforie Nord

R710

R710 Statia Julita

Comuna Varadia De Mures, Sat Julita Nr. 311, Judetul Arad

Julita

R734

R734 Statia 14 Poiana Teiului

Comuna Poiana Teiului, Sat Poiana Largului, Dn 17b, Judetul Neamt

Poiana Largului

R738

R738 Statia Deva M

Municipiul Deva, Calea Zarandului Nr. 5, Judetul Hunedoara

Deva

R760

R760 Statia Constanta 6 M

Municipiul Constanta, Sos. Mangaliei Nr. 181, Judetul Constanta

Constanta

R779

R779 Statia Afumati Petromv

Comuna Afumati, Sat Afumati, Soseaua Bucuresti – Urziceni Nr. 26, Judetul Ilfov

Afumati

R790

R790 Statia Isaccei Tulcea

Municipiul Tulcea, Str. Isaccei Nr. 127, Judetul Tulcea

Tulcea

R793

R793 Palazu Mare Petromv

Municipiul Constanta, Loc. Palazu Mare, Parcela 387/1, Judetul Constanta

Palazu Mare

R796

R796 Statia Gurasada

Comuna Gurasada, Satul Gurasada, Dn 7 Nr. 231, Judetul Hunedoara

Gurasada

R857

R857 Statia Simian Petrom Vb

Comuna Simian, Satul Simian, Judetul Mehedinti

Simian

R885

R885 Statia A2 Km 66 Stanga

A2 Autostrada Soarelui Constanta - Bucuresti  Km 66 Stanga, Jud. Calarasi

 Lehliu Gara

R886

R886 Statia A2 Km 66 Dreapta

A2 Autostrada Soarelui Bucuresti - Constanta Km 66 Dreapta, Jud. Calarasi

Lehliu Gara

R893

R893 Statia Baia Mare 2

Municipiul Baia Mare, Str. Victoriei 72, Judetul Maramures

Baia Mare

R974

R974 Statia Nr.10 Calafat

Municipiul Calafat, Str. Traian Nr. 1 Bis, Judetul Dolj

Calafat

R003

R003 Baneasa

Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti Nr. 2, Sector 1

Bucuresti

R011

R011 Virtutii 2

Municipiul Bucuresti , Soseaua Virtutii , Nr.48 , Sector 6 , Bucuresti 

Bucuresti

R014

R014 Cimpeni

Oras Campeni, Jud. Alba, Str. Libertatii Nr. 19b

Cimpeni

R016

R016 Snagov

Comuna Ciolpani, Sat Ciolpani, Soseaua Bucuresti - Ploiesti Nr. 137, Judetul Ilfov

Ciolpani

R024

R024 Buchin

Centura Caransebes, Intersectie Cu Dn6, Fn, Com.Buchin, Jud. Caras Severin

Buchin

R025

R025 Gara Nicolina

Municipiul Iasi, Bd. Nicolae Iorga, Nr.6m, Iasi, Jud. Iasi

Iasi

R026

R026 Oltenitei

Bucuresti, Soseaua Oltenitei Nr. 253 A, Sector 4

Bucuresti

R028

R028 Pantelimon

Bucuresti, Soseaua Pantelimon 454, Sector 2

Bucuresti

R031

R031 Brancoveanu

Bucuresti, B-Dul Constantin Brancoveanu Nr. 97a, Sector 4

Bucuresti

R035

R035 Giurgiului

Comuna Jilava, Satul Jilava, Soseaua Giurgiului Km 9 + 100, Judetul Ilfov

Jilava

R038

R038 Calea Aradului Timisoara

Calea Aradului Dn69 Km3, Timisoara, Jud. Timis

Timisoara

R051

R051 Km.36

Oras Bolintin Vale, Autostrada Bucuresti Pitesti Km 36, Judetul Giurgiu

Bolentin Vale

R071

R071 Chitila Sat

Oras Chitila, Loc. Rudeni, Soseaua De Centura, Judetul Ilfov

Chitila

R072

R072 Giurgiu Panselei

Comuna Jilava, Satul Jilava, Soseaua Giurgiului Nr. 46a, Judetul Ilfov

Jilava

R080

R080 4 Cluj

Comuna Baciu, Sat Baciu, Str.Transilvaniei Nr 4 , Judetul Cluj

Baciu

R083

R083 8 Cluj

Municipiul Cluj – Napoca, Str. Parang Nr. 3, Judetul Cluj

Cluj-Napoca

R087

R087 1 Huedin

Orasul Huedin, Str. Protopop Aurel Munteanu Nr. 127, Judetul Cluj

Huedin

R091

R091 2 Suceava

Municipiul Suceava, Str. Cernauti Nr. 112f, Judetul Suceava

Suceava

R093

R093 4 Gura Humorului

Oras Gura Humorului, B-Dul Bucovina Nr. 100bis, Judetul Suceava

Gura Humorului

R100

R100 9 Vatra Dornei

Municipiul Vatra Dornei, Str. Argestru Nr. 4, Judetul Suceava

Vatra Dornei

R108

R108 10 Radauti

Municipiul Radauti, Calea Bucovinei Nr. 49p, Judetul Suceava

Radauti

R114

R114 2 Botosani

Municipiul Botosani, Calea Nationala Nr. 142, Judetul Botosani

Botosani

R135

R135 12 Pacurari

Municipiul Iasi, Soseaua Pacurari Nr. 92, Judetul Iasi

Iasi

R141

R141 Pascani

Municipiul Pascani, Str. Gradinitei Nr. 5, Judetul Iasi

Pascani

R142

R142 Harlau

Comuna Scobinti, Sat Badeni, Dn 28b, Judetul Iasi

Scobinti

R146

R146 2 Faget Piatra Neamt

Municipiul Piatra Neamt, Str. Orhei Nr. 5, Judetul Neamt

Piatra Neamt

R148

R148 4 Bicaz

Orasul Bicaz, Str. Republicii Fn, Judetul Neamt

Bicaz

R153

R153 11 Darmanesti

Municipiul Piatra Neamt, Str. Petru Rares Nr. 65, Judetul Neamt

Piatra Neamt

R157

R157 3 Roman

Municipiul Roman, Artera Ocolitoare Nr. 9, Judetul Neamt

Roman

R159

R159 1 Bacau

Municipiul Bacau, Str Calea Moldovei Nr. 96, Judetul Bacau

Bacau

R163

R163 5 Onesti

Municipiul Onesti, Str Libertatii Nr. 1a, Judetul Bacau

Onesti

R167

R167 9 Moinesti

Municipiul Moinesti, Str Atelierelor Nr. 45, Judetul Bacau

Moinesti

R190

R190 23 Saturn

Municipiul Galati, Str. Saturn Nr. 17, Judetul Galati

Galati

R195

R195 1 Focsani

Municipiul Focsani, Str. Cuza Voda Nr. 58a, Judetul Vrancea

Focsani

R203

R203 Buzau-Nord

Municipiul Buzau, Dn2, Km. 113-900, Judetul Buzau

Buzau

R204

R204 Buzau-Sud

Municipiul Buzau, Soseaua Spatarului Nr. 18, Judetul Buzau

Buzau

R206

R206 2 Buzau

Municipiul Buzau, Soseaua Brailei Nr. 10, Judetul Buzau

Buzau

R207

R207 3 Ramnicu Sarat

Municipiul Ramnicu Sarat, Str Focsani Nr. 37, Judetul Buzau

Rm. Sarat

R208

R208 4 Patirlagele

Orasul Patarlagele, Str. Al. I. Cuza Nr. 71, Judetul Buzau

Patirlagele

R224

R224 Oprisenesti

Oras Ianca, Sat Oprisenesti Nr. 106d, Judetul Braila

Oprisenesti

R227

R227 Lacu Sarat

Com Chiscani, Sat Lacul Sarat, Sos. Vizirului Km 7, Judetul Braila

Chiscani

R229

R229 1 Tulcea

Municipiul Tulcea, Str. Babadag Nr. 160, Judetul Tulcea

Tulcea

R232

R232 Macin

Oras Macin, Str. Brailei Nr. 1, Judetul Tulcea

Macin

R235

R235 1 Calarasi

Municipiul  Calarasi, Str. Prelungirea Bucuresti Nr. 295, Judetul Calarasi 

Calarasi

R236

R236 2 Calarasi

Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei Nr. 42, Judetul Calarasi

Calarasi

R242

R242 1 Oltenita

Municipiul Oltenita, B-Dul 22 Decembrie Nr. 2d, Judetul Calarasi

Oltenita

R246

R246 1 Lehliu

Oras Lehliu Gara ,Str.Nicolae Titulescu Nr.2, Judetul Calarasi

Lehliu

R248

R248 1 Slobozia

Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti – Constanta Nr. 1, Judetul Ialomita

Slobozia

R250

R250 4 Slobozia

Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti Constanta Km 110, Judetul Ialomita

Slobozia

R251

R251 1 Urziceni

Municipiul Urziceni, Soseaua Bucuresti – Buzau Km 57, Judetul Ialomita

Urziceni

R253

R253 1 Fetesti

Municipiul Fetesti, Str. Calarasi Nr. 514, Judetul Ialomita

Fetesti

R254

R254 1 Tandarei

Orasul Tandarei, Str. Bucuresti Nr. 283, Judetul Ialomita

Tandarei

R255

R255 1 Hipodrom

Municipiul Ploiesti, B-Dul Bucuresti Nr.230, Judetul Prahova

Ploiesti

R256

R256 2 Ploiesti

Comuna Blejoi, Sat Blejoi Nr. 916, Judetul Prahova

Blejoi

R257

R257 3 Bucov

Municipiul Ploiesti, Str. Strandului Nr. 2, Judetul Prahova

Ploiesti

R289

R289 3 Moreni

Municipiul Moreni, Str. Republicii Nr. 52, Judetul Dambovita

Moreni

R293

R293 12 Targoviste

Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti Nr. 5, Judetul Dambovita

Targoviste

R305

R305 2 Bistrita

Municipiul Bistrita, Localitatea Viisoara, Nr. 301, Judetul Bistrita Nasaud

Bistrita

R320

R320 6 Tg Jiu–Coloana Infinitu

Municipiul Targu Jiu, Calea Bucuresti Nr. 9g, Judet Gorj

Tg-Jiu

R330

R330 14 Alexandria

Municipiul Alexandria, Str. Bucuresti Nr. 184, Judetul Teleorman

Alexandria

R338

R338 1 Pitesti (Maracineni)

Municipiul Pitesti, Calea Bucuresti Nr. 35, Judetul Arges

Pitesti

R339

R339 2 Bascov

Comuna Bascov, Sat Bascov, Str. Paisesti Nr. 133 A, Judetul Arges

Bascov

R340

R340 3 Craiovei

Comuna Bradu, Sat Geamana, Judetul Arges

Geamana

R353

R353 16-Autostrada Km. 80

Comuna Ratesti, Sat Mavrodolu, Autostrada A1 Bucuresti Pitesti Km 80, Judetul Arges

Mavradolu

R354

R354 17-Autostrada Km 94

Comuna Cateasca, Sat Cateasca, Autostrada Bucuresti Pitesti Km 94+290, Judetul Arges

Cateasca

R379

R379 17 Racovita

Comuna Racovita, Sat Tutulesti, Judetul Valcea

Tutulesti

R399

R399 28 Craiova

Municipiul Craiova, B-Dul Decebal Nr. 10, Judetul Dolj

Craiova

R400

R400 29 Craiova

Municipiul Craiova, Str. Nicolae Romanescu Nr. 112c, Judetul Dolj

Craiova

R413

R413 2 Drobeta Turnu Severin

Municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei Nr. 183, Judetul Mehedinti

Dr.Tr.Severin

R427

R427 1 Sf.Gheorghe

Municipiul Sfantu Gheorghe, Str. Lt. Pais David Nr. 18, Judetul Covasna

Sfantu Gheorghe

R439

R439 3 Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Toplita Nr. 149, Judetul Harghita

Miercurea Ciuc

R446

R446 5 Gheorgheni

Municipiul Gheorgheni, Str. Nicolae Balcescu Nr. 117, Judetul Harghita

Gheorgheni

R456

R456 4 Tg.Mures

Municipiul Targu Mures, Str. Gheorghe Doja Nr. 286, Judetul Mures

Tg.Mures

R467

R467 1 Reghin

Municipiul Reghin, Str. Iernuteni Nr. 160, Judetul Mures

Reghin

R469

R469 1 Bartolomeu

Municipiul Brasov, Calea Fagarasului Nr.4 B, Judetul Brasov

Brasov

R475

R475 8 Predeal

Oras Predeal, Str Mihail Saulescu Nr. 8, Judetul Brasov

Predeal

R477

R477 11 Triaj

Municipiul Brasov, Str. Harmanului Nr. 55a, Judetul Brasov

Brasov

R478

R478 12 Grivitei

Municipiul Brasov, B-Dul. Grivitei Nr. A26, Judetul Brasov

Brasov

R480

R480 14 Timis

Oras Predeal – Timisul De Jos, Soseaua Nationala Nr. 14, Judetul Brasov

Timisu De Jos

R486

R486 2 Rupea

Oras Rupea, Str Parchetarilor Nr. 8, Judetul Brasov

Rupea

R506

R506 8 Resita

Municipiul Resita, Calea Caransebesului Nr. 6, Judetul Caras Severin

Resita

R530

R530 3 Lugoj

Municipiul Lugoj, Str. Caransebesului Nr. 4, Judetul Timis

Lugoj

R532

R532 2 Sannicolau Mare

Orasul Sannicolau Mare, Str. Drumul Cenadului Nr. 18/A, Judetul Timis

Sannicolau Mare

R538

R538 Cornesti

Comuna Ortisoara, Sat Cornesti, Dn 69 Km 18, Judetul Timis

Cornesti

R541

R541 Sag

Comuna Sag, Sat Sag, Dn 59, Km. 13, Judetul Timis

Sag

R542

R542 Torontal

Municipiul Timisoara, Calea Torontalului Nr. 71, Judetul Timis

Timisoara

R546

R546 3 Arad (Micalaca)

Municipiul Arad, Calea Radnei Nr. 286, Judetul Arad

Arad

R560

R560 19 Arad Vest

Municipiul Arad, D.N. 7 Km 553+700, Judetul Arad

Arad

R587

R587 Statia Nr. 1 Oradea

Municipiul Oradea, Calea Borsului Nr. 2b, Judetul Bihor

Oradea

R589

R589 Statia Nr. 3 Oradea

Municipiul Oradea, Str Nufarului Nr. 28a, Judetul Bihor

Oradea

R593

R593 Statia Nr. 7 Vama Bors

Comuna Bors, Sat Bors, Str. Soseaua Borsului Nr. 156, Judetul Bihor

Bors

R594

R594 Statia Nr. 8 Vama Bors

Comuna Bors, Sat Bors, Str. Soseaua Borsului Nr. 159, Judetul Bihor

Bors

R614

R614 Statia Nr.3 Sibiu

Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr 49, Judetul Sibiu

Sibiu

R618

R618 Statia Nr.12 Vestem

Comuna Selimbar, Satul Vestem, Intersectia Dn1 Km 296 + 300 Cu Dn7 Km 258 + 790, Judetul Sibiu

Vestem

R620

R620 Statia Nr.8 Medias

Municipiul Medias, Soseaua Sibiului Nr. 98, Judetul Sibiu

Medias

R624

R624 Statia Baia Mare - Centru

Municipiul Baia Mare, B-Dul Republicii Nr. 46, Judetul Maramures

Baia Mare

R634

R634 Statia Nr.10 Sighetu Marm

Municipiul Sighetu Marmatiei, Str Bogdan Voda  Nr. 125, Judetul Maramures

Sighetu Marmatiei

R636

R636 Statia Nr.8 Viseu De Sus

Orasul Viseu De Sus, Str. Randunelelor Nr 23, Judetul Maramures

Viseu De Sus

R638

R638 Statia Nr.1 Satu Mare

Municipiul Satu Mare, Str. Botizului Nr. 20, Judetul Satu Mare

Satu Mare

R639

R639 Statia Nr.2 Negresti Oas

Oras Negresti Oas, Str. Victoriei Nr. 2, Judetul Satu Mare

Negresti Oas

R646

R646 Statia Nr.12 Petea

Comuna Dorolt, Sat Petea Nr. 68, Judetul Satu Mare

Petea

R656

R656 Statia Nr.3 Giurgiu

Municipiul Giurgiu, B-Dul Bucuresti Nr. 86, Judetul Giurgiu

Giurgiu

R657

R657 Statia Nr.4 Giurgiu-Ghimp

Comuna Ghimpati, Sat Ghimpati, Soseaua Bucuresti - Alexandria Nr. 4, Jud.Giurgiu

Ghimpati

R659

R659 Statia Nr.6a Giurgiu

Municipiul Giurgiu, Vama Giurgiu, Statia 6a, Judetul Giurgiu

Giurgiu

R660

R660 Statia Nr.6b Giurgiu

Municipiul Giurgiu, Vama Giurgiu, Statia 6b, Judetul Giurgiu

Giurgiu

R667

R667 Statia Nr.26 Constanta

Municipiul Constanta, Bd.Tomis Nr. 315, Judetul Constanta

Constanta

R668

R668 Statia Nr.27 Constanta

Municipiul Constanta, B-Dul Mamaia Nr. 287, Judetul Constanta

Constanta

R670

R670 Statia Nr.31 Constanta

Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu Nr. 131, Judetul Constanta

Constanta

R673

R673 Statia Nr.39 Constanta

Municipiul Constanta, B-Dul I.C. Bratianu Fn, Judetul Constanta

Constanta

R674

R674 Statia Medgidia

Municipiul Medgidia, Str. Independentei Nr. 73c, Judetul Constanta

Medgidia

R679

R679 Statia Nr.1 Mangalia

Municipiul Mangalia, Soseaua Constantei Nr. 33, Judetul Constanta

Mangalia

R684

R684 Petrom Slobozia

Slobozia, Sos. Bucuresti-Constanta (Dn2a), Nr.14, Jud. Ialomita

Slobozia

R687

R687 Petrom Potlogi

Com. Potlogi, Sat Potlogi, Str. Trandafirilor, Nr.11a

Com. Potlogi

R688

R688 Petrom Ring Road Albota

Com. Albota, Sat Albota, Nr.465 Bis, Jud. Arges

Com. Albota

R689

R689 Petrom 2 Giurgiu

Giurgiu, Soseaua Prieteniei, Nr.1a, Jud. Giurgiu

Giurgiu

R690

R690 Petrom Vasile Lascar Bucu

Bucuresti, Str. Vasile Lascar Nr.141a, Sect.2

Bucuresti

R739

R739 Statia Timisoara Sagului

Municipiul Timisoara, Calea Sagului Nr. 138-140, Judetul Timis

Timisoara

R740

R740 Statia Timisoara Torontal

Municipiul Timisoara, Str. Miresei Nr. 1, Judetul Timis

Timisoara

R742

R742 Statia Alba Iulia M

Municipiul Alba Iulia, B-Dul Ferdinand I Nr. 76, Judetul Alba

Alba Iulia

R743

R743 Statia Sibiu 2 Compa

Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 42-D, Judetul Sibiu

Sibiu

R744

R744 Statia Afumati M

Comuna Afumati, Sos. Bucuresti-Urziceni, Nr.2a, Tarla 113, Parcela 444, Jud. Ilfov

Afumati

R750

R750 Statia Virtutii M

Bucuresti, Sectorul 6, Sos. Virtutii Nr. 27

Bucuresti

R751

R751 Statia Brancoveanu M

Bucuresti, Sectorul 4, B-Dul Constantin Brancoveanu Nr. 16a

Bucuresti

R754

R754 Statia Titan Mpp N. Grigo

Bucuresti, Sectorul 3, B-Dul Nicolae Grigorescu Nr. 34b

Bucuresti

R755

R755 Statia Bdul Timisoara M

Bucuresti, Sectorul 6, B-Dul Timisoara Nr. 8c

Bucuresti

R756

R756 Statia Mihai Bravu M

Bucuresti, Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu Nr. 485-489

Bucuresti

R757

R757 Statia Tudor Vladimirescu

Bucuresti, Sectorul 5, B-Dul Tudor Vladimirescu Nr. 64-78

Bucuresti

R758

R758 Statia Bacau Milcov M

Municipiul Bacau, Str. Milcov Nr. 132bis, Judetul Bacau

Bacau

R761

R761 Statia Constanta Tabacari

Municipiul Constanta, Str. Soveja Nr. 44, Judetul Constanta

Constanta

R762

R762 Statia Baia Mare M

Municipiul Baia Mare, Str. Garii Nr. 2b, Judetul Maramures

Baia Mare

R763

R763 Statia Satu Mare Careiulu

Municipiul Satu Mare, Str. Careiului Nr. 57/A -57/B, Judetul Satu Mare

Satu Mare

R765

R765 Statia Oradea Episcopia M

Municipiul Oradea, Str. Matei Corvin Nr. 1f, Judetul Bihor

Oradea

R766

R766 Statia Brasov M

Municipiul Brasov, Calea Bucuresti Nr. 110, Judetul Brasov

Brasov

R767

R767 Statia Craiova Caracal M

Municipiul Craiova, Str. Henry Ford (1863-1947) Nr. 2, Judetul Dolj

Craiova

R777

R777 Statia Piatra Neamt

Municipiul Piatra Neamt, B-Dul General Nicolae Dascalescu Nr. 397, Judetul Neamt

Piatra Neamt

R782

R782 Alba Iulia Petromv

Loc. Oarda, Municipiul Alba Iulia, Str Biruintei Nr. 78, Judetul Alba

Oarda De Jos

R784

R784 Arad Ring Road

Municipiul Arad, Str. Campurilor Nr. 2/A, Judetul Arad

Arad

R785

R785 Statia Faget Petromv

Orasul Faget, Str. Calea Lugojului Nr. 84, Judetul Timis

Faget

R798

R798 Statia Sala Polivalenta C

Municipiul Craiova, B-Dul Stirbei Voda Nr. 30a, Judetul Dolj

Craiova

R799

R799 Statia Valcea Ringroad Pe

Municipiul Ramnicu Valcea, Calea Lui Traian Nr. 269b, Judetul Valcea

Rm.Valcea

R827

R827 Statia Nadlac

Calea Aradului Fn, Oras Nadlac, Judetul Arad

Nadlac 

R895

R895 Statia Botosani

Calea Nationala 43b

Botosani

R923

R923 Statia Vuia

Traian Vuia 141 A/B , Cluj Napoca

Cluj

R944

R944 Statia Ramnicu Valcea 1

Municipiul Ramnicu Valcea, Calea Lui Traian 53, Judetul Valcea

Ramnicu Valcea

R950

R950 Statia Sighetul Marmatiei

Municipiul Sighetul Marmatieie, Piata 1 Decembrie 1918 F.N.,Judetul Maramures

Sighetul Marmatiei

R954

R954 Statia Suceava

Municipiul Suceava, Calea Unirii  22, Judetul Suceava

Suceava

R963

R963 Statia Zalau

Municipul Zalau, Str. Mihai Viteazul 107-109, Judet Salaj

Zalau

R975

R975 Statia Petrom City

Bucuresti, Sector 1, Soseaua Straulesti Nr 69a, 013337

Bucuresti

R986

R986 Statia Petrom Lugoj Ring

Municipiul Lugoj, Centura Lugoj Km 6+950 Judetul Timis

Timis