Supereroul Milk Burger te incurajeaza sa canti alaturi de instrumentele tale preferate

16.11.2020- 13.12.2020

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

16-11-2020

Negoita Daniela Cristina

Voucher Profi

16-11-2020

Dumitru Airinei

Voucher Profi

17-11-2020

Gurtler Rodica

Voucher Profi

17-11-2020

Daniela Stanila

Voucher Profi

17-11-2020

Cojocaru Amalia

Voucher Profi

18-11-2020

Deac Raluca

Voucher Profi

18-11-2020

Zavoianu Florin

Voucher Profi

18-11-2020

Mateescu Iuliana Alina

Voucher Profi

19-11-2020

Gurtler Nathalie

Voucher Profi

19-11-2020

Gurtler Robert

Voucher Profi

19-11-2020

Gheorghe Corina

Voucher Profi

20-11-2020

Neg Popescu Liliana

Voucher Profi

20-11-2020

Ciprian George Ilie

Voucher Profi

20-11-2020

Donath Emoke

Voucher Profi

21-11-2020

Nanu Irina

Voucher Profi

21-11-2020

Airinei Iuliana

Voucher Profi

21-11-2020

Aliciuc Ciprian

Voucher Profi

22-11-2020

Oprescu Constanta

Voucher Profi

22-11-2020

Rusu Mihaela

Voucher Profi

23-11-2020

Dragomirescu Cristian

Voucher Profi

23-11-2020

Tataru Constantin

Voucher Profi

23-11-2020

Postelnicu Mariana

Voucher Profi

24-11-2020

Marginean Angela

Voucher Profi

24-11-2020

Dragomirescu Irina

Voucher Profi

24-11-2020

Marginean Ovidiu

Voucher Profi

25-11-2020

Tataru Catalin

Voucher Profi

25-11-2020

Moldovan Ioan

Voucher Profi

26-11-2020

Daniel Moldovan

Voucher Profi

26-11-2020

Radoias Alina

Voucher Profi

26-11-2020

Gabor Csaba

Voucher Profi

27-11-2020

Bebu Georgiana

Voucher Profi

27-11-2020

Axinia Domnica Ionica

Voucher Profi

27-11-2020

Gheorghe Cristian Stelian

Voucher Profi

28-11-2020

Bogdan Chirca

Voucher Profi

28-11-2020

Neculcea Florin

Voucher Profi

29-11-2020

Ludosi Zoltan

Voucher Profi

29-11-2020

Ivan Adriana

Voucher Profi

29-11-2020

Dinu Vasilica

Voucher Profi

30-11-2020

Ludusan Petru

Voucher Profi

30-11-2020

Constantin Popa

Voucher Profi

01-12-2020

Bebu Ionut

Voucher Profi

01-12-2020

Maxim Elena Mirela

Voucher Profi

01-12-2020

Fister Cristina

Voucher Profi

02-12-2020

Bebu Nicoleta

Voucher Profi

02-12-2020

Sandu Maria Roxana

Voucher Profi

02-12-2020

Creanga Nina

Voucher Profi

02-12-2020

Turtureanu.Mihaela71@Yahoo.Com

Voucher Profi

03-12-2020

Dragomirescu Simona

Voucher Profi

03-12-2020

Gherga Roxana Elena

Voucher Profi

04-12-2020

Paraschiv Maria-Magdalena

Voucher Profi

04-12-2020

Spataru Simona Lorena

Voucher Profi

04-12-2020

Popescu Camelia

Voucher Profi

05-12-2020

Tataru Ileana

Voucher Profi

06-12-2020

Petrea Lucian

Voucher Profi

06-12-2020

Calugarita Roland Cosmin

Voucher Profi

06-12-2020

Placinta Florin

Voucher Profi

06-12-2020

Cezara Podocea

Voucher Profi

07-12-2020

Dragomirescu Vasile

Voucher Profi

07-12-2020

Doboseriu Mihaela Loredana

Voucher Profi

07-12-2020

Lazar Stefan

Voucher Profi

08-12-2020

Onea Aurelia

Voucher Profi

08-12-2020

Neacsu Adrian

Voucher Profi

08-12-2020

Leaha Mariana Dorina

Voucher Profi

09-12-2020

Dragomirescu Elena

Voucher Profi

09-12-2020

Natalia Ivan

Voucher Profi

10-12-2020

Neculcea Mariana

Voucher Profi

10-12-2020

Talos Adriana

Voucher Profi

10-12-2020

Veliscu Ramona

Voucher Profi

11-12-2020

Oniga Nicoleta

Voucher Profi

11-12-2020

Monica Georgiana Voinea

Voucher Profi

11-12-2020

Neculcea Constantin

Voucher Profi

12-12-2020

Plesea-Condratovici Mariana

Voucher Profi

12-12-2020

Veliscu Radu

Voucher Profi

12-12-2020

Bratosin Valentina

Voucher Profi

13-12-2020

Leanca Ioana

Voucher Profi

13-12-2020

Sandru Constantin Bogdan

Voucher Profi

13-12-2020

Mohora Sorin

Voucher Profi

19-11-2020

Monica Grosu

Set tobe

26-11-2020

Gaina Cristina

Chitara

13-12-2020

Gabor Rozalia

Xilofon

27-11-2020

Paun Nicoleta

Dispozitiv Karaoke

17-11-2020

Picincu-Hobjila Viorica

Dispozitiv Karaoke

18-11-2020

Pirosca Ana Maria

Dispozitiv Karaoke

16-11-2020

Moldovan Catalin

Voucher Profi

22-11-2020

Cobzaru Valentin

Voucher Profi

25-11-2020

Ovreiu Anne Marie

Voucher Profi

06-12-2020

Cracut Stoicescu Vasile

Orga

28-11-2020

Suta Patricia - Maria

Voucher Profi

04-12-2020

Oana Mircescu

Voucher Profi

05-12-2020

Rodica Popescu

Voucher Profi

06-12-2020

Alex Mircescu

Voucher Profi

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Supereroul Milk Burger te incurajeaza sa canti alaturi de instrumentele tale preferate”

16.11.2020- 13.12.2020

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala “Supereroul Milk Burger te incurajeaza sa canti alaturi de instrumentele tale preferate” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre ETI European Food Industries S.A., cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285, cont IBAN nr. 59UGBI0000512003536RON, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata prin dl. Stephane Batoux – Head of International.

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site www.etibonus.com/ro.  


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in toate magazinele Profi din tara, in perioada cuprinsa intre data de 16.11.2020 ora 00:00:00 si data de 13.12.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 13.12.2020, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (16.11.2020 ora 00:00:00 si data de 13.12.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei), din magazinele Profi si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.  


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in Campanie sunt:

·        Milk Burger crema de lapte si capsuni 35g

·        Milk Burger cu cacao, miere si crema de lapte 35g

·        Milk Burger cu miere, lapte si banane 35g

·        Milk Burger cu miere si crema de lapte 35g                                                                                                     

·        Display 35g x 6 pcs Milk Burger crema de lapte si capsuni

·        Display 35g x 6 pcs Milk Burger cu cacao, miere si crema de lapte

·        Display 35g x 6 pcs Milk Burger cu miere, lapte si banane

·        Display 35g x 6 pcs Milk Burger cu miere si crema de lapte

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

·        Sa achizitioneze minimum 3 produse Milk Burger participante la campanie, in orice combinatie, in perioada 16.11.2020- 13.12.2020, din retaua de magazine Profi, de pe teritoriul Romaniei.

·        Sa inscrie pe website-ul campaniei, www.etibonus.com/ro, in formularul dedicat campaniei “Supereroul Milk Burger te incurajeaza sa canti alaturi de instrumentele tale preferate”, numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, valoarea bonului, data bonului, impreuna cu numele si numarul de telefon.

·        Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor.

 

6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

-        Premii acordate prin momente castigatoare, zilnice, pe parcursul campaniei: 84 x Voucher Profi in valoare de 30 lei;

-        Premii acordate prin extrageri saptamanale, pe parcursul campaniei:1 x Instrument muzical - Set tobe - saptamana 1, 1 x Instrument muzical - chitara - saptamana 2, 1x Instrument muzical - Orga - saptamana 3 si 1x Instrument muzical - Xilofon - saptamana 4;

Saptamana

Perioada

Nr premii

1

16.11 - 22.11

1

2

23.11 - 29.11

1

3

30.11 - 06.12

1

4

07.12 – 13.12

1

 

 

 


Premii acordate prin tragere la sorti, la finalul campaniei: 3 x Dispozitiv Karaoke cu lumini

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sa se inscrie la campanie prin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4. Fiecare numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Un bon fiscal unic este definit de numarul integral, valoarea totala si data bonului

6.6. Fiecare participant unic poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua si momentul inscrierilor sale. Un participant unic este definit in scopul acestei limitari prin numarul de telefon mobil sau prin orice alta combinatie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor castigate de aceeasi persoana (nume si prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, CNP-ul, cod IBAN, in cazul premiilor impozabile).

6.6. Numarul de inscrieri facute de un participant unic este limitat la 10 inscrieri in fiecare zi.

6.7. Vor fi considerate tentative de frauda care vor genera blocarea numerelor de telefon in cauza, fara posibilitatea de a fi facute inscrieri la campanie de pe respectivele numere de telefon, urmatoarele situatii:
- 10 inscrieri invalide consecutive

- Un bon fiscal unic inscris asociat mai multor numere de telefon. Se va considera validata doar prima inscriere, urmatoarele fiind considerate tentative de frauda

6.8. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

 

 

Castigator.

Un Voucher Profi

 

Felicitari! Ai castigat Voucher Profi in valoare de 30 lei. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal!

Prima inscriere reusita

Felicitari! Bon inscris cu succes in Campania “Supereroul Milk Burger te incurajeaza sa canti alaturi de instrumentele tale preferate”. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Urmatoarea inscriere reusita

Inca o sansa la extragerea finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in Campania “Supereroul Milk Burger te incurajeaza sa canti alaturi de instrumentele tale preferate”. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 10 bonuri fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan ETI! Te asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Numar bon incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul bonului se scrie legat, complet, fara spatii sau alte semne distinctive, doar numeric.

Numar incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul de telefon se completeaza pe formatul 0712345678, avand 10 cifre.

Valoare bon incorecta

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca valoarea bonului se scrie integral, cu doua zecimale, pe formatul 10,45

Campania nu a inceput inca

Campania “Supereroul Milk Burger te incurajeaza sa canti alaturi de instrumentele tale preferate” nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 16.11.2020. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “Supereroul Milk Burger te incurajeaza sa canti alaturi de instrumentele tale preferate” s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale pot fi vizualizate in tabelul urmator: 


SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Tip premiu

Numar premii
 (lei cu TVA inclus)

Valoarea individuala
 (lei cu TVA inclus)

Valoarea totala
 (lei cu TVA inclus)

Premii acordate prin momente castigatoare

Voucher Profi

84

30

2520

Premii acordate prin extrageri saptamanale

 

 

 

Instrument muzical - Set tobe - saptamana 1

1

119

119

Instrument muzical - chitara - saptamana 2

1

99

99

Instrument muzical - Orga - saptamana 3

1

90

90

Instrument muzical - Xilofon - saptamana 4

1

93

93

Premii acordate la finalul campaniei, prin extragere

Dispozitiv Karaoke cu lumini

3

519

1557

TOTAL

91

950

4478


7.2
. Valoarea comerciala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 4478 lei cu TVA inclus. 

7.3. Descrierea premiilor:

Voucher Profi

Voucher Profi in valoare de 30 lei. Voucherele pot fi utilizate in orice magazin Profi, pentru achizitia oricaror produse alimentare si/sau nealimentare, cu exceptia produselor din tutun, cu o valoare minima egala cel putin cu valoarea nominala a voucherului. In consecinta, daca valoarea cumparaturilor efectuate este mai mica decat valoarea nominala a voucherului, acesta nu va mai putea fi folosit ca mijloc de plata, iar daca valoarea cumparaturilor efectuate este mai mare decat valoarea nominala a voucherului/valoarea cumulate a voucherelor, utilizatorul va plati diferenta in numerar sau in alta modalitate de plata agreata in magaziele Profi.

Voucherul poate fi folosit o singura data, iar dupa incasare va fi invalidat de sistemul informatic Profi, nemaiputand fi utilizat ulterior.

Voucherele Profi sunt tichete valorice electronice, la purtator, acestea putand fi instrainate sau acordate cadou, in aceleasi conditii de utilizare. De aceea, vanzatorul este autorizat sa incaseze contravaloarea produselor vandute in magazinele sale cu aceste vouchere, la simpla prezentare a acestora, indiferent de identitatea posesorului.

Plata efectuata cu vouchere nu va atrage anularea altor beneficii acordate clientilor magazinelor Profi.

Voucherele vor fi transmise electronic, sub forma de coduri, via email.

Instrument muzical - Set tobe - saptamana 1

Set de Tobe cu Scaunel pentru Copii Jazz Drum, SALAMANDRA KIDS® Albastru - Setul de tobe pentru copii Jazz Drum este alcauit din 10 piese construite special pentru a-i dezvolta copilului creativitatea muzicala. Sunetul redat de aceste instrumente este de calitate, chiar daca este un set de jucarie.  Jazz Drum incurajeaza dar si dezvolta urechea muzicala a celui mic, fiind adresat atat copiilor carora le place muzica sau celor care isi doresc de mici sa devina tobosari atunci cand vor creste.

Dimensiuni:

Inaltime: 48.00 cm

Lungime: 58.00 cm

Asamblarea setului este foarte simpla si intuitiva. Jazz Drum este adresat copiilor de peste 3 ani.

Instrument muzical - chitara - saptamana 2

Chitara electrica pentru copii, rosie - Lungime chitara: 65.5 cm

Functii: jucaria are trei butoane care pot fi activate cu usurinta prin apasare. Primul buton are functie de ON/OFF, al doilea buton este pentru selectarea cantecului dorit, iar al treilea buton are functie de PLAYBACK.

Jucaria functioneaza cu trei baterii de 1.5V AA(nu sunt incluse). Varsta recomandata: + 3 ani      

Instrument muzical - Orga - saptamana 3

Orga pentru copii Bontempi, 37 clape, 4 x AA, 5 melodii, 8 sunete/ritmuri - Orga pentru copii cu 37 de clape, 4 x AA, 5 melodii, 8 sunete/ritmuri.

Caracteristici generale:

8 tonuri si ritmuri, control sunet si ritm

Functioneaza cu 4 baterii AA 1,5 V (R6 / AA) (nu sunt incluse);

Dimensiuni: 55 x 6 x 16 cm.

ATENTIE! Nu este recomandat copiilor sub 3 ani.

Instrument muzical - Xilofon - saptamana 4

Instrument muzical Janod Confetti Xilofon metalic - Xilofon metalic cu 12 note pentru dezvoltarea inteligentei muzicale a copiilor. Dimensiuni xilofon 38.5 x 15.5 x 4.5 cm. Dimensiuni betisoare: 21.5 cm.

Varsta recomandata: 18 luni-3 ani.                                                                                                                             Material:

Metal-Lemn

Functii si Abilitati dezvoltate        Simtul auditiv, Functiile motorii, Creativitatea, Imaginatia, Culoare Multicolor

Dispozitiv Karaoke cu lumini

Design elegant: dispozitiv de karaoke cu efecte sensibile la lumina multi-color? a led-urilor, spectacol de muzic? ?i fântân? de ap?

Wireless: bluetooth pentru conectarea cu smartphone-uri, tablete ?i alte dispozitive BT

Format mare: CD-ul de top înc?rcat red? CD + G (CD-uri cu subtitr?ri karaoke), MP3 etc.                                       Universal: port USB care accept? MP3 pentru redarea muzicii de pe suporturi de date precum chei USB ?i playere MP3.                                                                                                                                                                   Conexiuni: 1 x port USB, 2 x intrare microfon jack 6,3 mm, 1 x intrare AUX 3,5 mm, 1 x ie?ire cinch-video, 1 x ie?ire stereo-cinch

Tipuri de discuri acceptate: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD + G

 

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.  

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR:

 8.1. Premiile zilnice oferite prin momente castigatoare

Cele 84 premii ce constau in Vouchere Profi in valoare de 30 de lei fiecare se ofera prin momente castigatoare. Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de 15.11.2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna 84 momente castigatoare pentru premiile acordate, avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate cate 3 pe zi in perioada campaniei, in intervalul orar 07:00:00 – 23:00:00 al fiecarei zile.

Prima inscriere valida inregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

8.2. Premiile saptamanale oferite prin extrageri saptamanale

Cele 4 premii ce constau in: Instrument muzical - Set tobe - saptamana 1, Instrument muzical - chitara - saptamana 2, Instrument muzical - Orga - saptamana 3 si Instrument muzical - Xilofon - saptamana 4 se ofera prin extrageri saptamanale. Dupa terminarea fiecarei saptamani de campanie, mai exact pe datele 23.11.2020, 30.11.2020 si 07.12.2020 si 14.12.2020 vor avea loctrageri la sorti electronice, la sediul Agentiei, in prezenta reprezentantilor Agentiei si Organizatorului. La fiecare extragere vor participa toate inscrierile valide inregistrate in saptamana anterioara, apartinand participantilor care nu au castigat in prealabil un alt premiu in cadrul Campaniei:


Saptamana

Perioada

Nr premii

1

16.11 - 22.11

1

2

23.11 - 29.11

1

3

30.11 - 06.12

1

4

07.12 – 13.12

1

 


Pentru fiecare castigator extras vor fi extrase cate 5 rezerve. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului.

 

8.2. Tragerea la sorti finala

Tragerea la sorti pentru marele premiu, un Dispozitiv Karaoke cu lumini in valoare de 1557 lei  va fi electronica si va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentant ETI, pe data de 14 decembrie 2020.

Vor fi extrase cate 5 rezerve pentru cele marele premiu. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului. 

In extragerea pentru marele premii vor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postata pe site-ul www.etibonus.com/ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.


SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primii mesajului castigator/de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

 

9.2. Validarea castigatorilor

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare, adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cu bonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

- Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, castigatorii trebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail trebuie sa coincida neechivoc cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web.

- Daca fotografia cu bonul fiscal ridica semne de intrebare, Organizatorul are dreptul de a solicita bonul de la castigator, pentru o analiza mai amanuntita.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

 

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nu apar produse participante la campanie;

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Bonul fiscal nu este din reteaua de magazine Profi;

- Bonul fiscal a mai fost inscris anterior;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail nu coincide cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web;

- Bonul fiscal pe care il trimite participantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau contine stersaturi, facand bonul ilizibil;

-  Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul a mai castigat un premiu in cadrul campaniei;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

 

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii. Castigatorii premiilor vor avea in interiorul coletului si un proces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze pe loc si sa il inmaneze reprezentatului de la firma de curierat sau, daca politica firmei de curierat nu mai permite aceasta procedura, sa il fotografieze/scaneze si sa il trimita pe e-mail la adresa validare@mercury360.ro, in termen de 3 zile lucratoare.


SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

·          Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·          Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in campanie;

·          Situatiile in care participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

·          Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

·          Eventuale greseli de tiparire a bonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul sa solicite fotografii in format electronic cu toate bonurile inscrise de catre un Castigator in campanie sau sa le solicite in original, daca exista vreo suspiciune in privinta sa. De asemenea orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca urmare eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social în Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Înregistrare RO32187285, cont bancar RO49UGBI0000512003538USD, deschis la Garanti Bank SA, reprezentat? prin dl. Marian Balan, Director General.

 

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.      In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2.      In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3.      In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.

 

Temeiul juridic

1.      Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2.      Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

3.      Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

 

Datele prelucrate

1.      Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta

2.      In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiilor

3.      In cazul castigatorilor premiilor impozabile se prelucreaza in plus: CNP-ul


Perioada prelucrarii

1.      Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2.      Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

 

Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.  

 

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

 

Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele,  persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@ETiETiETi.com


SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina www.etibonus.com/ro sau printr-o solicitare scrisa catre ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.