Alimenteaza-ti vara cu energie si distractie!

01.08.2020 - 31.08.2020

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

01-08-2020

Anchidim Cristina

Produse Eti in valoare de 100 lei

02-08-2020

gavrila mihaela

Produse Eti in valoare de 100 lei

03-08-2020

Alexandru Ursut

Produse Eti in valoare de 100 lei

04-08-2020

Loredana ceaus

Produse Eti in valoare de 100 lei

05-08-2020

Gavrila marian

Produse Eti in valoare de 100 lei

06-08-2020

Apostol Vasile Adrian

Produse Eti in valoare de 100 lei

07-08-2020

Dobrete elena

Produse Eti in valoare de 100 lei

07-08-2020

Dobrete gheorghe

1 plin de carburant

08-08-2020

Ana Bondaret

Produse Eti in valoare de 100 lei

09-08-2020

Maria Bondaret

Produse Eti in valoare de 100 lei

10-08-2020

Ceaus Marinela

Produse Eti in valoare de 100 lei

10-08-2020

Dobrete Adelina

1 plin de carburant

11-08-2020

Vitomireanu Doina

Produse Eti in valoare de 100 lei

12-08-2020

Mihaela Cihodaru

Produse Eti in valoare de 100 lei

13-08-2020

Florin Macinica

Produse Eti in valoare de 100 lei

15-08-2020

Ionut Ciobanuc

Produse Eti in valoare de 100 lei

15-08-2020

Bondaret Alex

Produse Eti in valoare de 100 lei

17-08-2020

Florin Mihai

Produse Eti in valoare de 100 lei

18-08-2020

Stefan Lazar

Produse Eti in valoare de 100 lei

19-08-2020

Cristina Ursut

Produse Eti in valoare de 100 lei

20-08-2020

Gheorghita Sotir

Produse Eti in valoare de 100 lei

21-08-2020

Moldovan Izabela

1 plin de carburant

21-08-2020

Butu Ionela

Produse Eti in valoare de 100 lei

22-08-2020

Elena Simion

Produse Eti in valoare de 100 lei

22-08-2020

Gabor Maria

1 plin de carburant

23-08-2020

Botinestean Livia-Olga

Produse Eti in valoare de 100 lei

24-08-2020

Anchidim Dumitru Alexandru

Produse Eti in valoare de 100 lei

26-08-2020

Apostol Teodor

Produse Eti in valoare de 100 lei

26-08-2020

Samziana Constantinescu

Produse Eti in valoare de 100 lei

27-08-2020

Marcela Dita

Produse Eti in valoare de 100 lei

28-08-2020

Chiburta Marian Virgil

Produse Eti in valoare de 100 lei

29-08-2020

Elena Iacovete

Produse Eti in valoare de 100 lei

30-08-2020

Ciucioi Cristian

Produse Eti in valoare de 100 lei

31-08-2020

Dragomirescu Irina

Produse Eti in valoare de 100 lei

16-08-2020

Ciont Petrica

Produse Eti in valoare de 100 lei

24-08-2020

Daniela Stanila

Voucher EMAG in valoare de 1000 lei fiecare

24-08-2020

Botinestean Liviu

Voucher EMAG in valoare de 1000 lei fiecare

06-08-2020

Tarcuta Gheorghe

Voucher EMAG in valoare de 1000 lei fiecare

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Alimenteaza-ti vara cu energie si distractie!”

01.08.2020 - 31.08.2020

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala “Alimenteaza-ti vara cu energie si distractie!” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre ETI European Food Industries S.A., cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Inregistrare RO32187285, cont IBAN nr. 59UGBI0000512003536RON, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata prin dl. Marian Balan – Director General.

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul campaniei prin intocmirea unui act aditional la Regulament urmand ca acesta sa intre in vigoare imediat dupa publicarea acestei modificari online.

1.5. Pentru aducerea conditiilor de derulare a campaniei la cunostinta participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site www.etibonus.com/ro.  


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in statiile Rompetrol din Anexa nr 1 a prezentului Regulament, in perioada cuprinsa intre data de 01.08.2020 ora 00:00:00 si data de 31.08.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 31.08.2020, iar orice decizie de a achizitiona produsele participante in aceasta Campanie este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs, caracteristicile acestuia si conditiile comerciale aferente.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei) care achizitioneaza produsele participante in Campanie, in decursul derularii acesteia (01.08.2020 ora 00:00:00 si data de 31.08.2020, ora 23.59.59, ora Romaniei), din statiile Rompetrol din Anexa nr 1 a prezentului Regulament si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii/colaboratorii ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.  


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante in Campanie sunt:

- Wanted Nuts Milk Baton cu nuga, caramel, arahide , cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte (45g)                                                                                   

- Wanted Nuts Dark Baton cu nuga, caramel, arahide cereale crocante si glazura de ciocolata neagra (45g)       

- Adicto Intense Chocolate Prajitura cu crema si glazura de ciocolata (35g,144g)          

- Adicto Go lemon Prajitura cu crema de lamaie si glazura de lamaie (45g, 144g)
- Adicto Go Chocolate Prajitura cu crema de cacao si glazura de cacao (45g, 144g) 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

·                  Sa achizitioneze oricare dintre produsele participante la Campanie, in perioada Campaniei, din statiile Rompetrol aflate in Anexa nr. 1 a prezentului Regulament

·             Sa inscrie pe website-ul campaniei, www.etibonus.com/ro, in formularul dedicat “Alimenteaza-ti vara cu energie si distractie!”, numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea produselor, valoarea bonului, data bonului, impreuna cu numele si numarul de telefon.

·                  Sa pastreze bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor.

 

6.2. Participantii pot castiga unul dintre urmatoarele premii:

-        Premii zilnice acordate prin momente castigatoare: 31 de premii constand in produse ETI in valoare de 100 lei

-        Premii acordate prin momente castigatoare, saptamanale, pe parcursul campaniei: 4 premii pe saptamana - 1 plin de carburant (benzina sau motorina) in valuare de 400 lei, conform tabelului de mai jos:

Saptamana

Perioada

Nr premii

1

01.08-07.08

1

2

08.08-14.08

1

3

15.08-21.08

1

4

22.08-31.08

1

 

 

 

 

      -      Premii acordate prin tragere la sorti, la finalul campaniei: 3 vouchere EMAG in valoare de 1000 lei fiecare

6.3. In formular se solicita consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin imputernicitii sai, in scopurile organizarii campaniei promotionale, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale aferente. Participantii care doresc sa se inscrie la campanie prin intermediul website-ului si care nu acorda consimtamantul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de inscriere si nu vor putea participa la campanie.

6.4. Fiecare numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Un bon fiscal unic este definit de numarul integral, valoarea totala si data bonului

6.6. Fiecare participant unic poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua si momentul inscrierilor sale. Un participant unic este definit in scopul acestei limitari prin numarul de telefon mobil sau prin orice alta combinatie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor castigate de aceeasi persoana (nume si prenume, adresa de livrare, CNP-ul, cod IBAN, in cazul premiilor impozabile).

6.6. Numarul de inscrieri facute de un participant unic este limitat la 10 inscrieri in fiecare zi.

6.7. Vor fi considerate tentative de frauda care vor genera blocarea numerelor de telefon in cauza, fara posibilitatea de a fi facute inscrieri la campanie de pe respectivele numere de telefon, urmatoarele situatii:
- 10 inscrieri invalide consecutive

- Un bon fiscal unic inscris asociat mai multor numere de telefon. Se va considera validata doar prima inscriere, urmatoarele fiind considerate tentative de frauda

6.8. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie

Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

Castigator: 1 set de produse ETI in valoare de 100 lei

Felicitari! Ai castigat produse ETI in valoare de 100 lei. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal!

Castigator: 1 plin de carburant

Felicitari! Ai castigat un plin de carburant (benzina sau motorina) in valoare de 400 lei. Te vom suna in cateva zile pentru validare, la numarul de telefon declarat de tine in formularul de inscriere. Pastreaza bonul fiscal!

Prima inscriere reusita

Felicitari! Bon inscris cu succes in “Alimenteaza-ti vara cu energie si distractie!”. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Urmatoarele inscrieri reusite

Inca o sansa la extragerea finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator in campania “Alimenteaza-ti vara cu energie si distractie!”. Te asteptam cu noi inscrieri. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!

Bon deja inscris

Fiecare bon poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu noi inscrieri. Succes!

Limita zilnica atinsa

Ai inscris deja 10 bonuri fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan ETI! Te asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!

Inscriere restrictionata

Ne pare rau, inscrierea ta a fost restrictionata din suspiciune de tentativa de frauda. Poti utiliza formularul de contact pentru informatii suplimentare.

Numar bon incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul bonului se scrie legat, complet, fara spatii sau alte semne distinctive, doar numeric.

Numar incorect

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca numarul de telefon se completeaza pe formatul 0712345678, avand 10 cifre.

Valoare bon incorecta

Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de faptul ca valoarea bonului se scrie integral, cu doua zecimale, pe formatul 10,45

Campania nu a inceput inca

Campania “Alimenteaza-ti vara cu energie si distractie!” nu a inceput inca. Te asteptam incepand cu 1 august. Succes!

Campania s-a incheiat

Campania “Alimenteaza-ti vara cu energie si distractie!” s-a incheiat. Vezi lista castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale pot fi vizualizate in tabelul urmator:

Tip premiu

Numar premii
 (lei cu TVA inclus)

Valoarea individuala
 (lei cu TVA inclus)

Valoarea totala
 (lei cu TVA inclus)

Premii acordate zilnic, prin momente castigatoare

Produse Eti in valoare de 100 lei

31

100

3100

Premii acordate saptamanal, prin momente castigatoare

1 plin de carburant

4

400

1600

Premii acordate la finalul campaniei, prin extragere

vouchere EMAG in valoare de 1000 lei fiecare

3

1000

3000

TOTAL

38

7700

 

7.2. Valoarea comerciala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 7700 lei cu TVA inclus.

7.3. Descrierea premiilor:

Produse ETI in valoare de 100 lei

Cos cu produse ETI (Wanted Nuts Milk - Baton cu nuga, caramel, arahide si glazura de ciocolata cu lapte 45g – 16 buc, Wanted Pops Coconut - Baton cu cocos, cereale crocante si glazura de ciocolata cu lapte 28g – 24 buc, Adicto Intense Chocolate - prajitura cu crema de cacao si glazura de ciocolata 35g – 16 buc, Adicto Intense Chocolate Minis bags-  9 miniprajituri cu crema de cacao si glazura de ciocolata) – 1 buc, Adicto Go! Lemon – prajitura cu crema si glazura de lamiae 45g – 24 buc)

Plin de carburant

Voucher Rompetrol pentru carburant (benzina sau motorina) in valoare de 400 lei, valabil timp de 12 luni, in statiile de alimentare mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament

Vouchere EMAG in valoare de 1000 lei fiecare

Voucherele eMag sunt valabile pentru 12 luni de la data emiterii, sunt transmisibile, si pot fi utilizate pentru achizitii de produse pe site-ul www.emag.ro, din orice categorie de produse, cu urmatoarele exceptii: Asigurari, Roviniete, Aur si Bijuterii. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica denumirea si structura categoriilor permise si a celor exceptate, fara a anunta in prealabil castigatorii voucherelor.

 

 

7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei: costul de achizitionare a produselor participante si tariful normal de conexiune la Internet.

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii.  

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR:

8.1. Premiile zilnice oferite prin momente castigatoare

Cele 31 premii ce constau in produse ETI in valoare de 100 lei se ofera prin momente castigatoare. Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de 30.07.2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna 31 momente castigatoare pentru premiile acordate, avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate aleator in perioada campaniei, in intervalul orar 07:00:00 – 23:00:00 al fiecarei zile.

Prima inscriere valida inregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

8.2. Premiile saptamanale oferite prin momente castigatoare

Cele 4 premii ce constau in plin de carburant se ofera prin momente castigatoare. Inainte de inceperea campaniei, mai exact pe data de 30.07.2020, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna 4 momente castigatoare pentru premiile acordate, avand formatul aaaa.ll.zz hh:mm:ss (an, luna, zi, ora, minut, secunda). Momentele castigatoare vor fi alocate aleator in perioada campaniei, in intervalul orar 07:00:00 – 23:00:00 al fiecarei zile, astfel:

 

Saptamana

Perioada

Nr premii

1

01.08-07.08

1

2

08.08-14.08

1

3

15.08-21.08

1

4

22.08-31.08

1

 

 

Prima inscriere valida inregistrata, cronologic, dupa fiecare moment castigator, va fi declarata inscrierea castigatoare.

In cazul in care un participant nu este validat, din orice motiv, premiul va fi acordat participantului care a facut urmatoarea inscriere (cronologic) in campanie, inscriere declarata rezerva.

Pentru fiecare premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apeleaza in ordine, in cazul in care inscrierile anterioare sunt declarate invalidate. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

 

8.3. Tragerea la sorti finala

Tragerea la sorti pentru 3 Vouchere EMAG in valoare de 1000 lei fiecare va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al acesteia si a unui reprezentant ETI, pe data de 1 septembrie 2020.

Vor fi extrase cate 5 rezerve pentru fiecare premiu. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate in prezentul regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului, in ordinea extragerii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

Daca se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va ramane in posesia Organizatorului. 

In extragerea pentru marele premii vor fi incluse toate inscrierile valide din perioada campaniei, cu exceptia inscrierilor facute de participantii care deja au castigat un premiu in cadrul Campaniei.

Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi postata pe site-ul www.etibonus.com/ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Anuntarea castigatorilor

- Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primii mesajului castigator/de la data extragerii, pentru a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

- Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie

- Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.

- Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve.

- Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

 

9.2. Validarea castigatorilor

- Participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze datele personale pentru validare, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro.

- Datele personale necesare validarii sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon de pe care au facut inscrierea castigatoare, adresa completa pentru trimiterea premiului si o fotografie cu bonul fiscal care sa faca dovada numarului inscris in campanie. Fotografia trebuie trimisa in format .jpg, .png sau .pdf.

- Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, castigatorii trebuie sa trimita in plus CNP-ul pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail trebuie sa coincida neechivoc cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web.

- Valoarea totala a bonului fiscal declarata in formularul de inscriere in campanie trebuie sa coincida neechivoc cu valoarea bonului trimis prin e-mail pentru validare.

- Daca fotografia cu bonul fiscal ridica semne de intrebare, Organizatorul are dreptul de a solicita bonul de la castigator, pentru o analiza mai amanuntita.

- Daca participantii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maximum 5 zile lucratoare, sau daca se constata existenta unor neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat drept castigator si cele trimise reprezentantului Organizatorului, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, confirm sectiunii 8 a prezentului Regulament.

- Rezervele vor parcurge intreg procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de anuntare si validare a castigatorilor extrasi.

- Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

 

9.3. Motive de invalidare

Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:

- Pe bonul fiscal trimis pentru validare nu apar produse participante la campanie;

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

- Bonul fiscal nu este din magazinele participante;

- Bonul fiscal a mai fost inscris anterior;

- Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

- Numarul bonului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail nu coincide cu numarul bonului fiscal inscris in Campanie prin Web;

- Bonul fiscal pe care il trimite participantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat sau contine stersaturi, facand bonul ilizibil;

-  Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuza premiul;

- Participantul a mai castigat un premiu in cadrul campaniei;

- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda in cadrul campaniei, in orice mod.

 

9.4. Acordarea premiilor

- Va fi considerata castigatoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform conditiilor din Regulament.

- Premiile vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

- Castigatorii premiilor vor avea in interiorul coletului si un proces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze pe loc si sa il inmaneze reprezentatului de la firma de curierat sau, daca politica firmei de curierat nu mai permite aceasta procedura, sa il fotografieze/scaneze si sa il trimita pe e-mail la adresa validare@mercury360.ro, in termen de 3 zile lucratoare.


SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte parti implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru inscrierile necorespunzatoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de solicitari care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament pentru a fi validate.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra numarului de telefon declarat in momentul inscrierii si va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul de inscriere si validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament.

11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele inscrise in campanie dar care nu au castigat premiile acordate de Organizator dupa perioada de acordare efectiva a premiilor.

11.4. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de modul in care castigatorii aleg sa le utilizeze.

11.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

·          Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

·          Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in campanie;

·          Situatiile in care participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceasta cauza castigatorul nu poate fi contactat la acel numar, pentru a fi validat;

·          Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;

·          Eventuale greseli de tiparire a bonurilor fiscal.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care manifesta un comportament fraudulos in cadrul participarii la campanie.

11.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul sa solicite fotografii in format electronic cu toate bonurile inscrise de catre un Castigator in campanie sau sa le solicite in original, daca exista vreo suspiciune in privinta sa. De asemenea orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca urmare eliminarea din Campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A., cu sediul social în Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj si sediul central din Bucuresti, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park Bucharest, Cladirea O2.1, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de Înregistrare RO32187285, cont bancar RO49UGBI0000512003538USD, deschis la Garanti Bank SA, reprezentat? prin dl. Marian Balan, Director General.

 

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1.      In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2.      In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3.      In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.


Temeiul juridic

1.      Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2.      Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

3.      Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

 

Datele prelucrate

1.      Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta

2.      In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiilor

3.      In cazul castigatorilor premiilor impozabile se prelucreaza in plus: CNP-ul

 

Perioada prelucrarii

1.      Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2.      Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

 

Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.  

 

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.

 

Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele,  persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@ETiETiETi.com

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul, prin intermediul Imputernicitului, va efectua calculul, retinerea si plata catre bugetul de stat, respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12.2. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie, determinate din orice alte cauze.


SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

13.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

15.1. Participantii acestei Campanii Promotionale sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul de participare/desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina www.etibonus.com/ro sau printr-o solicitare scrisa catre ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A, cu sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, judetul Dolj. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

 

Anexa 1
LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Alimenteaza-ti vara cu energie si distractie!”


Statiile Rompetrol participante la campanie sunt urmatoarele:

 

Nr.

DENUMIRE

Denumire Statie

Judet

Adresa

Nr. tel statie

 

1

Statie ROMPETROL

Alba Iulia (Ferdinand)

Alba

str.Ferdinand Nr 66, Alba Iulia

0372.784.878

 

2

Statie ROMPETROL

Pecica

Arad

Pecica, str. 601, nr. 78

0371.695.498

 

3

Statie ROMPETROL

Arad 1 (Cetatii)

Arad

Str. Cetatii nr. 13, 310255, Arad

0372.784.880

 

4

Statie ROMPETROL

Arad 2 (Piata Eroilor)

Arad

Piata Eroilor nr. 8, 310249, Arad

0372.784.881

 

5

Statie ROMPETROL

Arad 3 (Radnei)

Arad

Calea Radnei nr. 190-192, 310000, Arad

0372.784.882

 

6

Statie ROMPETROL

Nadlac 1

Arad

DN 7, km. 593+800 dreapta (Zona PCTF  FN), Nadlac

0372.784.945

 

7

Statie ROMPETROL

Nadlac 2

Arad

DN 7, km. 593+800 stanga (Zona PCTF FN), Nadlac

0372.784.946

 

8

Statie ROMPETROL

Arad 4 (Savarsin)

Arad

DN 7, km. 456+700, 317270, Savarsin

0372.784.975

 

9

Statie ROMPETROL

Curtea de Arges

Arges

Curtea de Arges, strada Albesti, nr. 36, Judet Arges

0720 458 410

 

10

Statie ROMPETROL

Pitesti 1 (Fratii Golesti)

Arges

Str. Fratii Golesti 56-58-60, 110174, Pitesti

0372.784.961

 

11

Statie ROMPETROL

Pitesti 2 (Rolast)

Arges

Bd. N. Balcescu (zona Rolast SA), 110000, Pitesti

0372.784.962 /0372.784.831

 

12

Statie ROMPETROL

Pitesti 3 (Podul Viilor)

Arges

Calea Bucuresti 38, 110000, Pitesti

0372.784.963

 

13

Statie ROMPETROL

PITESTI4

Arges

Calea Craiovei,nr.127, Pitesti

0372.784.964

 

14

Statie ROMPETROL

Bacau 3 - Milcov

Bacau

Str.Milcov nr.5A,Bacau

0372.717.982

 

15

Statie ROMPETROL

COMANESTI

Bacau

Str. Vasile Alecsandri Nr 18, Comanesti

0372.722.920

 

16

Statie ROMPETROL

Moinesti

Bacau

strada Atelierelor FN,localitatea Moinesti,judetul Bacau

0372.755.332

 

17

Statie ROMPETROL

Bacau 1 (Republicii)

Bacau

Str. Republicii nr. 100-102, 600303, Bacau

0372.784.884

 

18

Statie ROMPETROL

Bacau 2 (Stefan cel Mare)

Bacau

Str. Stefan cel Mare nr. 66, 600365, Bacau

0372.784.885

 

19

Statie ROMPETROL

Onesti (Bacau)

Bacau

Str. Republicii nr. 43, Onesti

0372.784.950

 

20

Statie ROMPETROL

BORS

Bihor

Str. Soseaua Borsului nr. 195 A DN1 KM 640+740 din E60, Bors

0372.784.418

 

21

Statie ROMPETROL

Oradea 1 (Razboieni)

Bihor

Str. Razboieni nr. 63-65, 410571, Oradea

0372.784.951

 

22

Statie ROMPETROL

Oradea 2 (Bolcas)

Bihor

Str. N. Bolcas/Calea Aradului, 410249, Oradea

0372.784.952

 

23

Statie ROMPETROL

Oradea 3 (Densusianu)

Bihor

Str. Ovidiu Densusianu nr. 15, 410277, Oradea

0372.784.953

 

24

Statie ROMPETROL

Bistrita (Drumul Cetatii)

Bistrita Nasaud

Drumul Cetatii FN, 420129, Bistrita

0372.784.890

 

25

Statie ROMPETROL

Botosani (Calea Nationala)

Botosani

Calea Nationala nr. 310, 710376, Botosani

0372.784.419

 

26

Statie ROMPETROL

BRAILA 1

Braila

strada Calarasilor 388-392 bis, Braila

0372.784.894

 

27

Statie ROMPETROL

BRAILA2

Braila

Strada Dorobantilor nr.718-728, Braila

0372.784.895

 

28

Statie ROMPETROL

Brasov 1 (Rozelor)

Brasov

Str. Rozelor FN, 500381, Brasov

0372.784.897

 

29

Statie ROMPETROL

Brasov 2 (Fagarasului)

Brasov

Str. Fagarasului nr. 2, 500053, Brasov

0372.784.898

 

30

Statie ROMPETROL

Brasov  Noua (Calea Bucuresti)

Brasov

Calea Bucuresti nr. 242, 500299, Brasov

0372.784.948

 

31

Statie ROMPETROL

Vistea

Brasov

VISTEA DE JOS-DN 1, km. 255+400, 500400

0372.785.003

 

32

Statie ROMPETROL

CHITILEI

Bucuresti - Sector 1

Soseaua Chitilei nr.128A Sector 1, Bucuresti

0372.765.184

 

33

Statie ROMPETROL

BUCURESTII NOI

Bucuresti - Sector 1

B-dul Bucurestii Noi nr 48. sector 1 Bucuresti, Bucuresti

0372.784.901

 

34

Statie ROMPETROL

HEI City Gate

Bucuresti - Sector 1

Piata Presei Libere 3-5, Cladirea City Gate Turnul de Nord, sector 1, Bucuresti

0722.312.353

 

35

Statie ROMPETROL

Fundeni (Bucuresti)

Bucuresti - Sector 2

Sos Fundeni nr 124 B, Bucuresti - sector 2

0372.784.924

 

36

Statie ROMPETROL

Pantelimon (Bucuresti)

Bucuresti - Sector 2

Sos. Pantelimon nr. 448 A, sector 2, 021666, Bucuresti

0372.784.956

 

37

Statie ROMPETROL

Bucuresti IBBCO Fundeni

Bucuresti - Sector 2

Sos Fundeni nr 21-25 sector 2

0732.700.829

 

38

Statie ROMPETROL

Mihai Bravu (Bucuresti)

Bucuresti - Sector 3

Sos. Mihai Bravu nr. 473-483, sector 3, 030314, Bucuresti

0372.784.943

 

39

Statie ROMPETROL

Vulcan Judetu (Bucuresti)

Bucuresti - Sector 3

Sos. Mihai Bravu nr. 396, sector 3, 030327, Bucuresti

0372.785.007

 

40

Statie ROMPETROL

Luica (Bucurest)

Bucuresti - Sector 4

Str. Luica nr. 4D, sector 4, 040993, Bucuresti

0372 784 938

 

41

Statie ROMPETROL

Viilor (Bucuresti)

Bucuresti - Sector 5

Soseaua Viilor nr.67, Sector 5, Bucuresti

0372 707 286

 

42

Statie ROMPETROL

VALEA OLTULUI

Bucuresti - Sector 6

Str.Valea Oltului nr. 95-99, sector 6, Bucuresti

0372.764.876

 

43

Statie ROMPETROL

Ghencea (Bucuresti)

Bucuresti - Sector 6

Bd. Ghencea nr. 154, sector 6, 061699, Bucuresti

0372.784.927

 

44

Statie ROMPETROL

Virtutii (Bucuresti)

Bucuresti - Sector 6

str. Virtutii nr. 42-48, sector 6, 060787, Bucuresti

0372.785.002

 

45

Statie ROMPETROL

Buzau 1 (Industriilor)

Buzau

Aleea Industriilor, parcare Ductil Stil, 120000, Buzau

0372.722.905

 

46

Statie ROMPETROL

Buzau 2 (Unirii)

Buzau

Bd. Unirii nr. 3, 120266, Buzau

0372.784.903

 

47

Statie ROMPETROL

Ramnicu Sarat (Cuza)

Buzau

Str. A.I. Cuza nr. 6, 125300, Ramnicu Sarat

0372.784.969

 

48

Statie ROMPETROL

VALCELE A2 DREAPTA

Calarasi

Autostrada  A2, km 88 dreapta

0372.732.052

 

49

Statie ROMPETROL

VALCELE A2 STANGA

Calarasi

Autostrada 2,km 88 stanga

0372.785.000

 

50

Statie ROMPETROL

Caransebes (Balta Sarata)

Caras Severin

Calea Severinului nr.170, Caransebes

0372.722.933

 

51

Statie ROMPETROL

Oradea Clujului

Cluj

Strada Calea Clujului, nr. 199

0372 912 053

 

52

Statie ROMPETROL

Cluj 1 (Corneliu Coposu)

Cluj

Str. Corneliu Coposu nr. 10-12, 400235, Cluj

0372.784.432

 

53

Statie ROMPETROL

CLUJ 4 - CAMPINA

Cluj

Str. Campina nr. 51-53, Cluj

0372.784.434

 

54

Statie ROMPETROL

CLUJ 3 FLORESTI

Cluj

DN1 (E60), km 488 + 129 dreapta, Cluj

0372.784.435

 

55

Statie ROMPETROL

Cluj 2 (Calea Turzii)

Cluj

Str. Calea Turzii nr. 221, 400495, Cluj

0372.784.907

 

56

Statie ROMPETROL

Dej (Cluj)

Cluj

Str. 1 Mai nr. 81, Dej

0372.784.915

 

57

Statie ROMPETROL

Turda 1 (Calea Clujului)

Cluj

Calea Clujului 92, 401180, Turda

0372.784.997

 

58

Statie ROMPETROL

CLUJ 5

Cluj

Strada Traian Vuia, nr. 222 E,F

fara telefon

 

59

Statie ROMPETROL

Lapusneanu (Constanta)

Constanta

Bd. Lapusneanu nr. 194A, 900472, Constanta

0372.722.906

 

60

Statie ROMPETROL

Tomis (Constanta)

Constanta

Bd. Tomis nr. 352, 900519, Constanta

0372.722.917 / 0372.784.994

 

61

Statie ROMPETROL

Bratianu 1

Constanta

Bd. I.C.Bratianu nr. 232, 900316, Constanta

0372.722.919

 

62

Statie ROMPETROL

BRATIANU 2

Constanta

Bd. I.C.Bratianu nr. 218-220, 900316, Constanta

0372.722.921

 

63

Statie ROMPETROL

Ion Corvin (Constanta)

Constanta

DN 3 KM 183+100 M, satul Viile, 907154

0372.734.220

 

64

Statie ROMPETROL

Navodari (DJ 226)

Constanta

Bld. Navodari nr.309, 905700, Navodari

0372.784.652

 

65

Statie ROMPETROL

Soveja (Constanta)

Constanta

Str. Primaverii nr. 83, 900415, Constanta

0372.784.851

 

66

Statie ROMPETROL

AUREL VLAICU CONSTANTA

Constanta

Bd. Aurel Vlaicu nr. 84A, 900137, Constanta

0372.784.883

 

67

Statie ROMPETROL

Basarabi (Calea Bucuresti)

Constanta

Calea Bucuresti nr. 1A, 905100 MURFATLAR

0372.784.889

 

68

Statie ROMPETROL

Far Constanta (1 Mai)

Constanta

Bd. 1 Mai nr. 31A, 900117, Constanta

0372.784.919

 

69

Statie ROMPETROL

Lazu (DN 39D)

Constanta

Sola 69, DN 39D, sat Lazu, com. Agigea, 907016, Constanta

0372.784.935

 

70

Statie ROMPETROL

Medgidia (Independentei)

Constanta

Drumul de legatura cu Str. Independentei, zona N-V, 905600, Medgidia

0372.784.939

 

71

Statie ROMPETROL

Sfantu Gheorghe (Pais David)

Covasna

Str. Pais David, 520077, loc.  Sf.Gheorghe

0372.784.977

 

72

Statie ROMPETROL

Targoviste (Arsenal)

Dambovita

Str. Arsenalului nr. 20, 130021, Targoviste

0372.784.985

 

73

Statie ROMPETROL

Targoviste 2

Dambovita

Calea Bucuresti nr.44, Targoviste

0372.784.986

 

74

Statie ROMPETROL

Craiova 5

Dolj

Aleea Simnic, nr.4, Craiova

 

 

75

Statie ROMPETROL

Craiova 4

Dolj

str. Henry Ford, nr. 12, Malu-Mare, Craiova

0372.752.980

 

76

Statie ROMPETROL

ISALNITA (DOLJ)

Dolj

sat Isalnita,com.Isalnita,Str.Nicolae Balcescu nr.65,DN 6,Km 238+950

0372.767.406

 

77

Statie ROMPETROL

Craiova  1 (Decebal)

Dolj

Bd. Decebal nr. 85, 200621, Craiova

0372.784.912

 

78

Statie ROMPETROL

Craiova 3 (Imparatul Traian)

Dolj

Str. Imparatul Traian nr. 211, Craiova

0372.784.914

 

79

Statie ROMPETROL

Craiova 2 (Caracal)

Dolj

Str. Caracal nr. 146, 200749, Craiova

0372.799.567

 

80

Statie ROMPETROL

Galati 2 (Otelarilor)

Galati

Bd. Otelarilor nr. 15 (langa Billa), 800606, Galati

0372.784.458

 

81

Statie ROMPETROL

Galati 1 (Domneasca)

Galati

Str. Domneasca nr. 160 bis, 800163, Galati

0372.784.925/ 0372.722.911

 

82

Statie ROMPETROL

TECUCI

Galati

DN 25, Tecuci

0372.784.988

 

83

Statie ROMPETROL

GIURGIU

Giurgiu

Str. Bucuresti nr. 52, Giurgiu

0372.784.928

 

84

Statie ROMPETROL

Targu Jiu (Ecaterina Teodoroiu)

Gorj

Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 32-34-36-38, 210118, Targu Jiu

0372.784.856

 

85

Statie ROMPETROL

ODORHEIUL SECUIESC

Harghita

Str. Rakoczi Nr.32 , Odorheiul Secuiesc

0372.722.936 /0372.784.949

 

86

Statie ROMPETROL

Miercurea Ciuc (Harghita)

Harghita

Str. Harghita nr. 70, 530154, Miercurea Ciuc

0372.784.941

 

87

Statie ROMPETROL

Gheorghieni

Harghita

Str. Nicolae B?lcescu FN., 535500, Gheorgheni

0372-740-426

 

88

Statie ROMPETROL

Deva (Zarandului)

Hunedoara

Calea Zarandului , Nr. 118, DN 7, 330182, Deva

0372.784.916

 

89

Statie ROMPETROL

Orastie (Unirii)

Hunedoara

Bd. Unirii FN, 335700, Orastie

0372.784.954

 

90

Statie ROMPETROL

FETESTI A2 DREAPTA

Ialomita

Autostrada 2 ,km 139 dreapta

0372.732.053

 

91

Statie ROMPETROL

FETESTI A2 STANGA

Ialomita

Autostrada 2 ,km 139 stanga

0372.737.393

 

92

Statie ROMPETROL

Fetesti (Depoului)

Ialomita

Str. Depoului nr. 31, zona Compil, intrare din DN 3A, 925100, Fetesti

0372.784.920

 

93

Statie ROMPETROL

Slobozia (Bucuresti-Constanta)

Ialomita

Sos. Bucuresti-Constanta, DN2 (E60), 920051, Slobozia

0372.784.981

 

94

Statie ROMPETROL

Urziceni (Calea Bucuresti)

Ialomita

Str. Calea Bucuresti nr. 86, 925300, Urziceni

0372.784.998

 

95

Statie ROMPETROL

Iasi 3 (Primaverii)

Iasi

Str. Primaverii nr 2, Iasi

0372.752.286

 

96

Statie ROMPETROL

Iasi (Niceman)

Iasi

Str. Niceman nr. 1, 700521, Iasi

0372.784.931 / 0372.799.559

 

97

Statie ROMPETROL

Iasi 2

Iasi

Sos.Bucium nr.16A, Iasi

0372.784.932

 

98

Statie ROMPETROL

Pascani

Iasi

Str. Moldovei nr. 2 bis, 705200, Pascani

0372.784.957 / 0372.722.339

 

99

Statie ROMPETROL

Clinceni Bucuresti

Ilfov

Comuna Clinceni, nr cadastral 59624, Ilfov

0371 666 264

 

100

Statie ROMPETROL

Bucuresti Sisesti

Ilfov

Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr.46-48

0371 676 811

 

101

Statie ROMPETROL

Voluntari Takoil

Ilfov

Oras Voluntari, Bulevardul Voluntari nr 13

0371681993

 

102

Statie ROMPETROL

Otopeni 2

Ilfov

Calea Bucurestilor nr 253A

0372.751.600

 

103

Statie ROMPETROL

Bragadiru - Alexandriei

Ilfov

Sos.Alexandriei,Nr.26,oras Bragadiru,Jud.Ilfov

0372.784.636

 

104

Statie ROMPETROL

Chiajna (DJ 159)

Ilfov

DJ 159 FN, 077040, Chiajna

0372.784.905

 

105

Statie ROMPETROL

Otopeni (Sos. Bucuresti-Ploiesti)

Ilfov

Calea Bucurestilor,nr 216-218,Oras Otopeni,jud Ilfov

0372.784.955

 

106

Statie ROMPETROL

Pipera (Bucuresti)

Ilfov

Sos. Pipera-Tunari nr. 1A

0372.784.960

 

107

Statie ROMPETROL

Voluntari (Afumati)

Ilfov

Bvd Voluntari nr. 90-94, 077190

0372.785.004

 

108

Statie ROMPETROL

Voluntari (Centura)

Ilfov

Sos. Centurii nr. 7, 077190, Voluntari

0372.799.568

 

109

Statie ROMPETROL

Mogosoaia (Ilfov)

Ilfov

Mogosoaia, jud. Ilfov, 077135

0723.333.036

 

110

Statie ROMPETROL

GLINA

Ilfov

Sos de Centura Nr.346, Glina

0733.102.747/0733.102.746

 

111

Statie ROMPETROL

Baia Mare (Decebal)

Maramures

Bd. Decebal FN, 430011, Baia Mare

0372.784.412

 

112

Statie ROMPETROL

Baia Mare 4

Maramures

Bd. Bucuresti nr. 44, 430013,Baia Mare

0755.222.439

 

113

Statie ROMPETROL

Orsova

Mehedinti

str.Splaiul Tufari nr.3, Orsova

0372.249.995

 

114

Statie ROMPETROL

Drobeta (Topolnitei)

Mehedinti

Bd.Tudor Vladimirescu nr.144, 220214, Drobeta Turnu Severin

0372-784918

 

115

Statie ROMPETROL

CORUNCA

Mures

DN1 (E60), km 164 + 490 dreapta, nr. 3 / L, Corunca

0372.722.320

 

116

Statie ROMPETROL

Ludus (Republicii)

Mures

Str. Republicii nr. 68, 545200, Ludus

0372.722.912

 

117

Statie ROMPETROL

Sovata

Mures

str. Primaverii nr.58, Sovata

0372.784.590

 

118

Statie ROMPETROL

Sighisoara (Mihai Viteazu)

Mures

Str. Mihai Viteazu nr. 94, 545400, Sighisoara

0372.784.848

 

119

Statie ROMPETROL

Reghin (Petelea)

Mures

Petelea nr. 558, Reghin

0372.784.970

 

120

Statie ROMPETROL

Targu Mures Gh Doja

Mures

Str Gheorghe Doja nr. 302

0372903522

 

121

Statie ROMPETROL

Piatra Neamt 1 (Decebal)

Neamt

Str. Decebal nr. 28, 610076, Piatra Neamt

0372.784.958

 

122

Statie ROMPETROL

Piatra Neamt 2 (Traian)

Neamt

Bd. Traian nr. 118, 610143, Piatra Neamt

0372.784.959

 

123

Statie ROMPETROL

Roman (Stefan cel Mare)

Neamt

Str. Stefan cel Mare nr. 258, 611040, Roman

0372.784.973

 

124

Statie ROMPETROL

SECUIENI

Neamt

DE 85 , km 322, jud Neamt, Secuieni

0372.784.976

 

125

Statie ROMPETROL

Bals (Balcescu)

Olt

Str. Nicolae Balcescu nr. 192, 235100, Bals

0372.784.887

 

126

Statie ROMPETROL

Slatina (Pitesti)

Olt

Str. Pitesti nr. 110-112, 230048, Slatina

0372.784.980

 

127

Statie ROMPETROL

Blejoi (DN 1A)

Prahova

Intersectia DN1A cu DN1B, km. 75+150, 107070, Blejoi

0372.784.891

 

128

Statie ROMPETROL

Comarnic (Republicii)

Prahova

Str. Republicii nr. 2D, 105700, Comarnic

0372.784.911

 

129

Statie ROMPETROL

Ploiesti 1 (Cantacuzino)

Prahova

Str. Gr. Cantacuzino nr. 65, 100011, Ploiesti

0372.784.965

 

130

Statie ROMPETROL

Ploiesti 3 (Republicii)

Prahova

Bd. Republicii nr. 140, 100072, Ploiesti

0372.784.967

 

131

Statie ROMPETROL

Valenii de Munte (Iorga)

Prahova

Str.Nicolae Iorga nr.9, Valenii de Munte

0372.785.001

 

132

Statie ROMPETROL

Ploiesti (Centura)

Prahova

Drumul de centura DN 1D (reper:intrarea Cartier Vest- Mitica Apostol), 100000, Ploiesti

0372-784.968

 

133

Statie ROMPETROL

Ploiesti 2 (Calea Bucuresti)

Prahova

Calea Bucuresti/Bd. Petrolului, 100000, Ploiesti

fara telefon

 

134

Statie ROMPETROL

Zalau (Mihai Viteazu)

Salaj

Bd. Mihai Viteazu nr. 58, 450090, Zalau

0372.955.151

 

135

Statie ROMPETROL

PETEA

Satu Mare

Vama Petea, DN 19A, sat Petea, comuna Dorolt, jud Satu Mare

0372.707.535

 

136

Statie ROMPETROL

SATU MARE

Satu Mare

Str. Careiului, nr. 160, Satu Mare

0372.784.843

 

137

Statie ROMPETROL

Sibiu 3 (Caprioarelor)

Sibiu

Str.Caprioarelor nr 1, Sibiu

0372.712.704

 

138

Statie ROMPETROL

Medias (Sos. Sibiului)

Sibiu

Sos. Sibiului nr. 31-33, 551129, Medias

0372.722.913

 

139

Statie ROMPETROL

Sibiu 2 (Vasile Milea)

Sibiu

Str.Vasile Milea FN,Sibiu

0372.765.737

 

140

Statie ROMPETROL

MIERCUREA SIBIULUI

Sibiu

DN1 Str.Victorieio nr 40, Miercurea Sibiului

0372.784.942

 

141

Statie ROMPETROL

Sibiu (Neculce)

Sibiu

Str. Ion Neculce/Str. Malului, 550197, Sibiu

0372.784.978

 

142

Statie ROMPETROL

Campulung Moldovenesc

Suceava

Calea Transilvaniei, nr.110, Campulung Moldovenesc

0372.782.893

 

143

Statie ROMPETROL

Suceava 1 (1 Decembrie)

Suceava

Str. 1 Decembrie 1918 FN, 720262, Suceava

0372.784.983

 

144

Statie ROMPETROL

Suceava  2 (Vuia)

Suceava

Str. Traian Vuia nr. 10, 720021, Suceava

0372.784.984

 

145

Statie ROMPETROL

ALEXANDRIA

Teleorman

Str.Bucuresti nr.100, Alexandria

0372.784. 879

 

146

Statie ROMPETROL

Timisoara (Lugojului)

Timis

Calea Lugojului, nr. 18A, sat Ghiroda, comuna Ghiroda

0371661379

 

147

Statie ROMPETROL

Timisoara 3 (Bulbuca)

Timis

Bd. Iosif Bulbuca Nr 16, 300736, Timisoara

0372.722.940

 

148

Statie ROMPETROL

TIMISOARA DUNCA

Timis

DJ 69 km 7 +142, Timisoara

0372.722.941

 

149

Statie ROMPETROL

Timisoara 2 (Eroilor)

Timis

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 30A, 300562, Timisoara

0372.784.991

 

150

Statie ROMPETROL

Timisoara 1 (Cavalerie)

Timis

Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68, 300093, Timisoara

0731.692.305

 

151

Statie ROMPETROL

Lugoj (Timisorii)

Timis

Str. Timisorii nr. 151, 305500, Lugoj

0741.012.577

 

152

Statie ROMPETROL

Tulcea (Isaccei)

Tulcea

Str. Isaccei nr. 78, 820228, Tulcea

0372.722.922

 

153

Statie ROMPETROL

Doua Cantoane (DJ 222)

Tulcea

DJ 222 intersectie cu DN 22D, 827005, Doua Cantoane

0372.784.917

 

154

Statie ROMPETROL

Bujoreni (Valcea)

Valcea

Sat Gura Vaii, Comuna Bujoreni, nr. 310, punct Ostrov, Judet Valcea

0768.260.336

 

155

Statie ROMPETROL

Rm. Valcea 2 (Calea Bucuresti)

Valcea

Calea Bucuresti nr. 274, 240291, Ramnicu Valcea

0372.722.935

 

156

Statie ROMPETROL

Golesti (Blidari)

Valcea

com. Golesti, sat. Blidari, 247232, Golesti

0372.784.930/0372.722.934

 

157

Statie ROMPETROL

Rm. Valcea 1 (Calea lui Traian)

Valcea

Calea lui Traian, pct. "Troianul langa blocuri", 240000, Ramnicu Valcea

0372.784.971

 

158

Statie ROMPETROL

Barlad (Republicii)

Vaslui

Str. Republicii nr. 231, 731070, Barlad

0372.722.907

 

159

Statie ROMPETROL

Adjud

Vrancea

Bulevardul  Republicii ( DN2-E85) T122.P649,  Adjud

0372 784 533

 

160

Statie ROMPETROL

Focsani 2

Vrancea

Aeea Parc nr 2, Focsani

0372.727.381

 

161

Statie ROMPETROL

Focsani (Calea Bucuresti)

Vrancea

Bd. Bucuresti nr. 16, 620133, Focsani

0372.784.923