ETi si Unicarm te rasfata cu cele mai dulci premii

15.11.2019 - 19.12.2019

Participa si castiga super premii

Pentru a participa la campania promotionala trebuie sa achizitionezi orice produs apartinand brandurilor Dare sau Wanted, in perioada 15.11.2019 - 19.12.2019, din magazinele Unicarm. Completeaza apoi formularul de mai jos si pastreaza bonul inscris in campanie pentru validarea premiilor. Iti dorim mult succes!

Inscrie-te aici

Numarul bonului*

Telefon mobil *

Nume si prenume *

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei

Identitatea operatorului de date

ETI European Food Industries S.A., cu sediul social Sat Gherce?ti, Comuna Gherce?ti, strada Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, jude?ul Dolj, registrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J16/1372/2013, Cod Unic de registrare RO32187285, cont bancar RO59UGBI0000512003536RON deschis la banca Garanti Bank, sucursala Nerva Traian Bucure?ti, reprezentat? prin dl. Stephane Batoux – Head of International.

Scopul prelucrarii

Datele personale prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie.

2. In scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor.

3. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.

Temeiul juridic

1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

2. Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protec?ia Datelor (GDPR).

3. Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protec?ia Datelor GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

Datele prelucrate

1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale se prelucreaza: numarul de telefon, nume, prenume, confirmare a varstei peste 18 ani.

2. In cazul castigatorilor premiilor neimpozabile, se prelucreaza in plus: numele, prenumele, si adresa de livrare a premiilor.

3. In cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus: numele, prenumele, CNP-ul si adresa de livrare a premiilor.


Perioada prelucrarii

1. Datele participantilor la campanie sunt stocate pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

2. Datele castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani de la data finalizarii prelucrarii, conform reglementarilor fiscale in vigoare


Modul de prelucrare

Datele de participare sunt colectate de la persoanele vizate prin intermediul aplicatiei de management al inscrierilor. Datele castigatorului premiului prin tragere la sorti sunt preluate telefonic si procesate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru trimiterea premiului, plata impozitului aferent si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.


Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele castigatorilor vor fi transferate catre Operator pentru a face dovada platii impozitelor. Datele nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre autoritati.


Drepturile persoanelor vizate

In perioada in care detinem si prelucram datele, persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, daca nici o alta lege in vigoare nu impune prelucrarea lor. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@etietieti.com

 

DATA

NUME

PREMIU CASTIGAT

26-11-2019

Cristea Mark Raoul

Telefon Samsung A10